Korte pjes groente in kut

korte pjes groente in kut

Een richtlijn is 20 gram per kg lichaamsgewicht. Voor jonge dieren twee tot driemaal zoveel; een en ander afhankelijk van conditie, beweging en stofwisselingsniveau.

Ze moeten het eten binnen een half uur op hebben. Daarna wegpakken en de volgende dag minder geven. Geschreven door Leen van ChiChien. Dan is HotDoll misschien de perfecte oplossing. HotDoll is een opblaaspop voor honden waarop ze hun lusten kunnen botvieren. Baasjes laten reutjes vaak castreren om van dit vervelende gedrag af te zijn, maar een castratie is niet in alle gevallen doeltreffend. Vooral als de castratie te laat plaatsvindt en de hond het gedrag al geleerd heeft, stopt hij er niet mee als het hormonen peil daalt.

Het lijkt een gek idee, maar het is echt ernstig bedoeld. De maker Clement Eloy meent dat dit de meest diervriendelijke manier is om de hond aan zijn trekken te helpen. HotDoll is verkrijgbaar in twee maten, voor kleine of grote honden.

De maker vermeldt er ook bij dat de pop makkelijk schoon te houden is. We starten tussen 9h - 11 h. De afstand van de wandeling bedraagt ongeveer 8,5 km. Een twee-tal uurtjes stappen via echte bospaadjes. Het ZapDog Team voorziet een duidelijke wandelmap én een leuke verrassing voor hond en baasje. De wandeling is gratis voor al wie zich inschrijft vóór woensdag 25 juni. Wij kijken er alvast naar uit om de vele ZapDoggers te ontmoeten!

De kittentijd is weer begonnen. Ben je op zoek naar een katje? Ga dan eerst eens kijken op het blog van Bieke: Maar die schat loopt gevaar tengevolge van overexploitatie, gekoppeld aan zeer weinig bescherming.

Die is een veelvoud goedkoper dan de gevolgen van de teloorgang. Beschemde wateren Op een VN-conferentie over natuurbehoud in Bonn heeft het WWF de deelnemende landen aan de VN-conventie voor de biodiversiteit opgeroepen om de schat die de oceanen vormen te beschermen, terwijl ze zich in ertoe verbonden hebben tegen een wereldwijd netwerk van beschermde wateren te zullen instellen.

Dat is nog maar voor 0,5 procent van de zeeën het geval. Wetenschappers hebben nochtans berekend dat oceanen een jaarlijkse waarde van 21 miljard dollar aan diensten hebben. CO2-uitstoot Het rapport beklemtoont het belang van oceanen voor de geneeskunde, visserij met alle gevolgen vandien voor de werkgelegenheid en de voeding bij teloorgang , kustbescherming en het klimaat.

Als er geen biologische activiteit zou zijn in de zeeën, zou de koolstofconcentratie in de atmosfeer 50 procent hoger zijn. Deze "dienst" alleen al is becijferd op 0,66 tot 13,5 miljard dollar per jaar.

Er is derhalve meer geld te winnen door de zeeën te beschermen dan ze te vernietigen, aldus het rapport. Het dier was pas 8 jaar oud.

Zijn dood is dus vrij uitzonderlijk want normaal worden dolfijnen tot 40 jaar oud. De dolfijn is gestorven toen hij onder narcose werd gebracht voor een operatie aan zijn kaakbeen. Het dier leed veel pijn en de dierenartsen konden naar eigen zeggen niet anders dan opereren, ook al zijn daar risico's aan verbonden. De verdoving van de dolfijn was een primeur in Europa. In de Verenigde Staten is het wel al enkele keren gebeurd.

Volgens Delaander treuren de andere dieren om het verlies van hun vriend. Het zal maanden duren voor de groep dolfijnen zich herstelt. Er zijn verschillende mogelijkheden om met je hond op vakantie te gaan in de Ardennen of in Oostenrijk. Meer info kun je vinden op:. Op dit moment zijn er al 4 reuen en het eerste teefje is nu om Hier komen de eerste foto's We zijn nu 4 dagen oud en we groeien als kool Nu pas je nog in mijn hand maar dat verandert snel Morgen zijn we al een week oud En natuurlijk weer op de weegschaal , ik weeg nu na 4 dagen al gram, dat is al 90 gram meer dan toen ik ben geboren we zijn nu al weer bijna 2 weken oud onze neuzen worden al zwart,en de oogjes gaan ook al open.

We zijn weer allmaal gewogen en het gewicht is tussen de en gram in. We smullen weer van de lekkere melk die mama Kelly heeft. Ik kan al een beetje zien, mijn oogjes zijn open. We zijn vandaag 16 dagen oud en we worden ontwormt dus gaan we allemaal op de weegschaal dan weet het vrouwtje hoeveel ze ons moet geven, we wegen allemaal tussen de gram en gram.

Op een dag na zijn we 3 weken oud, we worden al echte hondjes en blaffen kunnen we ook al. Vrouwtje maakt even ons nest schoon, en we krijgen weer een schoon deken , dat is wel nodig want we plassen wat af. Hallo hier zijn weer wat foto's deze zijn tussen de derde en de vierde week gemaakt.

Het zijn nu echte hondjes geworden. Vandaag hebben we voor het eerst pap gehad Best lekker We zijn vandaag voor het eerst in de nieuwe speelren Ik ben een reutje. Ik ben het teefje ik heet Dana. Deze week zijn we voor het eerst buiten gaan spelen.

Jammer dat het steeds regent en dat het zo koud is, als het wat warmer was konden we vaken buiten spelen Hier staat een reutje te poseren In de wasmand worden we naar buiten gedragen. We zijn buiten aan het spelen en natuurlijk krijgen we dan honger. De reuen samen in een kist. Ik ben een andere reu en ik wil ook even poseren maar ik vind de tafel een beetje eng.

Hallo we gaan ons even voorstellen want onze namen zijn bekend Ik ben Dana het enige en het mooiste teefje van het nest en die mag bij ons blijven wonen. Ik blijf hier in brabant ik ga naar Vorstenbosch. Nu is het de beurt aan Kaya.

Maar zien jullie hoe mooi ik kan staan. Morgen gaan we naar de dierenarts voor onze enting. Nu nog een paar foto's van de trotse ouders. NIJMEGEN - De boerenzwaluw, acrobaat van het boerenerf, stalbewoner en vliegeneter, bezielde straaljager, sympathieke, blauwzwarte trapezewerker op telefoondraden, verdienstelijk kwetteraar ook, die boerenzwaluw heeft het moeilijk.

Volgens Vogelbescherming Nederland, die vandaag een bescheiden actie inluidt om de boerenzwaluw ,,een steun in de rug te geven'', is het aantal broedparen sinds gehalveerd. Hoeveel boerenzwaluwen er in ons land zijn, weet niemand precies.

Tellingen geven niet meer dan een indicatie. Het vogel-onderzoeksinstituut SOVON uit Beek-Ubbergen dat een database bijhoudt, schat op grond van waarnemingen dat hier elk jaar ongeveer honderd- tot tweehonderdduizend boerenzwaluwen broeden.

Ooit waren het er veel meer. De boerenzwaluw, niet te verwarren met de huiszwaluw en de oeverzwaluw, is een trekvogel die van maart tot oktober in bijna heel Europa voorkomt. Binnen Nederland bezoekt hij vooral open agrarische landschappen.

Veenweidegebieden en kleinschalig boerenland in Oost-Nederland zijn favoriete plekken. De achteruitgang in de zwaluwstand wijt de Vogelbescherming aan het verdwijnen van dat boerenlandschap met sloten, houtwallen en struwelen waar de vogels op insecten jagen.

Ook het opdoeken van actieve boerenbedrijven, waar de vogel in veestallen nestelt, speelt de zwaluw parten. In steden nestelen, zoals neefje de huiszwaluw, doet de boerenzwaluw niet. Vogelbescherming Nederland presenteert vandaag een boekje met de titel Acrobaat op het erf , dat Nederlanders ,,bewust moet maken'' van de precaire situatie waarin de boerenzwaluw zich bevindt.

Ook biedt het de nodige tips aan boeren, buitenlui en stedelingen die zich de luxe kunnen permitteren om de zwaluw aan een gerieflijke broedplaats te helpen. Heel in het kort: Aan het aantal stippen kun je de leeftijd van een lieveheersbeestje aflezen. Dit is het hardnekkigste misverstand over onze populairste kever. Een lieveheersbeestje wordt zelden ouder dan één jaar en een paar maanden. Sommige dieren slagen er in twee keer te overwinteren, maar die zijn dan nog maar tweeënhalf jaar.

Zeven jaar halen ze nooit; leeftijden van tien, veertien of tweeëntwintig zijn ondenkbaar. Het aantal stippen verschilt gewoon per soort. Een kever met zeven zwarte stippen op zijn rode dekschilden is ongetwijfeld het zevenstippelig lieveheersbeestje.

Een iets kleinere soort telt altijd slechts twee stippen. U raadt het al: De familie van de kogelkevers telt eveneens een vijf-, tien-, elf-, veertien-, achttien- en tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje. Voor de variatie hebben we ook een zestienpunts en een negentienpunts lieveheersbeestje, een langstip- en een oogvleklieveheersbeestje.

Lieveheersbeestjes kunnen luizenplagen bedwingen De meeste kinderen kunnen lieveheersbeestjes zonder enig probleem herkennen. Het aantal stippen mag variëren en het kleurenpatroon mag afwijkend zijn. Zelfs al zijn de kevers geel met zwarte stippen of zwart met rode stippen, kinderen herkennen ze toch gewoon als lieveheersbeestjes.

Dat komt natuurlijk door de karakteristieke vorm. Alle lieveheersbeestjes hebben een platte buik en zeer bolle dekschilden. De meeste kevers zijn duidelijk meer dan twee keer zo lang dan breed, maar lieveheersbeestjes ogen eigenlijk altijd als een half bolletje.

Veel lieveheersbeestjes leiden een luizenleventje. Zowel de larven als de volwassen kevers eten voornamelijk bladluizen, die zich in een plant hebben vastgeboord om sappen op te zuigen. Enkele geel-zwarte lieveheersbeestjes voeden zich met plantenschimmels en andere soorten zuigen bladeren leeg, maar het merendeel heeft het voorzien op bladluizen, mijten en andere kleine beestjes. Het zevenstippelig lieveheersbeestje staat bekend als bladluiseter en de larve van deze kever is eveneens een geduchte rover.

Als hij zich gaat verpoppen, heeft hij naar schatting tweehonderd tot zeshonderd luizen achter de kiezen. Een volwassen kever kan wel honderd bladluizen per dag op, dat zijn er pakweg drieduizend per maand. Het is geen wonder dat lieveheersbeestjes worden ingezet bij de bestrijding van luizenplagen in kassen.

Ieder lieveheersbeestje zit eerst even zonder vlekken De volwassen lieveheersbeestjes overwinteren diep weggekropen in de grond, achter boomschors of in huizen. Ze komen meteen tevoorschijn als het lentezonnetje goed doorbreekt. De dieren paren in het voorjaar en vervolgens leggen de vrouwtjes hun eitjes op bladeren in de buurt van florerende luizenkolonies, zodat de larven hun maaltje bij de hand hebben.

De eitjes zijn geel of oranje. Al na een paar dagen komen ze uit. De larven zijn zwart of grijs. De wat oudere larven hebben op hun rug zes opvallende vlekken, die meestal geel of oranje zijn. De larven vervellen drie keer. Dan barsten ze uit hun vel en wordt de oude huid vervangen door een nieuwe die ietsje ruimer is.

Als de larve gaat verpoppen, zet hij zich met zijn achterlijf vast op een plant. De larve vervelt nog één keer en verandert in een pop die niet meer van zijn plaats komt. De overwegend oranjegekleurde pop kan nog wel zijn hele lichaam optillen als hij gestoord wordt.

De ontwikkeling van een pop gaat de ene keer sneller dan de andere keer. Het popstadium duurt bij warm weer wat korter dan bij koud weer. Op een gegeven moment komt er weer beweging in de pop en dan kruipt er een volwassen kever uit. Het lieveheersbeestje ziet er aanvankelijk anders uit dan we van hem gewend zijn.

De dekschilden zijn helemaal geel en de stippen ontbreken. De schildjes zijn zacht en moeten nog uitharden. Terwijl de kever urenlang stil zit om zijn dekschilden en zijn vleugels te laten drogen, worden langzaam maar zeker een paar zwarte vlekken zichtbaar en het geel verandert langzaam in lichtoranje.

Na een paar uur kan de kever vliegen, maar het zal nog weken en zelfs maanden duren voordat hij zijn dieprode kleur heeft. Vrolijke kleuren vormen duidelijke waarschuwing Wij vinden dat lieveheersbeestjes vrolijke kleuren hebben.

Maar de combinaties zwart met rood en zwart met geel vormen voor veel dieren een waarschuwing. Jonge vogels leren al heel snel dat beestjes met deze kleuren echt niet lekker zijn en dat ze die voortaan beter kunnen mijden. Sommige vlinders, zweefvliegen en andere eetbare insecten maken misbruik van de ervaring die jonge vogels door schade en schande opdoen: Maar lieveheersbeestjes zijn echt oneetbaar. Ze schijnen bitter te smaken.

Ze worden door de meeste vogels gemeden, alleen mezen en koekoeken trekken zich weinig aan van de vieze smaak. Maar jonge koolmezen gaan wel dood als ze te veel zevenstippeligen gevoerd krijgen.

De rood-zwarte kevers hebben nog een tweede manier om vijanden af te schrikken. Als ze worden aangeraakt, trekken ze onmiddellijk hun poten en antennes in en blijven roerloos liggen, alsof ze dood zijn. Uit de gewrichten van de poten loopt dan een oranjegele vloeistof, die bitter is en sterk ruikt. Dit reflexbloeden schrikt veel belagers af. Ook veel jonge kinderen weten al dat dat oranjegele spul een beetje op je hand bijt en een hele tijd blijft ruiken. Over de hele wereld zijn er maar liefst vijfduizend soorten geteld.

De determinatie van deze kevers is soms een lastige klus, omdat het kleurpatroon nogal variabel is. Het aantal stippen en andere details in de tekening kunnen eveneens behoorlijk variëren.

Aan het aantal stippen kun je niet de leeftijd van het dier aflezen, maar je kunt het vaak wel gebruiken om de naam van de soort te achterhalen. Het is geen betrouwbaar determinatiekenmerk, maar bij relatief veel soorten is de Nederlandse naam keurig ontleend aan het aantal stippen.

Een overzicht van al de in ons land inheemse soorten is te vinden op de site www. Diep in de nacht hoor ik boven mijn huis in Tel Aviv soms een langgerekt kreee-kreee geluid. IJl en klaaglijk klinkt het, alsof daarboven vreselijk wordt geleden. Het is de roep van overvliegende kraanvogels. Een echte vogelaar had het direct geweten, maar voor mij was er een bezoek voor nodig aan de Hulavallei.

Daar, in het uiterste noorden van Israël, zie je kraanvogels die in plaats van over te vliegen, massaal bezit nemen van het moerassige landschap. Het kreeee-kreeee uit duizenden vogelkelen zwelt er aan tot een opgewonden kakofonie.

Zover het oog reikt, springen, hippen, dansen en fladderen de ranke zwart-wit-grijze vogels over de vlakte. Sommige maken dreigende gestes tegen de buren, andere proberen in scheervlucht een betere plaats te bemachtigen.

Hier en daar doen jonge, mannelijke vogels hun best een paringsdans uit te voeren en indruk te maken op de vrouwtjes. De veldkijkers die we bij de ingang van het vogelreservaat hebben meegekregen, doen nauwelijks dienst. Op de tribune, hoog op de boerenwagen, zitten we op de eerste rang. De tractor met overdekte aanhangwagen waarin we worden rondgereden, beschouwen ze gewoon als deel van het landschap. Praten mag, en zo horen we van vogelgids Zev Labinger dat kraanvogels hun familieleven bijna net zo organiseren als mensen.

Migratie Kraanvogels broeden in moerassige gebieden in het noorden van Europa en Azië. In het najaar trekken ze met hun jongen naar het zuiden. Eindbestemming is Ethiopië of Sudan, maar sinds een jaar of vijftien overwinteren steeds meer kraanvogels hier in de Hulavallei. Om in de chaos bij elkaar te blijven, moeten ze voortdurend communiceren.

Kijk, daarginds beginnen jonge mannelijke vogels hun hofmakerij. Die hofmakerij is zo uitgebreid omdat kraanvogels voor het leven bij elkaar blijven en dus een goede partner willen. Aan alle kanten kiezen de kraanvogels het luchtruim, om neer te strijken in het ondiepe water van het Agmonmeer. Daar brengen ze staande de nacht door, veilig voor wolven, jakhalzen en andere roofdieren.

Het meer is ook een aantrekkingspunt voor duizenden andere vogels, zoals pelikanen en vele soorten eenden. Hier in de Hulavallei alleen al vind je meer soorten vogels dan in heel wat Europese landen. Maar daar is gelukkig een eind aan gemaakt. Het reservaat verhuurt een-, twee- en zelfs vierpersoonsfietsen, en er zijn elektrische golfkarretjes.

Lopen mag natuurlijk ook. Alleen de boerenwagens mogen buiten de gebaande wegen rijden, dat wil zeggen midden tussen het gevederde volkje. Boeren in de omgeving hebben gemerkt dat ze goedkoper uit zijn als ze voer verspreiden in het ­reservaat. Geen wonder dat het aantal overwinterende kraanvogels in dit gebied ieder jaar toeneemt. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Israëlische vogelaars en voor het groeiende aantal buitenlanders dat Israël als vogelland ontdekt.

Wanneer moet u afreizen? Er is altijd wel wat te zien, zeker in de Hulavallei, maar de beste tijd is het trekseizoen. Tussen maart en mei en tussen september en november passeren niet minder dan een half miljard vogels per trek het Israëlische luchtruim.

Vooral de grote vluchten in de thermiek zwevende ooievaars zijn dan niet te missen. Georganiseerd vogel kijken kan op veel plaatsen in Israël, maar vooral de Hulavallei in het noorden en in het zuiden kibboets Lotan in de Aravavallei en Eilat zijn geliefd.

Natuurlijk prima te combineren met een vakantie in de zon. Dit kunt u voorkomen door ze een eigen voederhuis voor eekhoorns te geven. De eekhoorn heft zelf het dekseltje op en haalt het voer uit het huisje waarna het deksel automatisch terug dicht gaat. De bekende pluimstaart, pluimoren en hun mooie vacht is leuk om naar te kijken. In tegenstelling tot veel andere dieren zijn ze overdag actief.

Door ze voedsel aan te bieden via het voederhuis voor eekhoorntjes kun je hun gedrag en bewegingen dus goed opvolgen. In de zomer zijn eekhoorns vooral vroeg in de ochtend en tegen de avond druk in de weer. Daartussenin houden ze een middagslaapje. In de winter zijn eekhoorns maar enkele uren per dag actief. De rest van de tijd rusten of slapen ze in een lekker warm nest. Afmetingen van de voederkast: De ijsbeer staat sinds woensdag op de lijst van beschermde dier - en plantensoorten. Als we deze diersoort niet willen laten uitsterven moest deze beslissing genomen worden.

We gaan geen heksenjacht beginnen. Zolang de bedrijven blijven werken binnen een wettelijk kader, is er geen probleem. Het zijn twee aparte kwesties," besluit Kempthorne. Wereldwijd worden maar liefst vogelsoorten met uitsterven bedreigd, dus ongeveer één op acht exemplaren.

Het verlies aan leefgebied door intensivering van de landbouw en ontginning is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Bovendien wordt het proces versterkt door klimaatveranderingen. BirdLife International, de koepelorganisatie van Natuurpunt, inventariseerde de toekomst van alle vogelsoorten. De meesten van de met uitsterven bedreigde soorten komen voor in Brazilië , Indonesië en Peru Veelal is het verlies aan soorten te wijten aan de aantasting van geschikt leefgebied.

Overal ter wereld wordt de landbouw intensiever. Ontbossing van natuurlijke wouden is niet alleen verantwoordelijk voor twintig procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen, maar ook voor een dramatisch verlies aan biodiversiteit.

Nieuw is de toename van het aantal bedreigde vogelsoorten die ooit een groot verspreidingsgebied hadden. De wulp is een Europese soort die ook in Vlaanderen broedt. De vogel is sterk in aantal verminderd door het kleiner worden van de natuurlijke biotopen, ontwatering, versnippering en intensieve landbouw.

Lange periodes van droogte en plotselinge extreme weersomstandigheden zijn vaak rampzalig voor het broedsucces. SYDNEY - De Tasmaanse duivel, een klein, maar zeer vraatzuchtig vleesetend buideldier dat enkel voorkomt op het Australische eiland Tasmanië, wordt deze week toegevoegd aan de lijst van met uitsterven bedreigde dieren. Dat heeft de minister van industrie van de deelstaat Tasmanië, David Llewellyn, meegedeeld. De Ashera is de duurste en zeldzaamste kat ter wereld.

Kattenliefhebbers die veel geld overhebben voor een exclusieve kat kunnen de Ashera in huis halen. De exotische kat is een kruising tussen een doodgewone huiskat, een Afrikaanse serval en een Aziatische Bengaalse tijgerkat.

Voor een 'gewone' designerkat betaal je snel zo'n Een 'Royal' exemplaar koop je voor de royale prijs van De aanvliegroute naar de kast moet vrij zijn, er mogen geen takken of bladeren voor de vliegopening hangen.

Hang het nestkastje op een hoogte van minimum twee meter en maximum vijf meter hoogte. Op een open plaats richt je de invliegopening weg van het zuidwesten. Als je meerdere kastjes hangt, plaats ze dan niet te dicht bij elkaar. Kasten voor verschillende soorten moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen, kasten voor dezelfde soort moeten minstens tien meter uit elkaar hangen. De huismus houdt wel van gezelligheid, hang een aantal kasten standaard nestkasten met invliegopening van 35 mm met een tussenafstand van 20 tot 30 cm op, of experimenteer met een mussenappartement.

Let wel, huismussen broeden enkel heel dicht bij mensen dus zoek zo mogelijk een plaatsje tegen de muur of stalling. Hang het kastje zo op dat er geen katten bij kunnen. Halfopen nestkasten moet je in beschutting hangen zoals bijvoorbeeld klimop of ze op een of andere manier met draad beschermen tegen eksters en katten.

Woon je in een bosrijke omgeving dan bestaat de kans dat grote bonte spechten het kastje openhakken. Een metalen plaatje rond de invliegopening is een manier om spechten te ontmoedigen om het nest te vernielen, ofwel kies je voor een duurdere houtbeton nestkast. Wanneer hangen en hoe onderhouden? Je kan de nestkasten het ganse jaar laten hangen.

Wil je ze toch weghalen voor de winter dan wacht je tot september om ze weg te nemen en hang je ze terug vanaf begin of half februari. Na elk broedsel mag je het oude nestmateriaal verwijderen. Het oude materiaal in een nestkast herbruiken ze niet dus je doet de toekomstige ouders een plezier door het nestmateriaal te verwijderen en het kastje te kuisen door er bijvoorbeeld heet water door te gieten. In het oude materiaal leggen ongewenste zoals vogelvlooien en —luizen hun eitjes dus dat doe je beter weg.

Heb je minder tijd kuis dan zeker eens half september en nog een keer half februari om de uitwerpselen en ander vuil dat in de winter erin kwam te verwijderen. Er komt niets in! Je kan de nestkast het ganse jaar laten hangen. De vogels hebben dan alle tijd om de nestkast te ontdekken, ook buiten het broedseizoen.

Bovendien kunnen koolmees, pimpelmees en zelfs de grote bonte specht er in de koude winternachten in slapen. Heb je het eerste jaar nog geen bezoekers, laat het kastje dan rustig hangen, wie weet heb je volgend jaar meer geluk. Koop je een nestkast in de handel zorg er dan voor dat de hoogte groot genoeg is voor een klassieke kast voor mezen of mussen zeker een 12 tot tal cm van invliegopening tot bodem.

Dit geldt niet voor halfopen kasten maar die moet je op een beschut plekje hangen waar ekster en kat er niet goed bijkunnen. Jonge vogels… Vind je een jonge vogel die er verweesd uit ziet, laat die dan rustig zitten. Meestal zijn de oudervogels in de buurt en op zoek naar voedsel. Zij komen wel weer aangevlogen als je ver genoeg uit de buurt bent. Heb je meerdere nestkasten dan kan je er eentje pas later in het voorjaar ophangen.

Gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger broeden ook in nestkasten maar komen pas vanaf april uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Kool- en pimpelmezen nemen snel de kasten in dus als je er één pas in april hangt maken de verre reizigers meer kans om ook in jouw tuin een plaatsje te vinden. In de hele wereld, behalve op de zuidpool leven uilen. Wel verschillende soorten. De Latijnse naam voor uilen is Strigiformes. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord Strix.

Hieraan kan je zien dat sommige mensen vroeger uilen eng vonden en er zelfs bang voor waren. Deze mensen dachten dat uilen de brengers van ongeluk en de dood waren. Bij de Grieken was de uil juist het symbool van wijsheid. De uil komt nu nog voor op de Griekse euro.

Vreemd genoeg staat de uil ook soms voor domheid. Door de jaren heen wisten de mensen dus niet goed wat ze moesten denken van de uilen.

Het waren maar geheimzinnige nachtjagers, die ook nog geluidloos konden vliegen en enge geluiden maakten. We weten nu dat het bijzondere vogels zijn die op een speciale manier jagen. De meeste uilen hebben zich gespecialiseerd in de nachtjacht, maar er zijn ook uilen die overdag jagen. De bijzondere kenmerken van een uil worden nu besproken:. De ogen van een uil kunnen niet draaien, ze zitten vast in de oogkas.

Als een uil wil rondkijken moet hij dus zijn hele kop draaien. Dit kan hij als geen ander. Hij kan zijn kop graden draaien. Dit is driekwart rond! En dat zowel naar rechts als naar links. Ze kunnen dus van dichtbij niet goed zien.

Iets dichtbij zoals een prooi in de poot of een te voeren jong tasten de uilen even af met de veerborstels die om de snavel heen zitten. Uilen kunnen wel heel goed in de verte kijken.

Afhankelijk van de soort  kunnen de ogen van uilen drie  kleuren hebben, namelijk zwartbruin, oranje of geel. Aan de kleur van de ogen kan je bijna altijd zien op welk deel van het etmaal de uil jaagt.

De uilen met zwartbruine ogen jagen 's nacht. De uilen met oranje ogen jagen ook in de schemer en de uilen met gele ogen jagen ook overdag. Een uil kan zeer goed horen. Er zijn uilen die alleen op hun gehoor jagen. Het ene oor zit hoger dan het andere oor. Hierdoor kan de uil goed diepte en afstand schatten. De oren van een uil kan je niet zien, ze zitten verborgen onder de veren van de kop. De pluimen op het hoofd  van bijvoorbeeld een ransuil zijn geen oren, maar veren bij elkaar. Aan de stand van deze veren kan je stemming van de uil aflezen.

Ook gebruikt de uil ze om zich nog beter te kunnen camoufleren. Oppervlakkig bekeken lijkt het of uilen een klein krom snaveltje hebben, in werkelijkheid hebben ze onder het verenmasker een gat tussen de mondhoeken waardoor een muis naar binnen kan. Uilen gebruiken hun klauwen om de prooi te grijpen en soms om te doden. Ook verdedigen ze zich met hun klauwen tegen aanvallers zoals bijvoorbeeld roofvogels.

Uilen hebben aan iedere poot vier tenen. De vierde teen wordt de keerteen genoemd. Deze teen kan de uil naar voren of naar achteren richten. Zit de uil op een tak, dan wijzen twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren. Tijdens het jagen wijzen drie tenen naar voren en één naar achteren. Uilen hebben veel veren en lijken daardoor veel groter dan ze eigenlijk zijn. Er is geen verschil in uiterlijk tussen de mannetjes en de vrouwtjes alleen bij de sneeuwuil.

Uilen hebben heel speciale veren waardoor ze in staat zijn geluidloos te vliegen. Deze speciale veren heten de kamveren en  zitten aan het uiteinde van de vleugel. Aan deze kamveren zitten kleine tandjes waardoor de wind gebroken wordt.

Uilen die ook overdag jagen de velduil en steenuil kun je trouwens wel horen vliegen. De uil eet meestal zijn prooi bijvoorbeeld een muis met huid en haar op. Alle onverteerbare delen, zoals botjes en de haren, worden door de maag samengeperst tot een bal en door de uil weer uitgespuugd. Dit doen de uilen één of twee keer per dag. Uilen hebben geen krop en juist wel een blindedarm, in tegenstelling tot de meeste andere vogels. Een uil die alleen schoon vlees te eten zou krijgen dus zonder veren, haren, botjes e.

Alle uilen leggen witte, tamelijk ronde eieren, doorgaans met tussenpozen van twee dagen. Er wordt vanaf het eerste ei gebroed, zodat de eieren dagen na elkaar uit komen. Zo ontstaat er een. Tijdens voedselschaarste wordt het jongste uiltje door de ouders opgevoerd aan de overige kuikens. Voordat uilskuikens uitvliegen maken ze al uitstapjes rond het nest. Ze klauteren en fladderen langs de boomschors en takken. In deze periode worden ze takkelingen genoemd.

Kom je zo'n stuntelaar tegen, niet meenemen! Ze redden zich prima en hun ouders zijn in de buurt. Trouw aan een vriend. Een hondje werd gezien in het midden van een straat waar hij met zijn pootjes het hondje probeerde wakker te maken Om zijn maatje te beschermen blafte hij tegen iedereen die hen naderbij durfde te komen Ondanks het drukke verkeer week hij niet van de zijde van zijn dode kameraadje. In dit soort situaties wordt het duidelijk wie je echte vrienden zijn Spreeuwen kwetteren dat het lente is de tuinmeubelen tevoorschijn gehaald en in de zon gaan zitten kijken naar de mieren die een autostrada aanleggen op ons terras Later, binnen, het strijklicht over de anemonen rose en paars gloeiend in de lenteavond ik dacht: God is een natuurkundige formule die het licht over de bloemen breken laat Nog later gedachten over liefde hoe men ook met een ander had kunnen zijn met geregelde bewassing en een kopje koffie Maar deze gedachten als defaitistisch verworpen en samen met Judy gekeken naar Venus die in conjunctie stond met de maan Kees Winkler.

Zonnebrandcrème met hoogst mogelijke beschermingsfactor. Anna Deblaere vraagt hoe het komt dat de vacht van haar kat gaat klitten: Ze is nog redelijk gezond maar er is een probleem: Wat is de oorzaak en wat moeten we ermee doen?

Vaak werken de nieren van oude katten niet meer optimaal, met als gevolg een doffe, samenklittende vacht. Daarbij worden de oudjes strammer en minder beweeglijk, zodat ze nog moeilijk hun hele lichaam kunnen wassen. De oude haren blijven dan in de vacht zitten en vormen klitten. Een bloedonderzoek is in dit geval geen overbodige luxe. Nierdeficiënties kunnen zo ondersteund worden. Regelmatige borstelsessies en voedingssupplementen maken hun oude dag beter.

Balou, is een logé van Shirley en dus van Kiara. Balou denkt wat Kiara kan, kan ik ook. Dit is niet de traditionele Beagle slaaphouding Diesel, is hier 4 maanden. Diesel is een dochter van Denia. Jenny van Dijk fokt Beagles die standaard deze slaaphouding aannemen. Op deze pagina staan ook al Pjes, Ollie, Carlein en Tommie. Kiara, op de ligzak die voor de nieuwe pup bestemd is.

Job - 6 maanden. Ziggy staat elders op deze pagina toen ze nog maar 3 maanden oud was. Bram - 16 maanden Afkomstig uit een proefdierenfokbedrijf. Hij voelt zich thuis zo te zien. Spike, pas 10 weken oud en weet nu al precies hoe een beagle slaapt. Kaya in de typische "beagle slaaphouding", Kira kijkt de kunst af.

Links op de foto is tijger, rechts is Indy. Indy is het huismaatje en beste vriend van Zo ë. Of gewoon jeuk op z'n rug Hij krijgt het voordeel van de twijfel. Dit - en de foto hier rechts - is Rinus,   8 weken oud met z'n favoriete knuffel. Broer en zus Ollie en Carlein op hun favoriete Doggybag Meer van dit stel op: Carlein is hier pas 5 weken oud. Carlein is dus de zus van Tommie en Ollie. Simone stuurde deze foto van Whiskey. Whiskey doet een poging om met vier pootjes van de grond op deze pagina te komen.

Whiskey  is hier 12 weken oud. Whiskey is inmiddels een specialist in het "Beagle slapen". Ze staat dan ook al drie keer op deze pagina! Sylvia stuurde deze foto van Nikki. Nikki is 5 maanden oud en ligt hier in de meest favoriete   slaaphouding. De poes doet hier een beagle imitatie want hij wil ook op deze pagina.

De rechtbank in Hasselt veroordeelde de man voor verwaarlozing van 17 schapen. Hij moet ook 1. Philip Zurinckx van het dierenasiel in Sint-Truiden reageert tevreden. De veroordeelde landbouwer moet aan het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder een vergoeding van De voorbije lentes was de natuur compleet de kluts kwijt. Zo speelde Natuurpunt in met de idee om meikevers om te dopen tot aprilkevers, vermits ze een maand te vroeg begonnen rond te fladderen.

En tegen dat de Maria-kapelletjes versierd werden in mei, waren alle meiklokjes al uitgebloeid. Maar goed nieuws nu: Plant en dier zitten netjes op schema. Vorig jaar na de tropische maand april waren de meikevers al hoogbejaard en op sterven na dood toen de maand mei uiteindelijk aanbrak. De kevers die in mei rondfladderden, waren de junikevers. Meidoorn en meiklokjes boden eind april al een verslenste aanblik. De haagplantacties en het afgebouwd gebruik van pesticides doen de meikevers trouwens deugd.

Terwijl Vlaamse kinderen 20 jaar geleden meikevers nog als rariteit mee naar school brachten in een confituurbokaaltje, zijn ze nu opnieuw gezonde, veel voorkomende insecten geworden. Ook de vogels hebben hun gps weer afgeregeld gekregen. Het lijkt alsof de natuur zich herpakt heeft. Nellaake een 8jarig gesteriliseerd teefje, kruising tussen een keesje en fox ,zwart wit getekend, Nella gaat ook zeer graag wandelen,en gaat ook graag mee met de wagen.

Hieronder een foto van Nella. Dus mensen als jullie een plaatske zouden vrij hebben en een hart om haar op te vangen help ons uit deze situatie ,mijn grootste wens is dat ik mijn moeder de boodschap zou kunnen brengen dat haar lieveling een goede nieuwe thuis heeft gevonden. Paedocypris progenetica Deze vis  is de kleinste vis ooit. De Paedocypris progenetica leeft in moerassen en is met uitsterven bedreigd.

Dwerggovie [Trimmatom nanus] De gemiddelde lengte M is 8,6 mm en V 8,9 mm. Dwerggovie [Pandaka pygmaea] De gemiddelde lengte M is 8,7 mm en weegt ong. Dwerghoornhaai [Etmopterus perryi] Met een lengte van mm is de Dwerghoornhaai de kleinste haai ter wereld. De walvishaai [Rhinodon typicus] Grootste geregistreerde is 12,65 m lang, had een omvang van 7 m rond het dikste deel en woog ong. De Witte Haai [Carcharodon charcharias] De langst gemeten is 11,27 m.

Russische Steur [Acipenser huso] De maximale lengte M is 8 m. Slijmprik [Myxine glutinosa] Dit is de enige vissoort die kan niezen.

Zeilvis [Istiophorus platypterus] Snelst gemeten is ong. Pygmee-Grondel [Eviota sigillata] Wordt niet ouder dan 8 weken. Oceaanmaanvis [Mola mola] Zwaarste was, tot nu toe, kilo. Dwerggrondel [Schindleria praematurus] Weegt 2 milligram en is mm lang. Vis die  de meeste eieren legt: Oceaanmaanvis [Mola mola] Legt in een keer ong. Vis die de minste eieren legt: Cichlide [Tropheus moorii] Produceert maximaal 7 eieren gedurende een normale dracht.

Russische steur [Huso huso] De eitjes van deze vis leveren veel kaviaar en zijn daarom erg veel waard. De eierleggende karper [Cyprinodon diabolis] Er bestaan nog maar van deze soort. Vis met de hoogste elektrische spanning: Sidderaal [Electrophorus electricus] Middelgroot dier kan stoten geven van volt, er zijn ook die stoten van volt kunnen geven.

Kogelvis [Tetraodon] Bevat het gif tetrodoxine. Een aal uit de familie Ophidiidae [Abyssobrotula galatheae] Deze vis werd aangetroffen in de Puerto Rico Trench op een diepte van m.

Tibetaanse modderkruiper [familie Cobitidae] Deze leeft m hoog in de Himalaya. Klimbaars [Anabas testudineus] Deze vis kan op het land lopen en in bomen klimmen.

Vis die het langst buiten het water overleeft: Protopterus annectens De zes soorten longvissen [Lepidosirenidae, Protopteridae en Ceratodiae] Vier van de zes soorten kunnen zelf tot 4 jaar buiten het water overleven. Vis met de meeste ogen: De zes-ogige spookvis [Bathylychnops exilis] Leeft op een diepte van 90 tot m in het noordoosten van de Stille Oceaan.

Deze vis heeft niet alleen een paar zichtbare, grote ogen, maar ook nog een stel kleinere ogen. Een goudvis [Carassius auratus] Een goudvis van Joris Gijsbers Nederland mat op 24 maart 47,4 cm van de bek tot het einde van de staartvin. Langste trektocht van een vis: Een gewone Tonijn [Thunnus thynnus] Deze maakte ooit een tocht van km achter elkaar! De galloway is net als onze huiskoe een herkauwer, gespecialiseerd in gras.

De galloway komt oorspronkelijk uit Schotland. Hij is uitstekend in staat op eigen houtje te overleven in de natuur. In de zomer legt hij een vetvoorraad aan voor de winter en hij ontwikkelt een dikke vacht tegen de kou. Een galloway kan ook verdord gras verteren en brengt jongen ter wereld zonder de hulp van een dokter. Waarlijk een zelfredzaam type.

Na 1,5 jaar is een galloway geslachtsrijp. Een galloway-koe krijgt vaak pas kalfjes als ze 2,5 jaar is. Na een dracht van  9 maanden werpt ze 1 kalf. De moederkoe heeft lang niet zo veel melk als onze huiskoe maar haar melk is erg voedzaam. Het kalf drinkt ongeveer een half jaar bij de moeder. Na 1 jaar eet het alleen nog maar gras en is het niet meer geinteresseerd in de speen. In de uitgestrekte natuur leefden grote grazers vroeger in natuurlijk kuddeverband.

De omgeving, de seizoenen en de sociale omgang tussen de dieren bepaalden de samenstelling van de kuddes die door het land zwierven. Runderen leven in gezinsgroepen met een volwassen koe en haar dochters, hun kalveren en een of meerdere jonge stieren. Stieren verlaten de groep als ze volwassen worden, waarna ze zich aansluiten bij andere stieren en een stierengroep vormen. Iedere groep heeft zijn eigen territorium en tijdens het rondtrekken komen koeiengroepen de stierengroepen tegen.

Hele oude stieren trekken zich terug in de randen van het terrein waar ze een klein territorium verdedigen. Als je natuurlijke processen de kans geeft het landschap te vormen,heb je ook natuurlijke beheerders van die gebieden nodig.

Anders ontstaat er in de kortste tijd een ondoordringbaar bos. Heel vroeger klaarden o. Als vervanger van die uitgestorven soorten wordt nu o. Runderen eten grassen, maar ook bramen, takken en twijgen. Hun selectieve vraat bevoordeelt de groei van kruiden die tussen het gras groeien, waardoor een bloemrijke weide ontstaat. Veel insecten en vlinders, en daardoor weer vogels en kleine zoogdieren, profiteren daarvan.

De runderen zorgen voor een fijne structuur van weitjes en paden, die door bezoekers gevolgd kunnen worden. In de natuurontwikkelingsgebieden van het Wereld Natuur Fonds vinden ze voedsel genoeg. Bijvoeren is niet nodig. Een groot deel van het gras wordt pas in de winter opgegeten.

De galloway is een sociaal dier dat in kuddeverband leeft. Vandaar dat ze altijd in groepjes worden losgelaten in de natuurgebieden. Veterinaire zorg is gericht op het welzijn van de dieren en op het voorkomen van risico voor de omgeving. Zeker in kleine gebieden wordt hier veel aandacht aan besteed. Vanwege de wettelijke verplichtingen worden de dieren elk jaar op besmettelijke runderziekten getest. Cupido heeft het bad ontdekt!

Hij sprong erin leeg bad uiteraard , ging zich wassen en vervolgens hard hollen achter zijn eigen schaduw aan. Na een poosje rennen en dollen ging hij ook nog liggen rollen. Toen hij uitgebadderd was zat hij me heel diepzinnig aan te kijken. Of misschien lees ik er teveel in, dat kan ook. Kweken als konijnen, luidt de uitdrukking.

Het is algemeen bekend, konijnen zijn zeer vruchtbaar. Wie konijnen in huis haalt zit al snel met een nestje. Maar hoe pak je dat best aan? Zwaluwen     Zwaluwen zijn direct te herkennen aan hun zeer gestroomlijnde gestalte. Ook de kop gaat vloeiend in het lichaam over. De vleugels zijn lang en puntig, terwijl de staart eveneens lang is en al dan niet gevorkt. De vlucht is uitermate sierlijk en flitsend. Dat is nodig om op een warme zomerdag insecten te vangen.

Insecten passen hun gedrag en de snelheid van hun vlucht aan hun lichaamstemperatuur aan. Hun lichaamstemperatuur is gelijk aan deze van hun omgeving. Zo worden deze prooidieren van de zwaluwen op zonovergoten dagen actiever. Die verhoogde activiteit stelt hoge eisen aan het vliegvermogen van de zwaluwen.

Het schijnt zo te zijn dat de stabiliteit van de lucht samenhangt met de hoogte van de vlucht van de insecten. Bij mooi weer vliegen insecten hoger dan bij naderend onweer. Men zegt daarom wel dat hoe lager de zwaluwen vliegen, hoe dichter de insecten bij de grond blijven, hoe groter de kans op slecht weer is. Hoewel zwaluwen geen schuwe vogels zijn, en ze dankbaar broeden in boerderijen en schuren en rusten op telefoondraden, loopt hun aantal toch achteruit.

Dit is waarschijnlijk het gevolg van de chemische bestrijding van insecten op weilanden en akkers. In ons land komt de boerenzwaluw algemeen voor. Deze zwaluw heeft een lange, diep gevorkte staart. De huiszwaluw is ook zeer algemeen. Deze zwaluw heeft een gevorkte staart en een witte stuit.

Huiszwaluwen nestelen in kolonies onder overhangende daken. Soms zijn de nesten zo dicht bij elkaar dat ze elkaar raken. Websites over dit onderwerp     http: De eerste reden hiervoor is dat dieren die afkomstig zijn uit het buitenland vaak infecties bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor mens én huisdier.

Voorbeelden van dergelijke ziekten bij honden zijn babesiose en ehrlichiose. Deze ziekten worden overgebracht door teken die tegenwoordig ook in Nederland en België voorkomen, waardoor verspreiding van de ziekte ook hier kan plaatsvinden. Om import van dergelijke ziekten, en verdere verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat de dieren vrij zijn van deze ziekten voordat ze mee komen. In de meeste gevallen wordt dit niet gecontroleerd. Wordt bij thuiskomst duidelijk dat het dier drager is van de infectie, dan kan het heel lastig zijn om het weer beter te maken.

Een tweede reden is dat sommige ziekten van dieren op mensen worden overgedragen. Deze ziekten worden ook wel zoönosen genoemd. Een bekend voorbeeld is hondsdolheid, ook voor mensen een potentieel dodelijke ziekte.

In werd in België hondsdolheid vastgesteld bij een jonge hond die ingevoerd zou zijn vanuit Marokko en niet gevaccineerd en gechipt was. In werd in Frankrijk hondsdolheid vastgesteld bij een hond die eveneens afkomstig was uit Marokko. Dat hondsdolheid een actuele bedreigende ziekte is blijkt wel uit het feit dat op 25 april in het Verenigd Koninkrijk een pup is overleden aan deze ziekte.

De pup maakte onderdeel uit van een nest pups dat door een stichting uit Sri-Lanka was geïmporteerd. Men heeft de overige pups inmiddels laten inslapen en de verzorgers staan onder medische behandeling. Een ander voorbeeld is echinococcose. Zoönosen zijn niet altijd direct herkenbaar. En dat kan een onaangename verrassing voor zijn nieuwe houder betekenen. De derde reden waarom het meebrengen van zwerf- en asiel- dieren uit vakantielanden met klem wordt afgeraden is dat veel van deze dieren slecht gesocialiseerd zijn.

Eenmaal bij ons blijken ze dan bijvoorbeeld onzindelijk te zijn, slecht te luisteren of angstig gedrag te vertonen. Deze dieren worden daarom dikwijls al korte tijd na terugkomst in Nederland of België naar een asiel gebracht. Het zwerf- of asieldier dat met goede bedoelingen werd meegenomen vanaf de vakantiebestemming naar huis, werd thuisgekomen dus niet die gezellige huisgenoot die men voor ogen had.

De vierde reden is dat het weghalen van honden uit een slechte situatie, de situatie zelf niet oplost. Zolang de honden ter plekke zich blijven voortplanten, en de plaatselijke bevolking de honden niet verzorgt, zullen er altijd verwaarloosde zwerfhonden worden aangetroffen op deze locaties. Het advies is dus: Neem geen zwerf- en asieldieren uit het buitenland mee naar huis! Als men toch iets wil doen voor zwerf- of asieldieren uit het buitenland, dan kan men bijvoorbeeld geld of voeding schenken aan een dierenbeschermingsorganisatie ter plaatse.

Wetenschappers hebben nabij Chili voor het eerst slapende walvissen aangetroffen. De potvissen sliepen verticaal, met de muil naar boven. Tot nu werd aangenomen dat walvissen maar met één hersenhelft tegelijk slapen. Eén oog zou open blijven, mogelijk om attent te blijven voor gevaar.

De Schot Patrick Miller ontdekte voor de kust van Chili echter een groep van diep slapende potvissen die met de bek omhoog verticaal in zee dreef. Seks op het Strand Dose of Free Porn Abella Porno Sites Svensk Sex Film Gratis Voyeur Porno Top Porno Sites Geile Gratis Porno Eerste Keer Anal Sex Thuis met Vrouw Gratis Seks Videos Sharky Porn Videos Amateur Porn Tube Ah Deutsche Sex Filme Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma Doe seks met mijn vrouw 11m: Grote tieten op een Roemeens strand 2m: Geweldige kont seks met een grote lul 1m: Een goede orale seks op het strand 0m: Amateur seks in drie met lesbische vriendin en meisje 16m: Jonge blanke vriendin wordt geneukt door zwarte minnaar 14m: Orale seks en sperma in haar mond en handen in de badkamer 3m: Videocompilatie met verborgen seks en openbare seks 9m: Kont seks met mijn meisje 1m: Sex buiten in het bos 2m: Mijn vriendin wordt geneukt door een zwarte man 2m: Kont seks in drie met twee meisjes 7m: Orale seks in drie met twee geile meiden 0m:

..

Spuitende lullen prive ontvangst zonder condoom

Geen wonder dat het aantal overwinterende kraanvogels in dit gebied ieder jaar toeneemt. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Israëlische vogelaars en voor het groeiende aantal buitenlanders dat Israël als vogelland ontdekt. Wanneer moet u afreizen? Er is altijd wel wat te zien, zeker in de Hulavallei, maar de beste tijd is het trekseizoen. Tussen maart en mei en tussen september en november passeren niet minder dan een half miljard vogels per trek het Israëlische luchtruim.

Vooral de grote vluchten in de thermiek zwevende ooievaars zijn dan niet te missen. Georganiseerd vogel kijken kan op veel plaatsen in Israël, maar vooral de Hulavallei in het noorden en in het zuiden kibboets Lotan in de Aravavallei en Eilat zijn geliefd. Natuurlijk prima te combineren met een vakantie in de zon. Dit kunt u voorkomen door ze een eigen voederhuis voor eekhoorns te geven. De eekhoorn heft zelf het dekseltje op en haalt het voer uit het huisje waarna het deksel automatisch terug dicht gaat.

De bekende pluimstaart, pluimoren en hun mooie vacht is leuk om naar te kijken. In tegenstelling tot veel andere dieren zijn ze overdag actief. Door ze voedsel aan te bieden via het voederhuis voor eekhoorntjes kun je hun gedrag en bewegingen dus goed opvolgen. In de zomer zijn eekhoorns vooral vroeg in de ochtend en tegen de avond druk in de weer. Daartussenin houden ze een middagslaapje. In de winter zijn eekhoorns maar enkele uren per dag actief. De rest van de tijd rusten of slapen ze in een lekker warm nest.

Afmetingen van de voederkast: De ijsbeer staat sinds woensdag op de lijst van beschermde dier - en plantensoorten. Als we deze diersoort niet willen laten uitsterven moest deze beslissing genomen worden. We gaan geen heksenjacht beginnen. Zolang de bedrijven blijven werken binnen een wettelijk kader, is er geen probleem. Het zijn twee aparte kwesties," besluit Kempthorne.

Wereldwijd worden maar liefst vogelsoorten met uitsterven bedreigd, dus ongeveer één op acht exemplaren. Het verlies aan leefgebied door intensivering van de landbouw en ontginning is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang.

Bovendien wordt het proces versterkt door klimaatveranderingen. BirdLife International, de koepelorganisatie van Natuurpunt, inventariseerde de toekomst van alle vogelsoorten. De meesten van de met uitsterven bedreigde soorten komen voor in Brazilië , Indonesië en Peru Veelal is het verlies aan soorten te wijten aan de aantasting van geschikt leefgebied. Overal ter wereld wordt de landbouw intensiever. Ontbossing van natuurlijke wouden is niet alleen verantwoordelijk voor twintig procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen, maar ook voor een dramatisch verlies aan biodiversiteit.

Nieuw is de toename van het aantal bedreigde vogelsoorten die ooit een groot verspreidingsgebied hadden. De wulp is een Europese soort die ook in Vlaanderen broedt.

De vogel is sterk in aantal verminderd door het kleiner worden van de natuurlijke biotopen, ontwatering, versnippering en intensieve landbouw. Lange periodes van droogte en plotselinge extreme weersomstandigheden zijn vaak rampzalig voor het broedsucces. SYDNEY - De Tasmaanse duivel, een klein, maar zeer vraatzuchtig vleesetend buideldier dat enkel voorkomt op het Australische eiland Tasmanië, wordt deze week toegevoegd aan de lijst van met uitsterven bedreigde dieren.

Dat heeft de minister van industrie van de deelstaat Tasmanië, David Llewellyn, meegedeeld. De Ashera is de duurste en zeldzaamste kat ter wereld. Kattenliefhebbers die veel geld overhebben voor een exclusieve kat kunnen de Ashera in huis halen. De exotische kat is een kruising tussen een doodgewone huiskat, een Afrikaanse serval en een Aziatische Bengaalse tijgerkat. Voor een 'gewone' designerkat betaal je snel zo'n Een 'Royal' exemplaar koop je voor de royale prijs van De aanvliegroute naar de kast moet vrij zijn, er mogen geen takken of bladeren voor de vliegopening hangen.

Hang het nestkastje op een hoogte van minimum twee meter en maximum vijf meter hoogte. Op een open plaats richt je de invliegopening weg van het zuidwesten. Als je meerdere kastjes hangt, plaats ze dan niet te dicht bij elkaar. Kasten voor verschillende soorten moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen, kasten voor dezelfde soort moeten minstens tien meter uit elkaar hangen. De huismus houdt wel van gezelligheid, hang een aantal kasten standaard nestkasten met invliegopening van 35 mm met een tussenafstand van 20 tot 30 cm op, of experimenteer met een mussenappartement.

Let wel, huismussen broeden enkel heel dicht bij mensen dus zoek zo mogelijk een plaatsje tegen de muur of stalling. Hang het kastje zo op dat er geen katten bij kunnen. Halfopen nestkasten moet je in beschutting hangen zoals bijvoorbeeld klimop of ze op een of andere manier met draad beschermen tegen eksters en katten.

Woon je in een bosrijke omgeving dan bestaat de kans dat grote bonte spechten het kastje openhakken. Een metalen plaatje rond de invliegopening is een manier om spechten te ontmoedigen om het nest te vernielen, ofwel kies je voor een duurdere houtbeton nestkast. Wanneer hangen en hoe onderhouden? Je kan de nestkasten het ganse jaar laten hangen.

Wil je ze toch weghalen voor de winter dan wacht je tot september om ze weg te nemen en hang je ze terug vanaf begin of half februari. Na elk broedsel mag je het oude nestmateriaal verwijderen. Het oude materiaal in een nestkast herbruiken ze niet dus je doet de toekomstige ouders een plezier door het nestmateriaal te verwijderen en het kastje te kuisen door er bijvoorbeeld heet water door te gieten.

In het oude materiaal leggen ongewenste zoals vogelvlooien en —luizen hun eitjes dus dat doe je beter weg. Heb je minder tijd kuis dan zeker eens half september en nog een keer half februari om de uitwerpselen en ander vuil dat in de winter erin kwam te verwijderen. Er komt niets in!

Je kan de nestkast het ganse jaar laten hangen. De vogels hebben dan alle tijd om de nestkast te ontdekken, ook buiten het broedseizoen.

Bovendien kunnen koolmees, pimpelmees en zelfs de grote bonte specht er in de koude winternachten in slapen. Heb je het eerste jaar nog geen bezoekers, laat het kastje dan rustig hangen, wie weet heb je volgend jaar meer geluk.

Koop je een nestkast in de handel zorg er dan voor dat de hoogte groot genoeg is voor een klassieke kast voor mezen of mussen zeker een 12 tot tal cm van invliegopening tot bodem. Dit geldt niet voor halfopen kasten maar die moet je op een beschut plekje hangen waar ekster en kat er niet goed bijkunnen. Jonge vogels… Vind je een jonge vogel die er verweesd uit ziet, laat die dan rustig zitten. Meestal zijn de oudervogels in de buurt en op zoek naar voedsel. Zij komen wel weer aangevlogen als je ver genoeg uit de buurt bent.

Heb je meerdere nestkasten dan kan je er eentje pas later in het voorjaar ophangen. Gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger broeden ook in nestkasten maar komen pas vanaf april uit hun overwinteringsgebieden in Afrika.

Kool- en pimpelmezen nemen snel de kasten in dus als je er één pas in april hangt maken de verre reizigers meer kans om ook in jouw tuin een plaatsje te vinden. In de hele wereld, behalve op de zuidpool leven uilen.

Wel verschillende soorten. De Latijnse naam voor uilen is Strigiformes. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord Strix. Hieraan kan je zien dat sommige mensen vroeger uilen eng vonden en er zelfs bang voor waren. Deze mensen dachten dat uilen de brengers van ongeluk en de dood waren. Bij de Grieken was de uil juist het symbool van wijsheid.

De uil komt nu nog voor op de Griekse euro. Vreemd genoeg staat de uil ook soms voor domheid. Door de jaren heen wisten de mensen dus niet goed wat ze moesten denken van de uilen. Het waren maar geheimzinnige nachtjagers, die ook nog geluidloos konden vliegen en enge geluiden maakten.

We weten nu dat het bijzondere vogels zijn die op een speciale manier jagen. De meeste uilen hebben zich gespecialiseerd in de nachtjacht, maar er zijn ook uilen die overdag jagen. De bijzondere kenmerken van een uil worden nu besproken:. De ogen van een uil kunnen niet draaien, ze zitten vast in de oogkas.

Als een uil wil rondkijken moet hij dus zijn hele kop draaien. Dit kan hij als geen ander. Hij kan zijn kop graden draaien. Dit is driekwart rond! En dat zowel naar rechts als naar links. Ze kunnen dus van dichtbij niet goed zien. Iets dichtbij zoals een prooi in de poot of een te voeren jong tasten de uilen even af met de veerborstels die om de snavel heen zitten.

Uilen kunnen wel heel goed in de verte kijken. Afhankelijk van de soort  kunnen de ogen van uilen drie  kleuren hebben, namelijk zwartbruin, oranje of geel.

Aan de kleur van de ogen kan je bijna altijd zien op welk deel van het etmaal de uil jaagt. De uilen met zwartbruine ogen jagen 's nacht. De uilen met oranje ogen jagen ook in de schemer en de uilen met gele ogen jagen ook overdag. Een uil kan zeer goed horen. Er zijn uilen die alleen op hun gehoor jagen.

Het ene oor zit hoger dan het andere oor. Hierdoor kan de uil goed diepte en afstand schatten. De oren van een uil kan je niet zien, ze zitten verborgen onder de veren van de kop. De pluimen op het hoofd  van bijvoorbeeld een ransuil zijn geen oren, maar veren bij elkaar. Aan de stand van deze veren kan je stemming van de uil aflezen.

Ook gebruikt de uil ze om zich nog beter te kunnen camoufleren. Oppervlakkig bekeken lijkt het of uilen een klein krom snaveltje hebben, in werkelijkheid hebben ze onder het verenmasker een gat tussen de mondhoeken waardoor een muis naar binnen kan. Uilen gebruiken hun klauwen om de prooi te grijpen en soms om te doden. Ook verdedigen ze zich met hun klauwen tegen aanvallers zoals bijvoorbeeld roofvogels. Uilen hebben aan iedere poot vier tenen. De vierde teen wordt de keerteen genoemd.

Deze teen kan de uil naar voren of naar achteren richten. Zit de uil op een tak, dan wijzen twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren. Tijdens het jagen wijzen drie tenen naar voren en één naar achteren. Uilen hebben veel veren en lijken daardoor veel groter dan ze eigenlijk zijn. Er is geen verschil in uiterlijk tussen de mannetjes en de vrouwtjes alleen bij de sneeuwuil. Uilen hebben heel speciale veren waardoor ze in staat zijn geluidloos te vliegen.

Deze speciale veren heten de kamveren en  zitten aan het uiteinde van de vleugel. Aan deze kamveren zitten kleine tandjes waardoor de wind gebroken wordt. Uilen die ook overdag jagen de velduil en steenuil kun je trouwens wel horen vliegen.

De uil eet meestal zijn prooi bijvoorbeeld een muis met huid en haar op. Alle onverteerbare delen, zoals botjes en de haren, worden door de maag samengeperst tot een bal en door de uil weer uitgespuugd. Dit doen de uilen één of twee keer per dag. Uilen hebben geen krop en juist wel een blindedarm, in tegenstelling tot de meeste andere vogels.

Een uil die alleen schoon vlees te eten zou krijgen dus zonder veren, haren, botjes e. Alle uilen leggen witte, tamelijk ronde eieren, doorgaans met tussenpozen van twee dagen. Er wordt vanaf het eerste ei gebroed, zodat de eieren dagen na elkaar uit komen. Zo ontstaat er een. Tijdens voedselschaarste wordt het jongste uiltje door de ouders opgevoerd aan de overige kuikens.

Voordat uilskuikens uitvliegen maken ze al uitstapjes rond het nest. Ze klauteren en fladderen langs de boomschors en takken. In deze periode worden ze takkelingen genoemd.

Kom je zo'n stuntelaar tegen, niet meenemen! Ze redden zich prima en hun ouders zijn in de buurt. Trouw aan een vriend. Een hondje werd gezien in het midden van een straat waar hij met zijn pootjes het hondje probeerde wakker te maken Om zijn maatje te beschermen blafte hij tegen iedereen die hen naderbij durfde te komen Ondanks het drukke verkeer week hij niet van de zijde van zijn dode kameraadje. In dit soort situaties wordt het duidelijk wie je echte vrienden zijn Spreeuwen kwetteren dat het lente is de tuinmeubelen tevoorschijn gehaald en in de zon gaan zitten kijken naar de mieren die een autostrada aanleggen op ons terras Later, binnen, het strijklicht over de anemonen rose en paars gloeiend in de lenteavond ik dacht: God is een natuurkundige formule die het licht over de bloemen breken laat Nog later gedachten over liefde hoe men ook met een ander had kunnen zijn met geregelde bewassing en een kopje koffie Maar deze gedachten als defaitistisch verworpen en samen met Judy gekeken naar Venus die in conjunctie stond met de maan Kees Winkler.

Zonnebrandcrème met hoogst mogelijke beschermingsfactor. Anna Deblaere vraagt hoe het komt dat de vacht van haar kat gaat klitten: Ze is nog redelijk gezond maar er is een probleem: Wat is de oorzaak en wat moeten we ermee doen?

Vaak werken de nieren van oude katten niet meer optimaal, met als gevolg een doffe, samenklittende vacht. Daarbij worden de oudjes strammer en minder beweeglijk, zodat ze nog moeilijk hun hele lichaam kunnen wassen. De oude haren blijven dan in de vacht zitten en vormen klitten. Een bloedonderzoek is in dit geval geen overbodige luxe. Nierdeficiënties kunnen zo ondersteund worden.

Regelmatige borstelsessies en voedingssupplementen maken hun oude dag beter. Balou, is een logé van Shirley en dus van Kiara. Balou denkt wat Kiara kan, kan ik ook. Dit is niet de traditionele Beagle slaaphouding Diesel, is hier 4 maanden. Diesel is een dochter van Denia. Jenny van Dijk fokt Beagles die standaard deze slaaphouding aannemen. Op deze pagina staan ook al Pjes, Ollie, Carlein en Tommie. Kiara, op de ligzak die voor de nieuwe pup bestemd is. Job - 6 maanden. Ziggy staat elders op deze pagina toen ze nog maar 3 maanden oud was.

Bram - 16 maanden Afkomstig uit een proefdierenfokbedrijf. Hij voelt zich thuis zo te zien. Spike, pas 10 weken oud en weet nu al precies hoe een beagle slaapt. Kaya in de typische "beagle slaaphouding", Kira kijkt de kunst af. Links op de foto is tijger, rechts is Indy. Indy is het huismaatje en beste vriend van Zo ë. Of gewoon jeuk op z'n rug Hij krijgt het voordeel van de twijfel. Dit - en de foto hier rechts - is Rinus,   8 weken oud met z'n favoriete knuffel.

Broer en zus Ollie en Carlein op hun favoriete Doggybag Meer van dit stel op: Carlein is hier pas 5 weken oud. Carlein is dus de zus van Tommie en Ollie. Simone stuurde deze foto van Whiskey. Whiskey doet een poging om met vier pootjes van de grond op deze pagina te komen. Whiskey  is hier 12 weken oud.

Whiskey is inmiddels een specialist in het "Beagle slapen". Ze staat dan ook al drie keer op deze pagina! Sylvia stuurde deze foto van Nikki. Nikki is 5 maanden oud en ligt hier in de meest favoriete   slaaphouding. De poes doet hier een beagle imitatie want hij wil ook op deze pagina.

De rechtbank in Hasselt veroordeelde de man voor verwaarlozing van 17 schapen. Hij moet ook 1. Philip Zurinckx van het dierenasiel in Sint-Truiden reageert tevreden. De veroordeelde landbouwer moet aan het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder een vergoeding van De voorbije lentes was de natuur compleet de kluts kwijt. Zo speelde Natuurpunt in met de idee om meikevers om te dopen tot aprilkevers, vermits ze een maand te vroeg begonnen rond te fladderen.

En tegen dat de Maria-kapelletjes versierd werden in mei, waren alle meiklokjes al uitgebloeid. Maar goed nieuws nu: Plant en dier zitten netjes op schema. Vorig jaar na de tropische maand april waren de meikevers al hoogbejaard en op sterven na dood toen de maand mei uiteindelijk aanbrak. De kevers die in mei rondfladderden, waren de junikevers. Meidoorn en meiklokjes boden eind april al een verslenste aanblik.

De haagplantacties en het afgebouwd gebruik van pesticides doen de meikevers trouwens deugd. Terwijl Vlaamse kinderen 20 jaar geleden meikevers nog als rariteit mee naar school brachten in een confituurbokaaltje, zijn ze nu opnieuw gezonde, veel voorkomende insecten geworden.

Ook de vogels hebben hun gps weer afgeregeld gekregen. Het lijkt alsof de natuur zich herpakt heeft. Nellaake een 8jarig gesteriliseerd teefje, kruising tussen een keesje en fox ,zwart wit getekend, Nella gaat ook zeer graag wandelen,en gaat ook graag mee met de wagen.

Hieronder een foto van Nella. Dus mensen als jullie een plaatske zouden vrij hebben en een hart om haar op te vangen help ons uit deze situatie ,mijn grootste wens is dat ik mijn moeder de boodschap zou kunnen brengen dat haar lieveling een goede nieuwe thuis heeft gevonden. Paedocypris progenetica Deze vis  is de kleinste vis ooit. De Paedocypris progenetica leeft in moerassen en is met uitsterven bedreigd.

Dwerggovie [Trimmatom nanus] De gemiddelde lengte M is 8,6 mm en V 8,9 mm. Dwerggovie [Pandaka pygmaea] De gemiddelde lengte M is 8,7 mm en weegt ong. Dwerghoornhaai [Etmopterus perryi] Met een lengte van mm is de Dwerghoornhaai de kleinste haai ter wereld.

De walvishaai [Rhinodon typicus] Grootste geregistreerde is 12,65 m lang, had een omvang van 7 m rond het dikste deel en woog ong. De Witte Haai [Carcharodon charcharias] De langst gemeten is 11,27 m. Russische Steur [Acipenser huso] De maximale lengte M is 8 m. Slijmprik [Myxine glutinosa] Dit is de enige vissoort die kan niezen. Zeilvis [Istiophorus platypterus] Snelst gemeten is ong. Pygmee-Grondel [Eviota sigillata] Wordt niet ouder dan 8 weken. Oceaanmaanvis [Mola mola] Zwaarste was, tot nu toe, kilo.

Dwerggrondel [Schindleria praematurus] Weegt 2 milligram en is mm lang. Vis die  de meeste eieren legt: Oceaanmaanvis [Mola mola] Legt in een keer ong. Vis die de minste eieren legt: Cichlide [Tropheus moorii] Produceert maximaal 7 eieren gedurende een normale dracht. Russische steur [Huso huso] De eitjes van deze vis leveren veel kaviaar en zijn daarom erg veel waard.

De eierleggende karper [Cyprinodon diabolis] Er bestaan nog maar van deze soort. Vis met de hoogste elektrische spanning: Sidderaal [Electrophorus electricus] Middelgroot dier kan stoten geven van volt, er zijn ook die stoten van volt kunnen geven. Kogelvis [Tetraodon] Bevat het gif tetrodoxine. Een aal uit de familie Ophidiidae [Abyssobrotula galatheae] Deze vis werd aangetroffen in de Puerto Rico Trench op een diepte van m.

Tibetaanse modderkruiper [familie Cobitidae] Deze leeft m hoog in de Himalaya. Klimbaars [Anabas testudineus] Deze vis kan op het land lopen en in bomen klimmen.

Vis die het langst buiten het water overleeft: Protopterus annectens De zes soorten longvissen [Lepidosirenidae, Protopteridae en Ceratodiae] Vier van de zes soorten kunnen zelf tot 4 jaar buiten het water overleven. Vis met de meeste ogen: De zes-ogige spookvis [Bathylychnops exilis] Leeft op een diepte van 90 tot m in het noordoosten van de Stille Oceaan.

Deze vis heeft niet alleen een paar zichtbare, grote ogen, maar ook nog een stel kleinere ogen. Een goudvis [Carassius auratus] Een goudvis van Joris Gijsbers Nederland mat op 24 maart 47,4 cm van de bek tot het einde van de staartvin. Langste trektocht van een vis: Een gewone Tonijn [Thunnus thynnus] Deze maakte ooit een tocht van km achter elkaar! De galloway is net als onze huiskoe een herkauwer, gespecialiseerd in gras. De galloway komt oorspronkelijk uit Schotland.

Hij is uitstekend in staat op eigen houtje te overleven in de natuur. In de zomer legt hij een vetvoorraad aan voor de winter en hij ontwikkelt een dikke vacht tegen de kou. Een galloway kan ook verdord gras verteren en brengt jongen ter wereld zonder de hulp van een dokter.

Waarlijk een zelfredzaam type. Na 1,5 jaar is een galloway geslachtsrijp. Een galloway-koe krijgt vaak pas kalfjes als ze 2,5 jaar is. Na een dracht van  9 maanden werpt ze 1 kalf. De moederkoe heeft lang niet zo veel melk als onze huiskoe maar haar melk is erg voedzaam. Het kalf drinkt ongeveer een half jaar bij de moeder. Na 1 jaar eet het alleen nog maar gras en is het niet meer geinteresseerd in de speen.

In de uitgestrekte natuur leefden grote grazers vroeger in natuurlijk kuddeverband. De omgeving, de seizoenen en de sociale omgang tussen de dieren bepaalden de samenstelling van de kuddes die door het land zwierven. Runderen leven in gezinsgroepen met een volwassen koe en haar dochters, hun kalveren en een of meerdere jonge stieren. Stieren verlaten de groep als ze volwassen worden, waarna ze zich aansluiten bij andere stieren en een stierengroep vormen.

Iedere groep heeft zijn eigen territorium en tijdens het rondtrekken komen koeiengroepen de stierengroepen tegen. Hele oude stieren trekken zich terug in de randen van het terrein waar ze een klein territorium verdedigen. Als je natuurlijke processen de kans geeft het landschap te vormen,heb je ook natuurlijke beheerders van die gebieden nodig.

Anders ontstaat er in de kortste tijd een ondoordringbaar bos. Heel vroeger klaarden o. Als vervanger van die uitgestorven soorten wordt nu o. Runderen eten grassen, maar ook bramen, takken en twijgen. Hun selectieve vraat bevoordeelt de groei van kruiden die tussen het gras groeien, waardoor een bloemrijke weide ontstaat.

Veel insecten en vlinders, en daardoor weer vogels en kleine zoogdieren, profiteren daarvan. De runderen zorgen voor een fijne structuur van weitjes en paden, die door bezoekers gevolgd kunnen worden. In de natuurontwikkelingsgebieden van het Wereld Natuur Fonds vinden ze voedsel genoeg.

Bijvoeren is niet nodig. Een groot deel van het gras wordt pas in de winter opgegeten. De galloway is een sociaal dier dat in kuddeverband leeft. Vandaar dat ze altijd in groepjes worden losgelaten in de natuurgebieden. Veterinaire zorg is gericht op het welzijn van de dieren en op het voorkomen van risico voor de omgeving. Zeker in kleine gebieden wordt hier veel aandacht aan besteed. Vanwege de wettelijke verplichtingen worden de dieren elk jaar op besmettelijke runderziekten getest.

Cupido heeft het bad ontdekt! Hij sprong erin leeg bad uiteraard , ging zich wassen en vervolgens hard hollen achter zijn eigen schaduw aan. Na een poosje rennen en dollen ging hij ook nog liggen rollen.

Toen hij uitgebadderd was zat hij me heel diepzinnig aan te kijken. Of misschien lees ik er teveel in, dat kan ook. Kweken als konijnen, luidt de uitdrukking. Het is algemeen bekend, konijnen zijn zeer vruchtbaar. Wie konijnen in huis haalt zit al snel met een nestje. Maar hoe pak je dat best aan? Zwaluwen     Zwaluwen zijn direct te herkennen aan hun zeer gestroomlijnde gestalte.

Ook de kop gaat vloeiend in het lichaam over. De vleugels zijn lang en puntig, terwijl de staart eveneens lang is en al dan niet gevorkt. De vlucht is uitermate sierlijk en flitsend. Dat is nodig om op een warme zomerdag insecten te vangen. Insecten passen hun gedrag en de snelheid van hun vlucht aan hun lichaamstemperatuur aan. Hun lichaamstemperatuur is gelijk aan deze van hun omgeving. Zo worden deze prooidieren van de zwaluwen op zonovergoten dagen actiever.

Die verhoogde activiteit stelt hoge eisen aan het vliegvermogen van de zwaluwen. Het schijnt zo te zijn dat de stabiliteit van de lucht samenhangt met de hoogte van de vlucht van de insecten. Bij mooi weer vliegen insecten hoger dan bij naderend onweer.

Men zegt daarom wel dat hoe lager de zwaluwen vliegen, hoe dichter de insecten bij de grond blijven, hoe groter de kans op slecht weer is. Hoewel zwaluwen geen schuwe vogels zijn, en ze dankbaar broeden in boerderijen en schuren en rusten op telefoondraden, loopt hun aantal toch achteruit.

Dit is waarschijnlijk het gevolg van de chemische bestrijding van insecten op weilanden en akkers. In ons land komt de boerenzwaluw algemeen voor. Deze zwaluw heeft een lange, diep gevorkte staart. De huiszwaluw is ook zeer algemeen.

Deze zwaluw heeft een gevorkte staart en een witte stuit. Huiszwaluwen nestelen in kolonies onder overhangende daken. Soms zijn de nesten zo dicht bij elkaar dat ze elkaar raken.

Websites over dit onderwerp     http: De eerste reden hiervoor is dat dieren die afkomstig zijn uit het buitenland vaak infecties bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor mens én huisdier. Voorbeelden van dergelijke ziekten bij honden zijn babesiose en ehrlichiose.

Deze ziekten worden overgebracht door teken die tegenwoordig ook in Nederland en België voorkomen, waardoor verspreiding van de ziekte ook hier kan plaatsvinden. Om import van dergelijke ziekten, en verdere verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat de dieren vrij zijn van deze ziekten voordat ze mee komen. In de meeste gevallen wordt dit niet gecontroleerd.

Wordt bij thuiskomst duidelijk dat het dier drager is van de infectie, dan kan het heel lastig zijn om het weer beter te maken. Een tweede reden is dat sommige ziekten van dieren op mensen worden overgedragen. Deze ziekten worden ook wel zoönosen genoemd. Een bekend voorbeeld is hondsdolheid, ook voor mensen een potentieel dodelijke ziekte.

In werd in België hondsdolheid vastgesteld bij een jonge hond die ingevoerd zou zijn vanuit Marokko en niet gevaccineerd en gechipt was. In werd in Frankrijk hondsdolheid vastgesteld bij een hond die eveneens afkomstig was uit Marokko. Dat hondsdolheid een actuele bedreigende ziekte is blijkt wel uit het feit dat op 25 april in het Verenigd Koninkrijk een pup is overleden aan deze ziekte. De pup maakte onderdeel uit van een nest pups dat door een stichting uit Sri-Lanka was geïmporteerd.

Men heeft de overige pups inmiddels laten inslapen en de verzorgers staan onder medische behandeling. Een ander voorbeeld is echinococcose.

Zoönosen zijn niet altijd direct herkenbaar. En dat kan een onaangename verrassing voor zijn nieuwe houder betekenen. De derde reden waarom het meebrengen van zwerf- en asiel- dieren uit vakantielanden met klem wordt afgeraden is dat veel van deze dieren slecht gesocialiseerd zijn.

Eenmaal bij ons blijken ze dan bijvoorbeeld onzindelijk te zijn, slecht te luisteren of angstig gedrag te vertonen. Deze dieren worden daarom dikwijls al korte tijd na terugkomst in Nederland of België naar een asiel gebracht. Het zwerf- of asieldier dat met goede bedoelingen werd meegenomen vanaf de vakantiebestemming naar huis, werd thuisgekomen dus niet die gezellige huisgenoot die men voor ogen had.

De vierde reden is dat het weghalen van honden uit een slechte situatie, de situatie zelf niet oplost. Zolang de honden ter plekke zich blijven voortplanten, en de plaatselijke bevolking de honden niet verzorgt, zullen er altijd verwaarloosde zwerfhonden worden aangetroffen op deze locaties. Het advies is dus: Neem geen zwerf- en asieldieren uit het buitenland mee naar huis! Als men toch iets wil doen voor zwerf- of asieldieren uit het buitenland, dan kan men bijvoorbeeld geld of voeding schenken aan een dierenbeschermingsorganisatie ter plaatse.

Wetenschappers hebben nabij Chili voor het eerst slapende walvissen aangetroffen. De potvissen sliepen verticaal, met de muil naar boven. Tot nu werd aangenomen dat walvissen maar met één hersenhelft tegelijk slapen. Eén oog zou open blijven, mogelijk om attent te blijven voor gevaar. De Schot Patrick Miller ontdekte voor de kust van Chili echter een groep van diep slapende potvissen die met de bek omhoog verticaal in zee dreef.

Af en toe dreven ze naar boven om wat lucht te happen. Het team kon de potvissen minutenlang van zeer nabij filmen, wat erop wijst dat hun beide ogen gesloten waren. Volgens de universiteit van Sint- Andrews waren de dieren in hun REM-slaap, wat het perspectief schept dat potvissen kunnen dromen. Ze kunnen niet het onderscheid maken tussen legale en illegale cd's of dvd's, maar ze kunnen wel cd's en dvd's opsporen die verborgen zitten in grote containers en zo de grens overgesmokkeld worden.

De honden zijn zo goed dat een Maleisische piraat een prijs op hun kop gezet heeft. Hij looft tienduizenden euro's uit voor wie hen ombrengt. In Maleisië werden dankzij de honden al tientallen piraten opgepakt.

Bij 35 acties kwamen daar 2 miljoen illegale schijfjes aan het licht. De Maleisische autoriteiten hebben nu zelf ook een eenheid opgericht die werkt met honden die polycarbonaat kunnen opsporen. Velt , Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze. Blaasontstekingen veroorzaken bij katten pijn en ongemakken die zich vaak uiten in een veranderd gedrag.

Sommige katten zijn dan abnormaal onrustig, andere gaan zich verstoppen, hebben geen fut en weigeren te eten. Een kat die gewoonlijk zindelijk is, gaat vaak ook plassen in of buiten haar bak als ze een blaasontsteking heeft. Het kan ook gebeuren dat ze haar genitale streek abnormaal veel likt en vaker kleine hoeveelheden urine loost die, als er bloed in zit, een abnormale rozige kleur hebben. Als uw kat ten slotte om de haverklap op haar bak gaat zitten en toch niet normaal kan plassen , moet u onmiddellijk naar de dierenarts, want dan kan er sprake zijn van een urinaire obstructie.

De oorzaak van de blaasontsteking is vaak niet bekend. In dat geval hebben we het over een "idiopathische" cystitis. De blaas is dan gevoeliger voor bacteriële infecties. Een andere vaak voorkomende oorzaak van een blaasontsteking is de vorming van kristallen of gruis in de urine. Deze ontstaan als de zuurtegraad van de blaas er gunstig voor is. De twee meest voorkomende soorten zijn struvietkristallen urine is licht zuur en calciumoxalaatkristallen urine is vrij zuur.

Deze kristallen veroorzaken een blaasontsteking , maar daarnaast kunnen ze ook leiden tot de vorming van stenen die de doorgang van de urine beletten. Ook tumoren en bacteriële infecties ten slotte kunnen blaasproblemen veroorzaken bij uw kat. Als uw kat zwaarlijvig is en weinig beweging heeft bijvoorbeeld omdat ze binnenshuis leeft , loopt ze meer kans om blaasproblemen te ontwikkelen.

Ook gesteriliseerde katten hebben er vaker mee te kampen. Ook stress kan omstandigheden creëren die de ontsteking van de blaas in de hand werken. Er bestaat geen seksuele predispositie of aanleg voor het ontwikkelen van blaasproblemen, maar katers hebben wel vaker last van urinaire obstructie door de anatomie van hun urinewegen die zijn langer en rechter dan die van kattinnen. Zorg ervoor dat uw kat permanent schoon en vers water ter beschikking heeft en maak ook haar bakje geregeld schoon, zodat ze op tijd en stond komt drinken en comfortabel kan plassen!

Na het verrichten van de nodige onderzoeken analyse van de urine, echografie… , zal uw dierenarts de oorzaak van de blaasproblemen kunnen vaststellen en een behandeling en speciale voeding voor uw kat voorschrijven. Factoren zoals obesitas, stress en te weinig beweging zullen zeker moeten worden aangepakt.

Als er steentjes gevonden zijn, worden die opgelost met behulp van een speciaal toe te dienen product struviet of chirurgisch verwijderd calciumoxalaat. Nog een laatste tip: Streel wat niet kan helen, Martine en nico, een lieve snoet doet iedereen goed,. Dolfijn gestorven in dolfinarium Brugge. Dolfijn gestorven in dolfinarium Brugge Belga. Een tijd geleden maakte ik met een paard een wandeling door een prachtig gebied.

Het was echt genieten. Toen ik net  over de top van een duin reed, kwam er een Duitse herdershond aangerend. Ik kon het niet laten om de vrouw te antwoorden: Verder was er niks aan de hand, we wuifden naar elkaar en gingen weer verder met genieten. Wat was ik blij dat ik op dat moment op een ervaren  paard reed en niet op een jong paard in opleiding. Je mag niet vergeten dat honden en paarden heel verschillende dieren zijn.

Als jouw hond op een of andere manier moest leren overleven zonder jou, ergens in een wildernis, ja zelfs je Chihuahua. Wat voor een dier zou het dan worden? Zijn instinct zou hem vertellen om op jacht te gaan, dit het liefst met een paar soortgenoten om de kans op het vangen van een prooi te vergroten. Komt er een prooi in zicht dan gaat hij zich niet afvragen welk weer het gisteren ook alweer was, nee het knopje in het hoofd draait om en het enige dat telt is een gevulde maag.

Elk vezeltje in zijn lichaam richt zich op het vangen van de prooi, adrenaline stroomt door de aderen zodat hij alles uit zijn lichaam kan halen… Nu naar het paard Een paard leeft ook graag in groep, een kudde. Dit doet hij niet om samen op jacht te kunnen gaan.

Het paard wil ook graag zijn maag vullen, maar met in zijn achterhoofd altijd de angst voor de dieren die hem als prooi zien. Hij zoekt de kudde op  om de geborgenheid van  deze groep op te zoeken, omdat ze samen effectiever op hun hoede zijn voor gevaar. Je zal daarom ook zien dat er bij wilde paarden een soort beurtrol is.

Een groepje dat eet en een groepje dat waakt. Als er in deze groep ook maar een klein teken gegeven wordt van gevaar zal de hele kudde reageren door eerst te vluchten om er pas daarna achter te komen wat er aan de hand is.

Dus dit allemaal even simpel als uitleg om je te laten zien dat een paard een prooidier is en daardoor ook een vluchtdier en dat de hond instinctief een jager is. Ik denk dat nu het verhaal van net al wat anders overkomt. Hoe lief de hond ook was, er hadden verschillende dingen verkeerd kunnen gaan. Het paard had kunnen schrikken. Het paard ziet iets aankomen rennen, zijn reactie zegt: De hond, hoe lief hij ook was, kon zonder nadenken het knopje van het jachtinstinct opgezet hebben en achter het paard aangegaan zijn.

In het beste geval komen beide dieren op tijd tot bezinning en zetten ze hun instinct opzij om zich gehoorzaam op te stellen  aan hun baas die in hun ogen toch weet hoe het moet.

Hoe anders het allemaal kon lopen hoef ik je verder niet uit te leggen. Je weet misschien wel dat we naast honden ook helemaal gek zijn op paarden. Wij zijn niet de enigen. In zowel Belgie als Nederland neemt het aantal paardeneigenaren jaarlijks flink toe. De kans dat we tijdens de wandeling met onze hond een paard tegenkomen in het bos wordt dus telkens groter.

Dus met dit stukje wil ik er even op wijzen dat, hoe lief je hond ook is, het toch aangeraden is hem aan de lijn te nemen als je eens ergens een paard tegenkomt. Ook al is er niks aan de hand, een ruiter kan zenuwachtig worden bij het zien van een loslopende hond en zonder te beseffen doorgeven aan zijn paard dat er iets aan de hand is. Vergeet niet dat het paard van nature gespitst is op het kleinste signaal uit zijn omgeving. Het paard kan niet gewend zijn aan honden en schrikken of denken dat de hond hem aanvalt.

Dus met een beetje begrip en inzicht in de situatie kan je zonder enig probleem samen genieten van een geweldige wandeling door het bos of je nu met je hond bent of te paard. De Vogelbescherming trekt vandaag weer aan de bel. Nu is het eens niet de kuifleeuwerik of de grauwe kiekendief die onze aandacht verdient, maar de boerenzwaluw.

Ook daar zijn er steeds minder van. De Hulavallei, in het noorden van Israël, is een uitgelezen plek om vogels te spotten. Kraanvogels wel te verstaan. En niet zo weinig ook: Vele haaien en roggen met uitsterven bedreigd Vele oceanische haaien en roggen zijn met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit een studie die door de natuurbeschermingsorganisatie IUCN vandaag op een conferentie van de Verenigde Naties over natuurbescherming in Bonn is voorgesteld.

In het internationaal onderzoek is voor de eerste keer een stand van zaken van deze 21 soorten opgemaakt. Visserij Van de 21 oceanische haaien- en roggensoorten zijn er elf met uitsterven bedreigd als gevolg van de visserij. Dikwijls belanden ze per ongeluk in vangnetten, maar anderzijds zijn haaien ook het slachtoffer van een doelgerichte jacht wegens hun vinnen. Eenmaal de dieren gevangen zijn, worden de vinnen afgesneden en worden de vissen het water weer ingegooid waar ze sterven.

In Azië is haaienvinnensoep een delicatesse. Lange dracht Zelfs snelle en machtige haaien kunnen anderzijds niet ontkomen aan vangnetten. Oceanische haaien en roggen zijn des te kwetsbaarder omdat ze pas laat volwassen zijn, zich niet snel voortplanten en een lange dracht hebben.

Quota Ondanks toenemende internationale alarmkreten zijn er nog geen internationale vangstquota voor oceanische haaien. Er dient dringend handelend opgetreden te worden, klonk het op de conferentie. Streel wat niet kan helen. De rassen van de poesen. Tasmaanse duivel met uitsterven bedreigd. Waar en hoe hangen? Ondanks de bescherming van hun vacht, kunnen honden en katten het slachtoffer worden van aanvallen van ultraviolette stralen, hoewel de frequentie van het probleem duidelijk lager ligt dan bij de mens.

De plaatsen waar de huid weinig of niet bedekt is met haar, alsook de plaatsen waar de huid dunner is, zijn het meest gevoelig voor blootstelling aan de zon. Sommige rassen hebben bovendien een verhoogde gevoeligheid voor de gevolgen van ultraviolette stralen, zoals bijvoorbeeld naakte honden in Mexico, sfinxkatten die een volledig gladde huid hebben en ook honden met een niet zo dichte beharing bulterriër, dalmatiër, boxer, whippet.

Dieren met een witte vacht, en in het bijzonder de witte katten, moeten bovendien beschermd worden tegen een te lange blootstelling aan de zon. Bij deze dieren komen letsels veroorzaakt door UV-stralen inderdaad vaker voor. UVA en UVB , ultraviolette stralen afkomstig van de zon, zijn beide gevaarlijk voor de huid van de dieren en kunnen eventueel een ernstige ontsteking veroorzaken.

UVA -stralen zorgen vooral voor de pigmentatie van de huid zodat deze donkerder wordt, terwijl UVB - stralen verantwoordelijk zijn voor roodheid van de huid en een abnormale verspreiding over de opperhuid.

In dit stadium kan ook een kankerachtige tumor verschijnen. Bij honden en katten die vaak blootgesteld zijn aan zonnestralen kan op deze manier 'actinische keratose' ontstaan. Deze ziekte wordt gekenmerkt door een diepe ontsteking en een onregelmatige verdikking van de huid.

Bij katten met een witte vacht of met een vacht met witte plekken, kan blootstelling aan de zon leiden tot roodheid aan de oorranden. Elke zomer worden de letsels duidelijker en worden huidverdikkingen en korsten zichtbaar.

Het is niet uitzonderlijk dat deze letsels veranderen in een kwaadaardige tumor of huidcarcinoom. Om de diagnose van actinische keratose of huidcarcinoom te kunnen stellen, moet de dierenarts eerst overgaan tot een biopsie die voor microscopisch onderzoek naar een labo wordt gestuurd. Tijdens de zomer, in het bijzonder tijdens zonnige dagen, houd je je huisdier best zoveel mogelijk binnen tussen 10 en 18 uur indien hij behoort tot de risicogroepen of indien hij een zonnesteek heeft opgelopen.

Het kan ook nuttig zijn om het lijf van je hond te beschermen met een manteltje of een T-shirt. Het aanbrengen van zonnebrandcrème minimaal factor 15 en zelfs de hoogst mogelijke beschermingsfactor indien je met vakantie gaat naar een 'warm' land blijkt zeer doeltreffend te zijn.

De zonnebrandcrème moet aangebracht worden op de neus, de oren en de plaatsen met weinig of geen beharing. Indien actinische keratose of huidkanker bij je huisdier wordt vastgesteld, is een snelle chirurgische ingreep noodzakelijk om de levenskansen van het dier te verhogen.

Hij ligt gewoon op een verjaardag feestje te slapen op de bank. Het hele huis zat vol mensen en Dribbel gaat op de bank slapen en hoe!! Door de vele tussendoortjes die zij voorgehouden krijgen, heeft de helft van deze populaire huisdieren last van overgewicht.

Opvallend genoeg krijgen zij de snacks niet van de eigenaar zelf, zo blijkt donderdag uit het onderzoek van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit PVH. Slechts de helft van de eigenaren erkent het overgewichtprobleem van hun hond of kat. Dan wordt de weegschaal uit de kast gehaald. Boer krijgt levenslang dierenverbod Belga.

Hij mag van de rechter levenslang geen dieren meer houden. De boer was niet aan zijn proefstuk toe, hij kreeg eerder al een veroordeling voor gelijkaardige feiten. Piranha [Serrasalmus nattereri] Zwaarste beenvis: Spelen met je hond.

Voor veel honden lijkt het het leukste dat er bestaat: Veel bazen vinden het prachtig als een hond,voornamelijk in zijn prille jeugd,door zijn voorpootjes duikt en komt uitdagen. Niemand kan deze uitnodiging tot spelen weerstaan en gaat vrolijk rennend achter de pup aan. Soms is het zelfs zo leuk dat de pup komt aanlopen met een oude lap,deze op de schoot van de baas legt en geduldig wacht tot de baas het uiteinde pakt. Vervolgens wordt er uit alle macht door twee partijen gesjord en getrokken,meestal tot het moment dat de baas er geen zin meer in heeft en hij de lap loslaat Voor veel honden is spelen echter niet alleen maar een leuk spelletje.

Het is ook een serieuze krachtmeting. Het lijkt een risico-arme vorm van bepalen wie er de sterkste is. Er gebeuren dan minder enge dingen dan wanneer ze direct het gevecht zouden aangaan.

Het begint al bij pups op heel jonge leeftijd. In  het nest zijn ze volop aan "spelen". Ze dagen elkaar uit,ze rennen achter elkaar aan,ze klimmen op elkaar,ze grommen als ze samen een oude lap vasthebben en de ene of de andere wil niet zomaar loslaten,ze bijten in elkaars nekken,ze proberen elkaar op de rug te krijgen.

Er zijn maar weinig mensen die hier een serieuze krachtbepaling in zien. Toch is dit zo. De pups zijn nu al aan het leren hoe sterk ze zijn en op wat voor wijze ze straks een keer een echte confrontatie aan moeten gaan. Ze leren zich nu te onderwerpen,ze leren te domineren,ze leren te vluchten,ze leren aan te vallen,ze leren gewoon enorm veel.

Na verloop van tijd gaat,al in het nest,de aandacht van de broertjes en zusjes al wat meer over naar de fokker en het bezoek dat steeds komt kijken. Zowel de fokker als het bezoek vinden het fantastisch om lekker met die pups bezig te zijn.

Dat is het natuurlijk ook. En iedereen heeft wel eens meegemaakt dat de pups allemaal op de veters in schoenen duiken. Ze maken de  strikken los,kluiven op de veters en proberen ze verder uit de schoenen te trekken. Helemaal leuk wordt het als ze gelokt worden met een lapje waaraan,als ze dit lapje eenmaal vast hebben,van twee kanten gesjord wordt.

De gromgeluidjes die de pup dan maakt werken alleen maar aanmoedigend van vertedering. Vanaf de eerste dag dat de pup in huis is,moet hij opgevoed worden. Hij is volop aan het leren en moet eigenlijk nu al weten wat allemaal wel en wat allemaal niet mag. Eèn van de andere aspecten in de opvoeding is dat de baas de pup ook  direct moet laten merken dat hij hardstikke leuk is,dat hij spannend is en dat het helemaal geen kwaad kan als de pup regelmatig op hem blijft letten.

Eèn van de manieren om dit voor elkaar te krijgen is om al vanaf het begin veel met de pup te spelen. Enerzijds kan dit voor een goede binding zorgen tussen baas en hond maar anderzijds kan dit de pup ook heel snel het idee geven dat hij de sterste is. Dat eerste moet gestimuleerd worden en het tweede moet voorkomen worden.

Nu is geen èèn pup hetzelfde en er bestaan helaas ook geen goede methodes die voor alle honden gelden. Er moet eerst uitgezocht worden wat de belangrijkste motivatie is voor de hond om te spelen en daar moet vervolgens weer op een goede manier op ingespeeld worden. Het belangrijkste advies is om goed naar de hond te kijken.

Als u de hond een lapje aanbiedt waar hij direct enorm fel op inhapt moet u goed letten op zijn gedrag tijdens het sjorren aan dat lapje. Blijft hij zo fel,ziet u oogwit,gromt hij met zijn lip opgetrokken en klinkt die grom ook nog eens enorm fel dan is de kans groot dat dit helemaal geen spel is voor uw hond. Dan is het echt een duidelijke krachtmeting die u als baas eigenlijk helemaal niet moet aangaan.

Wil hij vervolgens ook niet meer loslaten als u bijvoorbeeld een snoepje voor zijn neus houdt en hij het lapje dus veel belangrijker blijft vinden,dan kunt u dit spel beter niet meer met hem doen. Het gaat dan voor uw hond toch niet om het leuk bezig zijn met u maar alleen maar om het winnen. Heeft u een pup die niet fel gromt en keurig loslaat op het moment dat u dat zegt,die vrolijk aan het kwispelen is als u het lapje pakt,die het weer komt brengen als u het weggooit dan is de kans groot dat uw hond het spelletje daadwerkelijk gewoon leuk vindt.

Dan is het wel belangrijk dat u dit zo houdt door zelf altijd dit spel te beginnen en het ook zelf winnend af te sluiten. Behalve het spelletje met het lapje zijn er natuurlijk ook nog een heleboel andere spelletjes waarmee u uzelf en uw hond prima kunt vermaken. Spelletjes die er bovendien voor zorgen dat u als leider zeer interessant bent en nog hardstikke leuk ook. Heel veel honden vinden het prachtig om achter een balletje aan te rennen.

Hier kunnen we prima gebruik van maken. De baas gooit het balletje weg en de hond komt het terugbrengen in de hoop dat de baas het balletje nogmaals weggooit. Hier kunt u al heel vroeg mee beginnen. Veel pups zijn erg geintersseerd in bewegende voorwerpjes en als u nu in huis een balletje wegrolt zullen ze daar ongetwijfeld achteraan gaan. Lok ze vervolgens,desnoods met iets lekkers,en rol het balletje opnieuw weg. Ze zullen nu vrij snel doorhebben dat ze de baas nodig hebben om het balletje weg te rollen en die afhankelijkheid van de baas is nu precies wat we willen.

De meeste honden hebben van nature de aanleg om te willen zoeken,om te willen speuren,om hun neus achterna te gaan. Slet vriendin wordt geneukt door een zwarte man 2m: Sexy meisje uit Rusland in een rode jurk onthult sexy benen en een Amateur paar in gepassioneerd seks thuis 8m: Interraciale Sex Videos Swingers en Amateursex XXX Gratis Films French Sex Videos Kutje European Home Porn Seks op het Strand Dose of Free Porn Abella Porno Sites Svensk Sex Film Gratis Voyeur Porno Top Porno Sites Geile Gratis Porno Eerste Keer Anal Sex Thuis met Vrouw Gratis Seks Videos Sharky Porn Videos Amateur Porn Tube Ah Deutsche Sex Filme Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma Doe seks met mijn vrouw 11m: Grote tieten op een Roemeens strand 2m: Geweldige kont seks met een grote lul 1m: Een goede orale seks op het strand 0m: Amateur seks in drie met lesbische vriendin en meisje 16m:


korte pjes groente in kut

Een richtlijn is 20 gram per kg lichaamsgewicht. Voor jonge dieren twee tot driemaal zoveel; een en ander afhankelijk van conditie, beweging en stofwisselingsniveau. Ze moeten het eten binnen een half uur op hebben. Daarna wegpakken en de volgende dag minder geven. Geschreven door Leen van ChiChien. Dan is HotDoll misschien de perfecte oplossing. HotDoll is een opblaaspop voor honden waarop ze hun lusten kunnen botvieren.

Baasjes laten reutjes vaak castreren om van dit vervelende gedrag af te zijn, maar een castratie is niet in alle gevallen doeltreffend. Vooral als de castratie te laat plaatsvindt en de hond het gedrag al geleerd heeft, stopt hij er niet mee als het hormonen peil daalt. Het lijkt een gek idee, maar het is echt ernstig bedoeld. De maker Clement Eloy meent dat dit de meest diervriendelijke manier is om de hond aan zijn trekken te helpen.

HotDoll is verkrijgbaar in twee maten, voor kleine of grote honden. De maker vermeldt er ook bij dat de pop makkelijk schoon te houden is. We starten tussen 9h - 11 h. De afstand van de wandeling bedraagt ongeveer 8,5 km. Een twee-tal uurtjes stappen via echte bospaadjes. Het ZapDog Team voorziet een duidelijke wandelmap én een leuke verrassing voor hond en baasje.

De wandeling is gratis voor al wie zich inschrijft vóór woensdag 25 juni. Wij kijken er alvast naar uit om de vele ZapDoggers te ontmoeten! De kittentijd is weer begonnen. Ben je op zoek naar een katje? Ga dan eerst eens kijken op het blog van Bieke: Maar die schat loopt gevaar tengevolge van overexploitatie, gekoppeld aan zeer weinig bescherming.

Die is een veelvoud goedkoper dan de gevolgen van de teloorgang. Beschemde wateren Op een VN-conferentie over natuurbehoud in Bonn heeft het WWF de deelnemende landen aan de VN-conventie voor de biodiversiteit opgeroepen om de schat die de oceanen vormen te beschermen, terwijl ze zich in ertoe verbonden hebben tegen een wereldwijd netwerk van beschermde wateren te zullen instellen.

Dat is nog maar voor 0,5 procent van de zeeën het geval. Wetenschappers hebben nochtans berekend dat oceanen een jaarlijkse waarde van 21 miljard dollar aan diensten hebben.

CO2-uitstoot Het rapport beklemtoont het belang van oceanen voor de geneeskunde, visserij met alle gevolgen vandien voor de werkgelegenheid en de voeding bij teloorgang , kustbescherming en het klimaat. Als er geen biologische activiteit zou zijn in de zeeën, zou de koolstofconcentratie in de atmosfeer 50 procent hoger zijn. Deze "dienst" alleen al is becijferd op 0,66 tot 13,5 miljard dollar per jaar. Er is derhalve meer geld te winnen door de zeeën te beschermen dan ze te vernietigen, aldus het rapport.

Het dier was pas 8 jaar oud. Zijn dood is dus vrij uitzonderlijk want normaal worden dolfijnen tot 40 jaar oud. De dolfijn is gestorven toen hij onder narcose werd gebracht voor een operatie aan zijn kaakbeen. Het dier leed veel pijn en de dierenartsen konden naar eigen zeggen niet anders dan opereren, ook al zijn daar risico's aan verbonden.

De verdoving van de dolfijn was een primeur in Europa. In de Verenigde Staten is het wel al enkele keren gebeurd. Volgens Delaander treuren de andere dieren om het verlies van hun vriend. Het zal maanden duren voor de groep dolfijnen zich herstelt. Er zijn verschillende mogelijkheden om met je hond op vakantie te gaan in de Ardennen of in Oostenrijk.

Meer info kun je vinden op:. Op dit moment zijn er al 4 reuen en het eerste teefje is nu om Hier komen de eerste foto's We zijn nu 4 dagen oud en we groeien als kool Nu pas je nog in mijn hand maar dat verandert snel Morgen zijn we al een week oud En natuurlijk weer op de weegschaal , ik weeg nu na 4 dagen al gram, dat is al 90 gram meer dan toen ik ben geboren we zijn nu al weer bijna 2 weken oud onze neuzen worden al zwart,en de oogjes gaan ook al open.

We zijn weer allmaal gewogen en het gewicht is tussen de en gram in. We smullen weer van de lekkere melk die mama Kelly heeft. Ik kan al een beetje zien, mijn oogjes zijn open. We zijn vandaag 16 dagen oud en we worden ontwormt dus gaan we allemaal op de weegschaal dan weet het vrouwtje hoeveel ze ons moet geven, we wegen allemaal tussen de gram en gram.

Op een dag na zijn we 3 weken oud, we worden al echte hondjes en blaffen kunnen we ook al. Vrouwtje maakt even ons nest schoon, en we krijgen weer een schoon deken , dat is wel nodig want we plassen wat af. Hallo hier zijn weer wat foto's deze zijn tussen de derde en de vierde week gemaakt. Het zijn nu echte hondjes geworden. Vandaag hebben we voor het eerst pap gehad Best lekker We zijn vandaag voor het eerst in de nieuwe speelren Ik ben een reutje.

Ik ben het teefje ik heet Dana. Deze week zijn we voor het eerst buiten gaan spelen. Jammer dat het steeds regent en dat het zo koud is, als het wat warmer was konden we vaken buiten spelen Hier staat een reutje te poseren In de wasmand worden we naar buiten gedragen.

We zijn buiten aan het spelen en natuurlijk krijgen we dan honger. De reuen samen in een kist. Ik ben een andere reu en ik wil ook even poseren maar ik vind de tafel een beetje eng. Hallo we gaan ons even voorstellen want onze namen zijn bekend Ik ben Dana het enige en het mooiste teefje van het nest en die mag bij ons blijven wonen. Ik blijf hier in brabant ik ga naar Vorstenbosch. Nu is het de beurt aan Kaya. Maar zien jullie hoe mooi ik kan staan.

Morgen gaan we naar de dierenarts voor onze enting. Nu nog een paar foto's van de trotse ouders. NIJMEGEN - De boerenzwaluw, acrobaat van het boerenerf, stalbewoner en vliegeneter, bezielde straaljager, sympathieke, blauwzwarte trapezewerker op telefoondraden, verdienstelijk kwetteraar ook, die boerenzwaluw heeft het moeilijk. Volgens Vogelbescherming Nederland, die vandaag een bescheiden actie inluidt om de boerenzwaluw ,,een steun in de rug te geven'', is het aantal broedparen sinds gehalveerd.

Hoeveel boerenzwaluwen er in ons land zijn, weet niemand precies. Tellingen geven niet meer dan een indicatie. Het vogel-onderzoeksinstituut SOVON uit Beek-Ubbergen dat een database bijhoudt, schat op grond van waarnemingen dat hier elk jaar ongeveer honderd- tot tweehonderdduizend boerenzwaluwen broeden. Ooit waren het er veel meer. De boerenzwaluw, niet te verwarren met de huiszwaluw en de oeverzwaluw, is een trekvogel die van maart tot oktober in bijna heel Europa voorkomt.

Binnen Nederland bezoekt hij vooral open agrarische landschappen. Veenweidegebieden en kleinschalig boerenland in Oost-Nederland zijn favoriete plekken. De achteruitgang in de zwaluwstand wijt de Vogelbescherming aan het verdwijnen van dat boerenlandschap met sloten, houtwallen en struwelen waar de vogels op insecten jagen.

Ook het opdoeken van actieve boerenbedrijven, waar de vogel in veestallen nestelt, speelt de zwaluw parten. In steden nestelen, zoals neefje de huiszwaluw, doet de boerenzwaluw niet. Vogelbescherming Nederland presenteert vandaag een boekje met de titel Acrobaat op het erf , dat Nederlanders ,,bewust moet maken'' van de precaire situatie waarin de boerenzwaluw zich bevindt.

Ook biedt het de nodige tips aan boeren, buitenlui en stedelingen die zich de luxe kunnen permitteren om de zwaluw aan een gerieflijke broedplaats te helpen. Heel in het kort: Aan het aantal stippen kun je de leeftijd van een lieveheersbeestje aflezen. Dit is het hardnekkigste misverstand over onze populairste kever. Een lieveheersbeestje wordt zelden ouder dan één jaar en een paar maanden. Sommige dieren slagen er in twee keer te overwinteren, maar die zijn dan nog maar tweeënhalf jaar.

Zeven jaar halen ze nooit; leeftijden van tien, veertien of tweeëntwintig zijn ondenkbaar. Het aantal stippen verschilt gewoon per soort. Een kever met zeven zwarte stippen op zijn rode dekschilden is ongetwijfeld het zevenstippelig lieveheersbeestje.

Een iets kleinere soort telt altijd slechts twee stippen. U raadt het al: De familie van de kogelkevers telt eveneens een vijf-, tien-, elf-, veertien-, achttien- en tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje.

Voor de variatie hebben we ook een zestienpunts en een negentienpunts lieveheersbeestje, een langstip- en een oogvleklieveheersbeestje. Lieveheersbeestjes kunnen luizenplagen bedwingen De meeste kinderen kunnen lieveheersbeestjes zonder enig probleem herkennen. Het aantal stippen mag variëren en het kleurenpatroon mag afwijkend zijn. Zelfs al zijn de kevers geel met zwarte stippen of zwart met rode stippen, kinderen herkennen ze toch gewoon als lieveheersbeestjes.

Dat komt natuurlijk door de karakteristieke vorm. Alle lieveheersbeestjes hebben een platte buik en zeer bolle dekschilden. De meeste kevers zijn duidelijk meer dan twee keer zo lang dan breed, maar lieveheersbeestjes ogen eigenlijk altijd als een half bolletje.

Veel lieveheersbeestjes leiden een luizenleventje. Zowel de larven als de volwassen kevers eten voornamelijk bladluizen, die zich in een plant hebben vastgeboord om sappen op te zuigen.

Enkele geel-zwarte lieveheersbeestjes voeden zich met plantenschimmels en andere soorten zuigen bladeren leeg, maar het merendeel heeft het voorzien op bladluizen, mijten en andere kleine beestjes. Het zevenstippelig lieveheersbeestje staat bekend als bladluiseter en de larve van deze kever is eveneens een geduchte rover. Als hij zich gaat verpoppen, heeft hij naar schatting tweehonderd tot zeshonderd luizen achter de kiezen.

Een volwassen kever kan wel honderd bladluizen per dag op, dat zijn er pakweg drieduizend per maand. Het is geen wonder dat lieveheersbeestjes worden ingezet bij de bestrijding van luizenplagen in kassen. Ieder lieveheersbeestje zit eerst even zonder vlekken De volwassen lieveheersbeestjes overwinteren diep weggekropen in de grond, achter boomschors of in huizen. Ze komen meteen tevoorschijn als het lentezonnetje goed doorbreekt.

De dieren paren in het voorjaar en vervolgens leggen de vrouwtjes hun eitjes op bladeren in de buurt van florerende luizenkolonies, zodat de larven hun maaltje bij de hand hebben.

De eitjes zijn geel of oranje. Al na een paar dagen komen ze uit. De larven zijn zwart of grijs. De wat oudere larven hebben op hun rug zes opvallende vlekken, die meestal geel of oranje zijn. De larven vervellen drie keer. Dan barsten ze uit hun vel en wordt de oude huid vervangen door een nieuwe die ietsje ruimer is.

Als de larve gaat verpoppen, zet hij zich met zijn achterlijf vast op een plant. De larve vervelt nog één keer en verandert in een pop die niet meer van zijn plaats komt. De overwegend oranjegekleurde pop kan nog wel zijn hele lichaam optillen als hij gestoord wordt. De ontwikkeling van een pop gaat de ene keer sneller dan de andere keer. Het popstadium duurt bij warm weer wat korter dan bij koud weer. Op een gegeven moment komt er weer beweging in de pop en dan kruipt er een volwassen kever uit.

Het lieveheersbeestje ziet er aanvankelijk anders uit dan we van hem gewend zijn. De dekschilden zijn helemaal geel en de stippen ontbreken. De schildjes zijn zacht en moeten nog uitharden.

Terwijl de kever urenlang stil zit om zijn dekschilden en zijn vleugels te laten drogen, worden langzaam maar zeker een paar zwarte vlekken zichtbaar en het geel verandert langzaam in lichtoranje.

Na een paar uur kan de kever vliegen, maar het zal nog weken en zelfs maanden duren voordat hij zijn dieprode kleur heeft. Vrolijke kleuren vormen duidelijke waarschuwing Wij vinden dat lieveheersbeestjes vrolijke kleuren hebben. Maar de combinaties zwart met rood en zwart met geel vormen voor veel dieren een waarschuwing. Jonge vogels leren al heel snel dat beestjes met deze kleuren echt niet lekker zijn en dat ze die voortaan beter kunnen mijden.

Sommige vlinders, zweefvliegen en andere eetbare insecten maken misbruik van de ervaring die jonge vogels door schade en schande opdoen: Maar lieveheersbeestjes zijn echt oneetbaar.

Ze schijnen bitter te smaken. Ze worden door de meeste vogels gemeden, alleen mezen en koekoeken trekken zich weinig aan van de vieze smaak. Maar jonge koolmezen gaan wel dood als ze te veel zevenstippeligen gevoerd krijgen. De rood-zwarte kevers hebben nog een tweede manier om vijanden af te schrikken. Als ze worden aangeraakt, trekken ze onmiddellijk hun poten en antennes in en blijven roerloos liggen, alsof ze dood zijn.

Uit de gewrichten van de poten loopt dan een oranjegele vloeistof, die bitter is en sterk ruikt. Dit reflexbloeden schrikt veel belagers af. Ook veel jonge kinderen weten al dat dat oranjegele spul een beetje op je hand bijt en een hele tijd blijft ruiken. Over de hele wereld zijn er maar liefst vijfduizend soorten geteld.

De determinatie van deze kevers is soms een lastige klus, omdat het kleurpatroon nogal variabel is. Het aantal stippen en andere details in de tekening kunnen eveneens behoorlijk variëren.

Aan het aantal stippen kun je niet de leeftijd van het dier aflezen, maar je kunt het vaak wel gebruiken om de naam van de soort te achterhalen. Het is geen betrouwbaar determinatiekenmerk, maar bij relatief veel soorten is de Nederlandse naam keurig ontleend aan het aantal stippen. Een overzicht van al de in ons land inheemse soorten is te vinden op de site www.

Diep in de nacht hoor ik boven mijn huis in Tel Aviv soms een langgerekt kreee-kreee geluid. IJl en klaaglijk klinkt het, alsof daarboven vreselijk wordt geleden. Het is de roep van overvliegende kraanvogels. Een echte vogelaar had het direct geweten, maar voor mij was er een bezoek voor nodig aan de Hulavallei. Daar, in het uiterste noorden van Israël, zie je kraanvogels die in plaats van over te vliegen, massaal bezit nemen van het moerassige landschap.

Het kreeee-kreeee uit duizenden vogelkelen zwelt er aan tot een opgewonden kakofonie. Zover het oog reikt, springen, hippen, dansen en fladderen de ranke zwart-wit-grijze vogels over de vlakte.

Sommige maken dreigende gestes tegen de buren, andere proberen in scheervlucht een betere plaats te bemachtigen. Hier en daar doen jonge, mannelijke vogels hun best een paringsdans uit te voeren en indruk te maken op de vrouwtjes. De veldkijkers die we bij de ingang van het vogelreservaat hebben meegekregen, doen nauwelijks dienst.

Op de tribune, hoog op de boerenwagen, zitten we op de eerste rang. De tractor met overdekte aanhangwagen waarin we worden rondgereden, beschouwen ze gewoon als deel van het landschap. Praten mag, en zo horen we van vogelgids Zev Labinger dat kraanvogels hun familieleven bijna net zo organiseren als mensen.

Migratie Kraanvogels broeden in moerassige gebieden in het noorden van Europa en Azië. In het najaar trekken ze met hun jongen naar het zuiden. Eindbestemming is Ethiopië of Sudan, maar sinds een jaar of vijftien overwinteren steeds meer kraanvogels hier in de Hulavallei.

Om in de chaos bij elkaar te blijven, moeten ze voortdurend communiceren. Kijk, daarginds beginnen jonge mannelijke vogels hun hofmakerij. Die hofmakerij is zo uitgebreid omdat kraanvogels voor het leven bij elkaar blijven en dus een goede partner willen. Aan alle kanten kiezen de kraanvogels het luchtruim, om neer te strijken in het ondiepe water van het Agmonmeer.

Daar brengen ze staande de nacht door, veilig voor wolven, jakhalzen en andere roofdieren. Het meer is ook een aantrekkingspunt voor duizenden andere vogels, zoals pelikanen en vele soorten eenden. Hier in de Hulavallei alleen al vind je meer soorten vogels dan in heel wat Europese landen. Maar daar is gelukkig een eind aan gemaakt.

Het reservaat verhuurt een-, twee- en zelfs vierpersoonsfietsen, en er zijn elektrische golfkarretjes. Lopen mag natuurlijk ook. Alleen de boerenwagens mogen buiten de gebaande wegen rijden, dat wil zeggen midden tussen het gevederde volkje.

Boeren in de omgeving hebben gemerkt dat ze goedkoper uit zijn als ze voer verspreiden in het ­reservaat. Geen wonder dat het aantal overwinterende kraanvogels in dit gebied ieder jaar toeneemt. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Israëlische vogelaars en voor het groeiende aantal buitenlanders dat Israël als vogelland ontdekt. Wanneer moet u afreizen? Er is altijd wel wat te zien, zeker in de Hulavallei, maar de beste tijd is het trekseizoen.

Tussen maart en mei en tussen september en november passeren niet minder dan een half miljard vogels per trek het Israëlische luchtruim. Vooral de grote vluchten in de thermiek zwevende ooievaars zijn dan niet te missen. Georganiseerd vogel kijken kan op veel plaatsen in Israël, maar vooral de Hulavallei in het noorden en in het zuiden kibboets Lotan in de Aravavallei en Eilat zijn geliefd.

Natuurlijk prima te combineren met een vakantie in de zon. Dit kunt u voorkomen door ze een eigen voederhuis voor eekhoorns te geven. De eekhoorn heft zelf het dekseltje op en haalt het voer uit het huisje waarna het deksel automatisch terug dicht gaat. De bekende pluimstaart, pluimoren en hun mooie vacht is leuk om naar te kijken. In tegenstelling tot veel andere dieren zijn ze overdag actief. Door ze voedsel aan te bieden via het voederhuis voor eekhoorntjes kun je hun gedrag en bewegingen dus goed opvolgen.

In de zomer zijn eekhoorns vooral vroeg in de ochtend en tegen de avond druk in de weer. Daartussenin houden ze een middagslaapje. In de winter zijn eekhoorns maar enkele uren per dag actief. De rest van de tijd rusten of slapen ze in een lekker warm nest. Afmetingen van de voederkast: De ijsbeer staat sinds woensdag op de lijst van beschermde dier - en plantensoorten. Als we deze diersoort niet willen laten uitsterven moest deze beslissing genomen worden.

We gaan geen heksenjacht beginnen. Zolang de bedrijven blijven werken binnen een wettelijk kader, is er geen probleem. Het zijn twee aparte kwesties," besluit Kempthorne. Wereldwijd worden maar liefst vogelsoorten met uitsterven bedreigd, dus ongeveer één op acht exemplaren. Het verlies aan leefgebied door intensivering van de landbouw en ontginning is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Bovendien wordt het proces versterkt door klimaatveranderingen.

BirdLife International, de koepelorganisatie van Natuurpunt, inventariseerde de toekomst van alle vogelsoorten. De meesten van de met uitsterven bedreigde soorten komen voor in Brazilië , Indonesië en Peru Veelal is het verlies aan soorten te wijten aan de aantasting van geschikt leefgebied.

Overal ter wereld wordt de landbouw intensiever. Ontbossing van natuurlijke wouden is niet alleen verantwoordelijk voor twintig procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen, maar ook voor een dramatisch verlies aan biodiversiteit. Nieuw is de toename van het aantal bedreigde vogelsoorten die ooit een groot verspreidingsgebied hadden.

De wulp is een Europese soort die ook in Vlaanderen broedt. De vogel is sterk in aantal verminderd door het kleiner worden van de natuurlijke biotopen, ontwatering, versnippering en intensieve landbouw. Lange periodes van droogte en plotselinge extreme weersomstandigheden zijn vaak rampzalig voor het broedsucces. SYDNEY - De Tasmaanse duivel, een klein, maar zeer vraatzuchtig vleesetend buideldier dat enkel voorkomt op het Australische eiland Tasmanië, wordt deze week toegevoegd aan de lijst van met uitsterven bedreigde dieren.

Dat heeft de minister van industrie van de deelstaat Tasmanië, David Llewellyn, meegedeeld. De Ashera is de duurste en zeldzaamste kat ter wereld. Kattenliefhebbers die veel geld overhebben voor een exclusieve kat kunnen de Ashera in huis halen. De exotische kat is een kruising tussen een doodgewone huiskat, een Afrikaanse serval en een Aziatische Bengaalse tijgerkat. Voor een 'gewone' designerkat betaal je snel zo'n Een 'Royal' exemplaar koop je voor de royale prijs van De aanvliegroute naar de kast moet vrij zijn, er mogen geen takken of bladeren voor de vliegopening hangen.

Hang het nestkastje op een hoogte van minimum twee meter en maximum vijf meter hoogte. Op een open plaats richt je de invliegopening weg van het zuidwesten. Als je meerdere kastjes hangt, plaats ze dan niet te dicht bij elkaar. Kasten voor verschillende soorten moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen, kasten voor dezelfde soort moeten minstens tien meter uit elkaar hangen.

De huismus houdt wel van gezelligheid, hang een aantal kasten standaard nestkasten met invliegopening van 35 mm met een tussenafstand van 20 tot 30 cm op, of experimenteer met een mussenappartement. Let wel, huismussen broeden enkel heel dicht bij mensen dus zoek zo mogelijk een plaatsje tegen de muur of stalling. Hang het kastje zo op dat er geen katten bij kunnen. Halfopen nestkasten moet je in beschutting hangen zoals bijvoorbeeld klimop of ze op een of andere manier met draad beschermen tegen eksters en katten.

Woon je in een bosrijke omgeving dan bestaat de kans dat grote bonte spechten het kastje openhakken. Een metalen plaatje rond de invliegopening is een manier om spechten te ontmoedigen om het nest te vernielen, ofwel kies je voor een duurdere houtbeton nestkast. Wanneer hangen en hoe onderhouden? Je kan de nestkasten het ganse jaar laten hangen.

Wil je ze toch weghalen voor de winter dan wacht je tot september om ze weg te nemen en hang je ze terug vanaf begin of half februari. Na elk broedsel mag je het oude nestmateriaal verwijderen. Het oude materiaal in een nestkast herbruiken ze niet dus je doet de toekomstige ouders een plezier door het nestmateriaal te verwijderen en het kastje te kuisen door er bijvoorbeeld heet water door te gieten.

In het oude materiaal leggen ongewenste zoals vogelvlooien en —luizen hun eitjes dus dat doe je beter weg. Heb je minder tijd kuis dan zeker eens half september en nog een keer half februari om de uitwerpselen en ander vuil dat in de winter erin kwam te verwijderen. Er komt niets in! Je kan de nestkast het ganse jaar laten hangen. De vogels hebben dan alle tijd om de nestkast te ontdekken, ook buiten het broedseizoen. Bovendien kunnen koolmees, pimpelmees en zelfs de grote bonte specht er in de koude winternachten in slapen.

Heb je het eerste jaar nog geen bezoekers, laat het kastje dan rustig hangen, wie weet heb je volgend jaar meer geluk. Koop je een nestkast in de handel zorg er dan voor dat de hoogte groot genoeg is voor een klassieke kast voor mezen of mussen zeker een 12 tot tal cm van invliegopening tot bodem.

Dit geldt niet voor halfopen kasten maar die moet je op een beschut plekje hangen waar ekster en kat er niet goed bijkunnen.

Jonge vogels… Vind je een jonge vogel die er verweesd uit ziet, laat die dan rustig zitten. Meestal zijn de oudervogels in de buurt en op zoek naar voedsel. Zij komen wel weer aangevlogen als je ver genoeg uit de buurt bent. Heb je meerdere nestkasten dan kan je er eentje pas later in het voorjaar ophangen.

Gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger broeden ook in nestkasten maar komen pas vanaf april uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Kool- en pimpelmezen nemen snel de kasten in dus als je er één pas in april hangt maken de verre reizigers meer kans om ook in jouw tuin een plaatsje te vinden. In de hele wereld, behalve op de zuidpool leven uilen.

Wel verschillende soorten. De Latijnse naam voor uilen is Strigiformes. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord Strix. Hieraan kan je zien dat sommige mensen vroeger uilen eng vonden en er zelfs bang voor waren. Deze mensen dachten dat uilen de brengers van ongeluk en de dood waren.

Bij de Grieken was de uil juist het symbool van wijsheid. De uil komt nu nog voor op de Griekse euro. Vreemd genoeg staat de uil ook soms voor domheid. Door de jaren heen wisten de mensen dus niet goed wat ze moesten denken van de uilen. Het waren maar geheimzinnige nachtjagers, die ook nog geluidloos konden vliegen en enge geluiden maakten.

We weten nu dat het bijzondere vogels zijn die op een speciale manier jagen. De meeste uilen hebben zich gespecialiseerd in de nachtjacht, maar er zijn ook uilen die overdag jagen. De bijzondere kenmerken van een uil worden nu besproken:. De ogen van een uil kunnen niet draaien, ze zitten vast in de oogkas. Als een uil wil rondkijken moet hij dus zijn hele kop draaien. Dit kan hij als geen ander. Hij kan zijn kop graden draaien.

Dit is driekwart rond! En dat zowel naar rechts als naar links. Ze kunnen dus van dichtbij niet goed zien. Iets dichtbij zoals een prooi in de poot of een te voeren jong tasten de uilen even af met de veerborstels die om de snavel heen zitten. Uilen kunnen wel heel goed in de verte kijken. Afhankelijk van de soort  kunnen de ogen van uilen drie  kleuren hebben, namelijk zwartbruin, oranje of geel.

Aan de kleur van de ogen kan je bijna altijd zien op welk deel van het etmaal de uil jaagt. De uilen met zwartbruine ogen jagen 's nacht. De uilen met oranje ogen jagen ook in de schemer en de uilen met gele ogen jagen ook overdag. Een uil kan zeer goed horen. Er zijn uilen die alleen op hun gehoor jagen. Het ene oor zit hoger dan het andere oor.

Hierdoor kan de uil goed diepte en afstand schatten. De oren van een uil kan je niet zien, ze zitten verborgen onder de veren van de kop. De pluimen op het hoofd  van bijvoorbeeld een ransuil zijn geen oren, maar veren bij elkaar. Aan de stand van deze veren kan je stemming van de uil aflezen.

Ook gebruikt de uil ze om zich nog beter te kunnen camoufleren. Oppervlakkig bekeken lijkt het of uilen een klein krom snaveltje hebben, in werkelijkheid hebben ze onder het verenmasker een gat tussen de mondhoeken waardoor een muis naar binnen kan. Uilen gebruiken hun klauwen om de prooi te grijpen en soms om te doden. Ook verdedigen ze zich met hun klauwen tegen aanvallers zoals bijvoorbeeld roofvogels.

Uilen hebben aan iedere poot vier tenen. De vierde teen wordt de keerteen genoemd. Deze teen kan de uil naar voren of naar achteren richten.

Zit de uil op een tak, dan wijzen twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren. Tijdens het jagen wijzen drie tenen naar voren en één naar achteren. Uilen hebben veel veren en lijken daardoor veel groter dan ze eigenlijk zijn. Er is geen verschil in uiterlijk tussen de mannetjes en de vrouwtjes alleen bij de sneeuwuil. Uilen hebben heel speciale veren waardoor ze in staat zijn geluidloos te vliegen.

Deze speciale veren heten de kamveren en  zitten aan het uiteinde van de vleugel. Aan deze kamveren zitten kleine tandjes waardoor de wind gebroken wordt.

Uilen die ook overdag jagen de velduil en steenuil kun je trouwens wel horen vliegen. De uil eet meestal zijn prooi bijvoorbeeld een muis met huid en haar op. Alle onverteerbare delen, zoals botjes en de haren, worden door de maag samengeperst tot een bal en door de uil weer uitgespuugd.

Dit doen de uilen één of twee keer per dag. Uilen hebben geen krop en juist wel een blindedarm, in tegenstelling tot de meeste andere vogels. Een uil die alleen schoon vlees te eten zou krijgen dus zonder veren, haren, botjes e. Alle uilen leggen witte, tamelijk ronde eieren, doorgaans met tussenpozen van twee dagen. Er wordt vanaf het eerste ei gebroed, zodat de eieren dagen na elkaar uit komen. Zo ontstaat er een.

Tijdens voedselschaarste wordt het jongste uiltje door de ouders opgevoerd aan de overige kuikens. Voordat uilskuikens uitvliegen maken ze al uitstapjes rond het nest. Ze klauteren en fladderen langs de boomschors en takken. In deze periode worden ze takkelingen genoemd. Kom je zo'n stuntelaar tegen, niet meenemen! Ze redden zich prima en hun ouders zijn in de buurt. Trouw aan een vriend.

Een hondje werd gezien in het midden van een straat waar hij met zijn pootjes het hondje probeerde wakker te maken Om zijn maatje te beschermen blafte hij tegen iedereen die hen naderbij durfde te komen Ondanks het drukke verkeer week hij niet van de zijde van zijn dode kameraadje.

In dit soort situaties wordt het duidelijk wie je echte vrienden zijn Spreeuwen kwetteren dat het lente is de tuinmeubelen tevoorschijn gehaald en in de zon gaan zitten kijken naar de mieren die een autostrada aanleggen op ons terras Later, binnen, het strijklicht over de anemonen rose en paars gloeiend in de lenteavond ik dacht: God is een natuurkundige formule die het licht over de bloemen breken laat Nog later gedachten over liefde hoe men ook met een ander had kunnen zijn met geregelde bewassing en een kopje koffie Maar deze gedachten als defaitistisch verworpen en samen met Judy gekeken naar Venus die in conjunctie stond met de maan Kees Winkler.

Zonnebrandcrème met hoogst mogelijke beschermingsfactor. Anna Deblaere vraagt hoe het komt dat de vacht van haar kat gaat klitten: Ze is nog redelijk gezond maar er is een probleem: Wat is de oorzaak en wat moeten we ermee doen? Vaak werken de nieren van oude katten niet meer optimaal, met als gevolg een doffe, samenklittende vacht. Daarbij worden de oudjes strammer en minder beweeglijk, zodat ze nog moeilijk hun hele lichaam kunnen wassen. De oude haren blijven dan in de vacht zitten en vormen klitten.

Een bloedonderzoek is in dit geval geen overbodige luxe. Nierdeficiënties kunnen zo ondersteund worden. Regelmatige borstelsessies en voedingssupplementen maken hun oude dag beter. Balou, is een logé van Shirley en dus van Kiara. Balou denkt wat Kiara kan, kan ik ook. Dit is niet de traditionele Beagle slaaphouding Diesel, is hier 4 maanden. Diesel is een dochter van Denia. Jenny van Dijk fokt Beagles die standaard deze slaaphouding aannemen. Op deze pagina staan ook al Pjes, Ollie, Carlein en Tommie.

Kiara, op de ligzak die voor de nieuwe pup bestemd is. Job - 6 maanden. Ziggy staat elders op deze pagina toen ze nog maar 3 maanden oud was. Bram - 16 maanden Afkomstig uit een proefdierenfokbedrijf. Hij voelt zich thuis zo te zien. Spike, pas 10 weken oud en weet nu al precies hoe een beagle slaapt.

Kaya in de typische "beagle slaaphouding", Kira kijkt de kunst af. Links op de foto is tijger, rechts is Indy. Indy is het huismaatje en beste vriend van Zo ë. Of gewoon jeuk op z'n rug Hij krijgt het voordeel van de twijfel.

Dit - en de foto hier rechts - is Rinus,   8 weken oud met z'n favoriete knuffel. Broer en zus Ollie en Carlein op hun favoriete Doggybag Meer van dit stel op: Carlein is hier pas 5 weken oud. Carlein is dus de zus van Tommie en Ollie. Simone stuurde deze foto van Whiskey. Whiskey doet een poging om met vier pootjes van de grond op deze pagina te komen.

Whiskey  is hier 12 weken oud. Whiskey is inmiddels een specialist in het "Beagle slapen". Ze staat dan ook al drie keer op deze pagina! Sylvia stuurde deze foto van Nikki.

Nikki is 5 maanden oud en ligt hier in de meest favoriete   slaaphouding. De poes doet hier een beagle imitatie want hij wil ook op deze pagina.

De rechtbank in Hasselt veroordeelde de man voor verwaarlozing van 17 schapen. Hij moet ook 1. Philip Zurinckx van het dierenasiel in Sint-Truiden reageert tevreden. De veroordeelde landbouwer moet aan het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder een vergoeding van De voorbije lentes was de natuur compleet de kluts kwijt. Zo speelde Natuurpunt in met de idee om meikevers om te dopen tot aprilkevers, vermits ze een maand te vroeg begonnen rond te fladderen.

En tegen dat de Maria-kapelletjes versierd werden in mei, waren alle meiklokjes al uitgebloeid. Maar goed nieuws nu: Plant en dier zitten netjes op schema. Vorig jaar na de tropische maand april waren de meikevers al hoogbejaard en op sterven na dood toen de maand mei uiteindelijk aanbrak. De kevers die in mei rondfladderden, waren de junikevers. Meidoorn en meiklokjes boden eind april al een verslenste aanblik.

De haagplantacties en het afgebouwd gebruik van pesticides doen de meikevers trouwens deugd. Terwijl Vlaamse kinderen 20 jaar geleden meikevers nog als rariteit mee naar school brachten in een confituurbokaaltje, zijn ze nu opnieuw gezonde, veel voorkomende insecten geworden.

Ook de vogels hebben hun gps weer afgeregeld gekregen. Het lijkt alsof de natuur zich herpakt heeft. Nellaake een 8jarig gesteriliseerd teefje, kruising tussen een keesje en fox ,zwart wit getekend, Nella gaat ook zeer graag wandelen,en gaat ook graag mee met de wagen.

Hieronder een foto van Nella. Dus mensen als jullie een plaatske zouden vrij hebben en een hart om haar op te vangen help ons uit deze situatie ,mijn grootste wens is dat ik mijn moeder de boodschap zou kunnen brengen dat haar lieveling een goede nieuwe thuis heeft gevonden. Paedocypris progenetica Deze vis  is de kleinste vis ooit.

De Paedocypris progenetica leeft in moerassen en is met uitsterven bedreigd. Dwerggovie [Trimmatom nanus] De gemiddelde lengte M is 8,6 mm en V 8,9 mm. Dwerggovie [Pandaka pygmaea] De gemiddelde lengte M is 8,7 mm en weegt ong. Dwerghoornhaai [Etmopterus perryi] Met een lengte van mm is de Dwerghoornhaai de kleinste haai ter wereld.

De walvishaai [Rhinodon typicus] Grootste geregistreerde is 12,65 m lang, had een omvang van 7 m rond het dikste deel en woog ong. De Witte Haai [Carcharodon charcharias] De langst gemeten is 11,27 m. Russische Steur [Acipenser huso] De maximale lengte M is 8 m.

Slijmprik [Myxine glutinosa] Dit is de enige vissoort die kan niezen. Zeilvis [Istiophorus platypterus] Snelst gemeten is ong.

Pygmee-Grondel [Eviota sigillata] Wordt niet ouder dan 8 weken. Oceaanmaanvis [Mola mola] Zwaarste was, tot nu toe, kilo. Dwerggrondel [Schindleria praematurus] Weegt 2 milligram en is mm lang. Vis die  de meeste eieren legt: Oceaanmaanvis [Mola mola] Legt in een keer ong. Vis die de minste eieren legt: Cichlide [Tropheus moorii] Produceert maximaal 7 eieren gedurende een normale dracht. Russische steur [Huso huso] De eitjes van deze vis leveren veel kaviaar en zijn daarom erg veel waard.

De eierleggende karper [Cyprinodon diabolis] Er bestaan nog maar van deze soort. Vis met de hoogste elektrische spanning: Sidderaal [Electrophorus electricus] Middelgroot dier kan stoten geven van volt, er zijn ook die stoten van volt kunnen geven. Kogelvis [Tetraodon] Bevat het gif tetrodoxine.

Een aal uit de familie Ophidiidae [Abyssobrotula galatheae] Deze vis werd aangetroffen in de Puerto Rico Trench op een diepte van m. Tibetaanse modderkruiper [familie Cobitidae] Deze leeft m hoog in de Himalaya. Klimbaars [Anabas testudineus] Deze vis kan op het land lopen en in bomen klimmen. Vis die het langst buiten het water overleeft: Protopterus annectens De zes soorten longvissen [Lepidosirenidae, Protopteridae en Ceratodiae] Vier van de zes soorten kunnen zelf tot 4 jaar buiten het water overleven.

Vis met de meeste ogen: De zes-ogige spookvis [Bathylychnops exilis] Leeft op een diepte van 90 tot m in het noordoosten van de Stille Oceaan. Deze vis heeft niet alleen een paar zichtbare, grote ogen, maar ook nog een stel kleinere ogen. Een goudvis [Carassius auratus] Een goudvis van Joris Gijsbers Nederland mat op 24 maart 47,4 cm van de bek tot het einde van de staartvin. Langste trektocht van een vis: Een gewone Tonijn [Thunnus thynnus] Deze maakte ooit een tocht van km achter elkaar!

De galloway is net als onze huiskoe een herkauwer, gespecialiseerd in gras. De galloway komt oorspronkelijk uit Schotland. Hij is uitstekend in staat op eigen houtje te overleven in de natuur. In de zomer legt hij een vetvoorraad aan voor de winter en hij ontwikkelt een dikke vacht tegen de kou.

Een galloway kan ook verdord gras verteren en brengt jongen ter wereld zonder de hulp van een dokter. Waarlijk een zelfredzaam type. Na 1,5 jaar is een galloway geslachtsrijp.

Een galloway-koe krijgt vaak pas kalfjes als ze 2,5 jaar is. Na een dracht van  9 maanden werpt ze 1 kalf. De moederkoe heeft lang niet zo veel melk als onze huiskoe maar haar melk is erg voedzaam. Het kalf drinkt ongeveer een half jaar bij de moeder.

Na 1 jaar eet het alleen nog maar gras en is het niet meer geinteresseerd in de speen. In de uitgestrekte natuur leefden grote grazers vroeger in natuurlijk kuddeverband. De omgeving, de seizoenen en de sociale omgang tussen de dieren bepaalden de samenstelling van de kuddes die door het land zwierven.

Runderen leven in gezinsgroepen met een volwassen koe en haar dochters, hun kalveren en een of meerdere jonge stieren. Stieren verlaten de groep als ze volwassen worden, waarna ze zich aansluiten bij andere stieren en een stierengroep vormen. Iedere groep heeft zijn eigen territorium en tijdens het rondtrekken komen koeiengroepen de stierengroepen tegen. Hele oude stieren trekken zich terug in de randen van het terrein waar ze een klein territorium verdedigen.

Als je natuurlijke processen de kans geeft het landschap te vormen,heb je ook natuurlijke beheerders van die gebieden nodig. Anders ontstaat er in de kortste tijd een ondoordringbaar bos. Heel vroeger klaarden o. Als vervanger van die uitgestorven soorten wordt nu o. Runderen eten grassen, maar ook bramen, takken en twijgen.

Hun selectieve vraat bevoordeelt de groei van kruiden die tussen het gras groeien, waardoor een bloemrijke weide ontstaat.

Veel insecten en vlinders, en daardoor weer vogels en kleine zoogdieren, profiteren daarvan. De runderen zorgen voor een fijne structuur van weitjes en paden, die door bezoekers gevolgd kunnen worden. In de natuurontwikkelingsgebieden van het Wereld Natuur Fonds vinden ze voedsel genoeg. Bijvoeren is niet nodig. Een groot deel van het gras wordt pas in de winter opgegeten. De galloway is een sociaal dier dat in kuddeverband leeft.

Vandaar dat ze altijd in groepjes worden losgelaten in de natuurgebieden. Veterinaire zorg is gericht op het welzijn van de dieren en op het voorkomen van risico voor de omgeving. Zeker in kleine gebieden wordt hier veel aandacht aan besteed. Vanwege de wettelijke verplichtingen worden de dieren elk jaar op besmettelijke runderziekten getest.

Cupido heeft het bad ontdekt! Hij sprong erin leeg bad uiteraard , ging zich wassen en vervolgens hard hollen achter zijn eigen schaduw aan. Na een poosje rennen en dollen ging hij ook nog liggen rollen. Toen hij uitgebadderd was zat hij me heel diepzinnig aan te kijken. Of misschien lees ik er teveel in, dat kan ook.

Kweken als konijnen, luidt de uitdrukking. Het is algemeen bekend, konijnen zijn zeer vruchtbaar. Wie konijnen in huis haalt zit al snel met een nestje. Maar hoe pak je dat best aan? Zwaluwen     Zwaluwen zijn direct te herkennen aan hun zeer gestroomlijnde gestalte. Ook de kop gaat vloeiend in het lichaam over.

De vleugels zijn lang en puntig, terwijl de staart eveneens lang is en al dan niet gevorkt. De vlucht is uitermate sierlijk en flitsend. Dat is nodig om op een warme zomerdag insecten te vangen. Insecten passen hun gedrag en de snelheid van hun vlucht aan hun lichaamstemperatuur aan. Hun lichaamstemperatuur is gelijk aan deze van hun omgeving. Zo worden deze prooidieren van de zwaluwen op zonovergoten dagen actiever. Die verhoogde activiteit stelt hoge eisen aan het vliegvermogen van de zwaluwen.

Het schijnt zo te zijn dat de stabiliteit van de lucht samenhangt met de hoogte van de vlucht van de insecten. Bij mooi weer vliegen insecten hoger dan bij naderend onweer. Men zegt daarom wel dat hoe lager de zwaluwen vliegen, hoe dichter de insecten bij de grond blijven, hoe groter de kans op slecht weer is. Hoewel zwaluwen geen schuwe vogels zijn, en ze dankbaar broeden in boerderijen en schuren en rusten op telefoondraden, loopt hun aantal toch achteruit.

Dit is waarschijnlijk het gevolg van de chemische bestrijding van insecten op weilanden en akkers. In ons land komt de boerenzwaluw algemeen voor. Deze zwaluw heeft een lange, diep gevorkte staart. De huiszwaluw is ook zeer algemeen. Deze zwaluw heeft een gevorkte staart en een witte stuit. Huiszwaluwen nestelen in kolonies onder overhangende daken. Soms zijn de nesten zo dicht bij elkaar dat ze elkaar raken.

Websites over dit onderwerp     http: De eerste reden hiervoor is dat dieren die afkomstig zijn uit het buitenland vaak infecties bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor mens én huisdier. Voorbeelden van dergelijke ziekten bij honden zijn babesiose en ehrlichiose. Deze ziekten worden overgebracht door teken die tegenwoordig ook in Nederland en België voorkomen, waardoor verspreiding van de ziekte ook hier kan plaatsvinden. Om import van dergelijke ziekten, en verdere verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat de dieren vrij zijn van deze ziekten voordat ze mee komen.

In de meeste gevallen wordt dit niet gecontroleerd. Wordt bij thuiskomst duidelijk dat het dier drager is van de infectie, dan kan het heel lastig zijn om het weer beter te maken. Een tweede reden is dat sommige ziekten van dieren op mensen worden overgedragen.

Deze ziekten worden ook wel zoönosen genoemd. Een bekend voorbeeld is hondsdolheid, ook voor mensen een potentieel dodelijke ziekte. In werd in België hondsdolheid vastgesteld bij een jonge hond die ingevoerd zou zijn vanuit Marokko en niet gevaccineerd en gechipt was. In werd in Frankrijk hondsdolheid vastgesteld bij een hond die eveneens afkomstig was uit Marokko. Dat hondsdolheid een actuele bedreigende ziekte is blijkt wel uit het feit dat op 25 april in het Verenigd Koninkrijk een pup is overleden aan deze ziekte.

De pup maakte onderdeel uit van een nest pups dat door een stichting uit Sri-Lanka was geïmporteerd. Men heeft de overige pups inmiddels laten inslapen en de verzorgers staan onder medische behandeling.

Een ander voorbeeld is echinococcose. Zoönosen zijn niet altijd direct herkenbaar. En dat kan een onaangename verrassing voor zijn nieuwe houder betekenen. De derde reden waarom het meebrengen van zwerf- en asiel- dieren uit vakantielanden met klem wordt afgeraden is dat veel van deze dieren slecht gesocialiseerd zijn. Eenmaal bij ons blijken ze dan bijvoorbeeld onzindelijk te zijn, slecht te luisteren of angstig gedrag te vertonen.

Deze dieren worden daarom dikwijls al korte tijd na terugkomst in Nederland of België naar een asiel gebracht. Het zwerf- of asieldier dat met goede bedoelingen werd meegenomen vanaf de vakantiebestemming naar huis, werd thuisgekomen dus niet die gezellige huisgenoot die men voor ogen had. De vierde reden is dat het weghalen van honden uit een slechte situatie, de situatie zelf niet oplost. Zolang de honden ter plekke zich blijven voortplanten, en de plaatselijke bevolking de honden niet verzorgt, zullen er altijd verwaarloosde zwerfhonden worden aangetroffen op deze locaties.

Het advies is dus: Neem geen zwerf- en asieldieren uit het buitenland mee naar huis! Als men toch iets wil doen voor zwerf- of asieldieren uit het buitenland, dan kan men bijvoorbeeld geld of voeding schenken aan een dierenbeschermingsorganisatie ter plaatse. Wetenschappers hebben nabij Chili voor het eerst slapende walvissen aangetroffen.

De potvissen sliepen verticaal, met de muil naar boven. Tot nu werd aangenomen dat walvissen maar met één hersenhelft tegelijk slapen. Eén oog zou open blijven, mogelijk om attent te blijven voor gevaar. De Schot Patrick Miller ontdekte voor de kust van Chili echter een groep van diep slapende potvissen die met de bek omhoog verticaal in zee dreef.

Seks op het Strand Dose of Free Porn Abella Porno Sites Svensk Sex Film Gratis Voyeur Porno Top Porno Sites Geile Gratis Porno Eerste Keer Anal Sex Thuis met Vrouw Gratis Seks Videos Sharky Porn Videos Amateur Porn Tube Ah Deutsche Sex Filme Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma Doe seks met mijn vrouw 11m: Grote tieten op een Roemeens strand 2m: Geweldige kont seks met een grote lul 1m: Een goede orale seks op het strand 0m: Amateur seks in drie met lesbische vriendin en meisje 16m: Jonge blanke vriendin wordt geneukt door zwarte minnaar 14m: Orale seks en sperma in haar mond en handen in de badkamer 3m: Videocompilatie met verborgen seks en openbare seks 9m: Kont seks met mijn meisje 1m: Sex buiten in het bos 2m: Mijn vriendin wordt geneukt door een zwarte man 2m: Kont seks in drie met twee meisjes 7m: Orale seks in drie met twee geile meiden 0m:

..Gratis aftrek films negerinnen dikke tieten

  • Er moet eerst uitgezocht worden wat de belangrijkste motivatie is voor de hond om te spelen en daar moet vervolgens weer op een goede manier op ingespeeld worden. Balou, is een logé van Shirley en dus van Kiara.
  • 482
  • Vogelbescherming Nederland presenteert vandaag een boekje met de titel Acrobaat op het erfdat Nederlanders ,bewust moet maken'' van de precaire situatie waarin de boerenzwaluw zich bevindt. De wulp is een Europese soort die ook in Vlaanderen broedt.
  • Negerin vingert zoek man
  • Korte pjes groente in kut

Natte pruim geile films gratis


Het is dus zeer belangrijk om al vroeg in het voorjaar het aantal slakken in de tuin te doen verminderen om later in het jaar en slakkenplaag te voorkomen.

Slakken bestrijden kan op zeer veel verschillende manieren gebeuren. Hieronder krijgt u een globaal overzicht waaruit u dan zelf naar eigen voorkeur kunt kiezen.

Als je planten in de tuin zet die gevoelig zijn voor slakkenvraat zoals de Hosta hartlelie , Iberis scheefbloem , Ligularia of  slasoorten dan kun je best preventief handelen. Preventief werken is ook aan te raden in tuinen die vorige jaren reeds veel last van slakken hadden.

Ideale plaaten en omstandigheden verminderen: Voorkomen van hoog gras of onkruid dat vaak in tuinhoekjes blijft staan. Geen bladhopen of bladafval in de tuin laten liggen. Mulching best niet toepassen. Beperken van grote, grove kluiten waar ze zich overdag onder verbergen. Composthoop of -ton niet te dicht bij uw zaaiperk. In en onder boomschors gedijen ze goed. Coniferen trekken slakken aan. Vocht en vijvers trekken slakken aan.

Als je dan uw compost over uw tuin uitspreidt is een ware slakkenplaag begonnen. Onaangename plaatsen en omstandigheden creëren: Scherpe, droge voorwerpen kunnen de slakken kwetsen en ze zullen hier dan ook niet overheen willen kruipen.

Met deze materialen kun je dan ook gemakkelijk een barrière aanleggen rond de planten of de zaaibedden die je wil beschermen. Zo kunnen we werken met schelpengrit, fijn gemaakte eierschalen , rijnzand, kalk, zaagsel, gesteentemeel, houtas, cacaodoppen, grind, dolomiet, zwavel, kiezelwierpoeder,…. Planten in de tuin zetten die slakken door hun sterke geur op afstand houden afweerplanten:. Beter water geven in de morgen.

Zo zal het gewas al goed opgedroogd zijn tegen dat de slakken in de late avond te voorschijn komen. Zorg dat natuurlijke vijanden van de slakken zich welkom voelen: Onder hopen van takken voelen egels zich prima. Goede omstandigheden voor kikkers, padden creeren, want ook die hebben slakken als favoriet op hun dagelijks menu. De donkere en vochtige composthoop vol verterende plantenresten kan ook veel slakken aantrekken.

Wanneer je die compost dan in de tuin gebruikt, dan worden ook de slakken en de slakkeneieren over de plantenborders verspreid. Plaats voldoende slakkenvallen in de buurt van de composthoop om dit probleem te voorkomen.

Ook op andere donkere en vochtige plaatsen zoals in de buurt van vijvers is het ten zeerste aan te raden de slakken weg te vangen met goed werkende slakkenvallen. Als de avond valt met de zaklantaarn in de aanslag, slakken gaan rapen of op stokje prikken. Slakken zijn dol op de geur van gist. Bekertjes in de grond ingraven zodat de bovenrand op gelijke hoogte komt van de grond. De bekers voor de helft vullen met gistrijk bier of water aangelengd met gistpoeder. Indien mogelijk plaats dan een soort afdakje boven de beker zodat het er niet kan in regenen verdunnen tegen gaan.

De slakken komen dan af op de geur van de gist, ze willen er van drinken, vallen er in en verdrinken. Begin vroeg genoeg met het bestrijden van de slakken. In april leggen de slakken hun eerste ± eieren via kieren onder aardkluiten. Het is belangrijk om reeds vroeg in het voorjaar het aantal slakken in de tuin te doen verminderen om later in het jaar slakkenplagen te voorkomen. Natuurlijke vijanden inzetten Er zijn tegenwoordig ook al aaltjes Phasmarhabditis op de markt die de slakken parasiteren en doden.

Deze zijn microscopisch klein en kan men bestellen in winkels die tuinbouwproducten aanbieden. Je krijgt dan een fles met daarin een substantie waarin er zich 12 miljoen aaltjes bevinden. Deze kun je dan uitgieten over 40 m². De aaltjes zoeken de slakken op en parasiteren ze. De aaltjes sterven pas als ze geen nieuwe slakken meer vinden. Op deze manier is uw tuin minstens 6 weken van de slakken vanaf. Uiteraard kunnen we ook slakkenkorrels gebruiken. Deze kunnen we volgens werkzame stof opdelen in 2 groepen.

Een groep die terug biologisch afbreekbaar is en niet gevaarlijk is voor mens en dier en de klassieke slakkenkorrel die de vorige eigenschappen niet bezit. Gebruik slakkenkorrels altijd met mate. De slakken komen toch op de geur af. Strooi daarom een gemiddelde van 10 korrels per m² i. Bij het gebruik leg je de korrels best op de grond met daar een dakpan boven. Dit voorkomt verminderde werking van de korrels door de regen en het zorgt er ook voor dat andere dieren er niet aan komen.

Een andere tip is het leggen van de korrels in een leeg botervlootje waar een opening is uit gesneden. Zo kunnen regen, bodemvocht, de vogels, Veel mooier en nog praktischer dan de botervlootjes is het om de slakken weg te vangen met de decoratieve keramieken slakkenval. Predatoren die veel slakken eten die door de klassieke korrel zijn gestorven kunnen daar in de winter last door krijgen wanneer hun vetreserves worden aangesproken.

Vossaert Kurt - webmaster: Groene ogen Zwarte vacht Zo mysterieus En toch ook zo lekker zacht. Ontspannen lig je te slapen Daar bij de open haard Soms zie ik iets bewegen Het krullen van je staart. Jij bent een schitterend wezen Onafhankelijk Eigenwijs en intelligent Vandaar dat jij voor mij Mijn favoriete huisdier bent dorinda Huilen in de wei De wind zat een verhaaltje voor te lezen aan zeven boterbloempjes in het gras.

Hij schreide zelf een beetje toen hij las, want het was een triest verhaal van de Twee Wezen. Ik ken ook een verhaal over een groene kever zonder zorgen, maar hij werd opgegeten dinsdagmorgen, is dat niet om te huilen. Wie at hem op? Ik, zei de zwaluw en hij keek bedroefd. Ja, ja, de kevers worden zwaar beproefd. Ik kan u nog meer gevallen noemen. De lammetjes, die pas geboren waren, begonnen te schreien alle twee; ze wisten niet waarom, maar deden mee en kwamen urenlang niet tot bedaren.

Allen de koe, het was een hele intelligente, zei: Hemel, waarom huilen jullie nou? O mevrouw, het is zo heerlijk om te huilen in de lente. De top 12 van gemaakte fouten i. Melk geven aan de kat of een jong pupje a Het klassieke beeld van een kat likkend aan een kommetje melk is alom vertegenwoordigd. En hoewel menige kat dol is op melk, is melk meestal niet gezond voor de darmen, met diarree als resultaat.

De verklaring hiervoor is vrij simpel: Deze melksuikers worden door jonge dieren vrij vlot verteerd, maar naarmate het dier ouder wordt, verandert de flora in de darm die voor de vertering zorgt zodat lactose minder en minder verteerd wordt. De lactose gaat i. Lactose vindt men zowel in volle als in halfvolle melk, in magere melk en eveneens in melk verdund met water, door te verdunnen krijgt men de lactose niet weg!!!

Dus als poes last krijgt van diarree, moet men meteen met melk als drinken stoppen. Sommige katten zullen dat niet zonder slag of  stoot aanvaarden en kunnen weigeren gewoon water te drinken. Andere "melk" kan gebruikt worden, zoals de speciale "kattenmelk" door Whiskas op de markt gebracht, of sojamelk zonder lactose. Vergeet niet dat in kaas ook lactose zit!!!

Het enige "veilige" zuivelproduct is natuuryoghurt met levende fermenten: Vergeet niet dat een pupje vanaf de leeftijd van twee, drie weken al "vast" voer eet en de moedermelkopname op de leeftijd van zes weken al flink gedaald is. Kan de baas het psychologisch toch niet aanvaarden, kan hij beter melk geven op basis van hondenmelkpoeder.

Dit is te koop bij de dierenarts Nutriwelp, Welpidog, Aescomel hond enz Te kleine stukken worden in zijn geheel ingeslikt  en zorgen niet zelden voor darmverstopping obstructie. Veelal draait de obstructie op een operatie uit, om het vastgeknelde botje uit de darm te verwijderen. Splinters zijn zo mogelijk nog gevaarlijker: Dit heeft lekkage van de darminhoud in de buikholte met buikvliesontsteking peritonitis als gevolg.

Zware antibioticabehandeling en operatie zijn de gevolgen. Welke beenderen zijn dan wel veilig? Voor kat geen enkele. Dit bot moet een tweetal uurtjes afkoken. Dit virus, totaal ongevaarlijk voor de mens, is zeer gevaarlijk voor de hond en kat.

Het symptomenbeeld omvat speekselen, veel blaffen of miauwen, karakterveranderingen, zenuwsymptomen enz Vooral RAUW varkensvlees vooral slachtafval, zoals tong, longen enz Veel rauwe lever geven aan de kat Een kat is vaak een moeilijke eter, en de eigenaar begaat helaas ook vaak de fout aan die kieskeurigheid van de poes toe te geven.

Blikvoeding of korrels worden achterwege gelaten om poes te voeren met vers vlees. Rauwe lever is zeer populair omdat poes dit meestal erg lekker vindt. Benevens het feit dat uitsluitend vlees GEEN uitgebalanceerde voeding is, wat problemen geeft op oudere leeftijd, is rauwe lever gevaarlijk omwille van het hoog gehalte aan vitamine A.

Vitamine A heeft de kat wel nodig via de voeding omdat ze het niet in haar lichaam kan maken. Vitamine A is echter een vetoplosbare vitamine, en deze vitaminen worden NIET afgevoerd via urine, maar worden opgeslagen in het vet van het lichaam.

Er kan dus makkelijk een overdosis ontstaan. Een overdosis vitamine A resulteert bij de kat in bot- en gewrichtsproblemen: Gelukkig is deze aandoening gedeeltelijk omkeerbaar: Te veel zonnebloempitten aan een papegaai Een papagaai is helemaal niet makkelijk wat voeding betreft, en als het dier een bepaalde voeding gewend is, is het erg moeilijk om de vogel te doen overschakelen op een evenwichtig dieet. Het probleem is dat de papegaai een zaadmengeling krijgt en eerst en soms alleen de zaden opeet die hij het lekkerst vindt.

De eigenaar gooit zoals het hoort elke dag het eetbakje leeg en vult het met nieuwe mengeling, de vogel eet weer enkel zijn favoriete zaden en totaal onbewust creëert de eigenaar een vogel die uitsluitend één bepaalde graansoort eet. Helaas is de zonnebloempit de favoriet van de papegaai: Deze leververvetting is onomkeerbaar, is dus NIET met medicatie te genezen en heeft vroegtijdig overlijden van de vogel tot gevolg.

Teveel zonnebloempitten kan tevens krampaanvallen veroorzaken: Het ontstaan is te verklaren door een tekort aan calcium, waarvoor de zonnebloempitten verantwoordelijk zijn. Kattenvoer geven aan de hond of hondenvoer aan de kat a kat krijgt hondenvoer Dit wordt soms gedaan uit economische overwegingen hondenvoer is goedkoper dan kattenvoer of voor het gemak wanneer er een hond en een kat tesamen in huis rondlopen. Toch is dit volledig fout: Daarmee wordt rekening gehouden in de dierenvoederindustrie: Al deze producten kan een kat niet zelf aanmaken in haar lichaam, dus moet de toevoer ervan via de voeding komen.

Tekorten van deze zaken resulteren in allerhande ziekten. Daarenboven komt nog dat een kat een meer obligate vleeseter is dan een hond, maw meer eiwit nodig heeft, waarmee ook rekening gehouden wordt met de productie van kattenvoer.

Het enige gevaar schuilt in het feit dat kattenvoer veel eiwit vlees bevat, te veel voor de behoeften van een hond. Een teveel aan eiwit geeft op lange duur nadelige effecten ter hoogte van de nieren. Het is zo dat men de nadelige effecten van te veel vlees pas na jaren ziet en wanneer men de effecten ziet, is het uiteraard te laat. Daarom moet een correct uitgebalanceerde voeding gegeven worden van het prilste begin 7.

Droge vlokken aan de waterschildpad Een waterschildpadje krijgt in zeer veel gevallen enkel de commerciële droge vlokken te eten. Deze vlokken zijn ontoereikend om een volledig, evenwichtig dieet te vormen. Vooral de tekorten aan bepaalde vitaminen en een foutieve mineralenconcentratie leiden tot schildproblemen en na een langere periode: Een ideale voeding zijn droge kattenbrokken, voorgeweekt in water.

Als extraatje dus geen hoofdmaaltijd! Geen water geven aan de cavia. Zoals elk levend wezen heeft een cavia vocht nodig om te overleven.

Het is zo dat een cavia die veel groenvoer eet, al heel wat vocht binnen krijgt via het verse groen en minder behoefte zal hebben aan water. De moderne cavia krijgt echter een uitgebalanceerde voeding, die bestaat uit droge caviapellets, hooi, stro en als extraatje: Deze hoofdvoeding is erg droog, dus cavia heeft dagelijks vers water nodig.

Best gebruikt u als drinkbak het type "drinkfles met nippel" omdat de cavia een gewoon bakje snel zal vervuilen, en vermits hij met volle mond drinkt en de nippel doet verstoppen met etensresten moet het nippeltje dagelijks gereinigd worden! Voeg vitamine C poeder toe aan het water! Rauw vlees kan daarenboven lintwormkapsels bevatten. Vlees wordt daarom beter verhit: Ook wat de hoeveelheid vlees betreft wordt er vaak gezondigd: Een dier in volle groei mag 20 gr vlees per kg lichaamsgewicht te eten krijgen.

Een volwassen hond of kat komt ruimschoots toe met 10 gr vlees per kg lichaamsgewicht. Waar een nierpatiënt al toekomt met 5 gr vlees per kg lichaamsgewicht. Wel vlees van een goede kwaliteit, maw de eiwitten moeten van een hoogwaardig niveau zijn. Dit type eiwit vindt men in spiervlees.

Laagkwalitatieve eiwitten en dus te vermijden vindt men in organenvlees pensmaag, maag in het algemeen, lever, niertjes Tafelrestjes aan hond of kat Tafelrestjes kunnen onmogelijk zorgen voor een uitgebalanceerde voeding voor het huidsdier.

In praktijk laten hond, en zeker kat, groenten en dergelijke liggen, zodat er zeker geen sprake is van uitgebalanceerde voeding. Daarbij komt dat onze voeding bereid wordt met veel te veel vet boter, olie, sausjes allerhande , zout en specerijen.

Dit is voor de mens niet gezond en ook niet voor een dier. Als de mens tegen beter weten in ongezond eet, moet hij nog niet zijn huisdier opzadelen met obesitas, vaatproblemen en dergelijke. De eigenaar wil steeds het beste voor zijn dier. Vitaminen, kalk en andere mineralen hebben de naam van gezond te zijn, dus wordt het huisdier ook bedolven onder die supplementen.

Dieren die gevoed worden met goede commerciële voeders, hebben GEEN extra vitaminen of kalk nodig. De gevaarlijkste elementen zijn calcium, kalk en fosfor. Wanneer deze niet in balans zijn, krijg het dier last van bot- en gewrichtsproblemen, die vaak onomkeerbaar zijn. Slechts eenmaal per dag het dier eten geven a poes Poes is een vreemde eter. In principe zal ze frequent per dag kleine porties eten, zogenaamde "muisgrote" porties.

Het maagdarmstelsel is volledig ingesteld op kleine maaltijden verspreid over de dag. Vaak zal ze trachten de overgebleven korrels te "begraven": Verplicht men poes om alles tot zich te nemen in 1 grote maaltijd, zal ze onvoldoende voeding opeten en maagdarmproblemen krijgen. Een volwassen hond wordt best in minstens twee keer per dag gevoed. Een eerste punt is het maagdarmstelsel: Een grote maaltijd heeft vaak het uitbraken van de ganse maaltijd, of braken tussendoor omdat verteringssappen actief zijn zonder dat er voedsel aanwezig is in het maagdarmkanaal.

Een ander gevaar is de beruchte "maagdilatatie en -kanteling" bij grotere rassen frequent bij Dobermann, Boxer, Engelse Bulldog, doch elke grotere hond kan het in principe meemaken. Wat gebeurt er juist? De maag draait om haar as, sleurt de milt mee in haar draaiing, snoert bloedvaten af. De maag gaat dan opzwellen met gas maagdilatatie. Het dier gaat in shock en sterft. Een zeer snelle interventie chirurgisch kan helpen, maar is vaak teleurstellend. In een ander geval, gaat het alleen om maagdilatatie, wat iets minder gevaarlijk is maar toch ook levensbedreigend.

De juiste oorzaken zijn nog niet precies aangetoond: Daarom beter voorkomen dan genezen: G elukkig is gedurende winterperiode alles rustig gebleven in de koi vijver. Een biologisch filter moet niet worden stil gezet tijdens de koude periode! Z odra de buitentemperatuur omhoog gaat worden zowel de eigenaren als de vissen actiever. Beiden willen elkaar zien, de ene om te eten en de ander om te zien hoe alles er bij staat.

N iet voeren bij de eerste zonnestralen. De vissen willen misschien iets eten, maar de rest verontreinigt het vijverwater. E nkele tips voor het voorjaar. V eel koi plezier. P eter Werkman, dierenarts voor gezelschapsdieren en vissen in Leusden.

Wie oog in oog wil staan met een reekalfje moet nu de natuur in trekken. Wel de hond aan de lijn houden, anders kan deze bijzondere ontmoeting een dodelijke afloop hebben. Een collega van de Zoogdiervereniging VZZ kwam met een bijzonder verhaal. Het dier liep onverschrokken op hem af. Pas op het laatste moment bedacht het zich en liep weg tussen de bomen.

Het is een veelvoorkomend fenomeen in deze tijd van het jaar. Eenzame jonge dieren in het bos en veld. Ze lijken door hun moeder aan hun lot overgelaten.

Maar dat is niet zo. Moeder is elders aan het eten en komt later op de dag terug om haar jong te verzorgen. U hoeft zich als wandelaar geen zorgen te maken. Waar u wel goed op moet letten, is dat u uw hond in deze tijd van het jaar niet los laat lopen. De jonge dieren zijn gemakkelijke prooien voor honden. De reekalfjes zijn voor ons vaak niet goed te zien door hun goede schutkleur. Ze gaan geheel in hun omgeving op. Ze vertrouwen hier zo op, dat ze ook niet vluchten als je al heel dicht genaderd bent.

Door heel stil te blijven liggen, hopen ze dat je ze ongemerkt voorbij loopt. Maar als niet een wandelaar maar zijn hond een jong reetje in de smiezen krijgt, kan deze strategie dodelijk zijn. Dus als u nu gaat wandelen, houdt uw hond dan alstublieft aan de lijn. Met speciale voeding en cosmetica is de huisdierenbusiness nog lang niet gedaan. Laten we wel wezen: Een krabpaal is een zegen voor uw kat én voor uw meubels en uw behang. Een halsband waarin de naam van het dier en het telefoonnummer van het baasje zijn gegraveerd, zal zijn nut bewijzen wanneer uw dier verloren loopt.

Voor de meeste hondensoorten vormen enkele lessen opvoeding en africhting zeker geen luxe. Honden- en kattenoppassers zijn dan weer een uitkomst als u met een gerust gemoed op vakantie wilt om adressen te vinden, tikt u in een zoekrobot op het internet de termen Hondenoppas of Kattenoppas.

Nog een aanrader is agility. Dat is een behendigheidscircuit met hindernissen dat u met uw hond kunt volgen. Gezond voor hond én baasje! De meeste hondenscholen bieden deze service Gouden Gids, rubriek Of surf naar http: Wilt u met uw hond op café of restaurant, dan is het handig te weten waar u welkom bent. Het magazine Woef publiceert een lijst van hondvriendelijke horecazaken op zijn website www.

Op een waardige manier afscheid nemen van uw gezelschapsdier is vaak niet zo simpel. In Boom is er een gespecialiseerd huisdierencrematorium. En op een website van de vereniging Gaia www.

Deze vraag sluimert bij vele huisdiereigenaren. Dat bleek toen de bank Dexia twee jaar geleden infosessies over nalatenschaps- en erfeniskwesties organiseerde. Ze kondigde die aan met grote foto's van rasdieren getooid met de familiejuwelen. In sommige andere landen kan dat wel.

Toen de gefortuneerde Amerikaanse Leona Helmsley in augustus van dit jaar overleed, was haar testament duidelijk: Trouble, haar kleine Maltezer, erfde 9 miljoen euro zodat het dier verder in luxe kan leven.

In België is het nalaten van je bezit aan een dier door de wet verboden. Bovendien is in ons rechtssysteem een deel van de erfenis altijd voorbehouden aan de directe nabestaanden. Dit zogenaamde reservatair deel gaat altijd naar de weduwe of weduwnaar of naar de erfgenamen in de eerste lijn de kinderen of de vader en de moeder.

Als u dus uw testament opmaakt, kunt u maar over een deel van uw nalatenschap vrij beschikken, namelijk het deel dat overblijft na het aftrekken van het voorbehouden reservatair deel.

Wat kunt u dan wél doen voor uw huisdier? U kunt het vrij beschikbare deel van uw erfenis nalaten aan één van uw wettelijke erfgenamen óf aan iemand die u vertrouwt, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij of zij na uw overlijden voor uw dier zal zorgen. Of, onder dezelfde voorwaarde, aan een vereniging voor dierenbescherming. Bij een aantal diensten en producten voor Max of Minoe kunnen we vraagtekens plaatsen.

Hoe kunnen we onze huisdieren dan verwennen zonder te overdrijven? Een huisdier kleren laten aantrekken kan zinvol zijn als het echt koud is en als het dier van nature niet aan onze winters is aangepast. Een truitje voor een chihuahua is dus geen overbodige luxe, maar voor een husky is het onzin! Een regenjasje is een goed idee voor een poedel want zijn haardos slorpt veel water op, maar blijft belachelijk rond een teckel.

De hond zal het worst wezen of zijn truitje vijf dan wel honderd euro heeft gekost. Gaat actrice Els De Schepper te ver als ze de naamplaatjes van haar katten aan haar deurbel hangt? Het advies van gedragstherapeute Betty Verspille: Ik zie dat sommige mensen hun honden kleertjes aandoen of dure accessoires kopen omdat ze die zelf mooi vinden en omdat ze willen dat anderen naar hun hond kijken. Op die manier komen ze ook zelf in de kijker. De hond wordt dan eigenlijk een statussymbool, net als een handtas van Delvaux of een Mercedes.

Je mag dan zelfs spreken van passieve mishandeling want met de gedragsbehoeften van het dier wordt geen rekening gehouden". Zijn we nu niet te kritisch voor al die mensen hun hond of kat doodgraag zien? Bestaan er niet genoeg beperkingen? Denk maar aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde waar uittrekbare hondenleibanden verboden zijn vanaf 1 januari een gewone leiband mag bovendien niet langer zijn dan 1,50 m!

Vergeten we niet dat een huisdier voor tienduizenden van ons nog de enige levensgezel en een wapen tegen vereenzaming blijft?

En is het dan ook niet begrijpelijk dat we veel verdriet hebben als die trouwe gezel doodgaat? Dat verdriet is normaal, meent Betty Verspille.

Vanzelfsprekend heb je recht op dat verdriet. Ik zou het zelfs onnatuurlijk vinden als je helemaal geen emoties toonde. Toch kunnen mensen die rouwen om hun dier op weinig begrip rekenen. De buitenwereld gaat dat snel belachelijk vinden maar dat is ten onrechte Als iemand na tien jaar nog steeds rouwt om een verloren hond, dan heeft hij of zij een probleem.

Als u zou scheiden, kan de rechter uw huisdier aan één van de partijen toewijzen en een bezoekrecht voor de andere partij toekennen, net zoals dat bij kinderen het geval kan zijn. Zulk een bezoekrecht kan overigens ook onderling tussen de partners worden geregeld. Verder kunt u denken aan wat Katia Retsin en Jan Schepens overkwam. Toen hun relatie op de klippen liep, werkten ze een bezoekregeling voor hun hond uit. Vandaag hebben ze elkaar teruggevonden en zijn ze zelfs gelukkig getrouwd.

Onze kater Tiger ging zelf wilgenbast eten toen hij een vechtabces had. Katten kunnen minder goed omgaan met plantaardige oliën dan honden. Beter is het dan ook om visolie te geven aan katten. Ze kunnen geen caroteen omzetten in vitamine A en hebben taurine nodig als essentieel aminozuur. Muizen bevatten 10 maal zoveel taurine als rundvlees, vandaar dat complete kattenvoeders altijd verrijkt moeten zijn met taurine.

Dieren die vers voer eten ten opzichte van droogvoer: Fokken en vers voer is een uitstekende combinatie om tot zeer goede resultaten te komen. De ingrediënten voor het voer kunnen dus zeer gevarieerd zijn en afwisseling is noodzakelijk om bepaalde tekorten te voorkomen. Daar hoeven we trouwens niet zo bang voor te zijn als iedereen ons wil doen geloven.

We gaan voor ons zelf toch ook niet continue afwegen en uitrekenen of we het wel goed doen. Dit is ook onzinnig omdat de opneembaarheid van diverse onderdelen niet bekend zijn. Bij het 'bijsturen' E van vitaminen en mineralen worden juist vaak de fouten gemaakt dat deze de opneembaarheid en stofwisseling van andere stoffen beïnvloeden.

Eiwitten, vetten en koolhydraten Als eiwit bron kan allerlei soorten vis of vlees dienen. Vleesresten op karkas of graat is ook goed. Rauwe vissenkoppen zijn ook o. Wat ik wil zeggen is: Af en toe lever, nieren, longen en ander orgaanvlees is ook perfect. Een rauw ei is ook goed. Lever is een goede bron voor vitamine A. Gefermenteerde soya als Tofu, Tempeh of Miso zijn ook prima. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt kunnen katten goed omgaan met gefermenteerde soya producten zoals miso en tofu.

Vis is als leverancier van omega's bekend. De kwaliteit van visolie en levertraan olie kan verschillen. Kijk uit met oliën die niet in de koeling bewaard hoeven te worden. Dierlijk, rauw vet is niet ongezond, integendeel, het geeft o. Plantaardige suikers worden van nature bijna niet opgenomen. Dit geldt in zeer hoge mate voor de kat en de fret. Suikers in de vorm van rijpe graanproducten zijn vergif zoor de kat en de fret en leiden tot tal van stofwisselingsstoornissen.

Het is bijna onmogelijk een brokje te maken zonder dat er granen in verwerkt worden Eendagskuikens zijn op zich goed voer, maar omdat ze een bijproduct zijn van eenzijdige selectie binnen de bio-industrie wil ik dit niet actief promoten. Micro-organismen en enzymen Rauw voer is rijk aan enzymen, microleven en organische sporenelementen. Een brokje is eigenlijk 'dood voer. Het beste is natuurlijk gevarieerd vers voer te geven, maar als dat niet mogelijk is kunnen ook enzymen en micro-organismen gegeven worden in de vorm van probiotica mifloran en naturenzymes bijvoorbleeld.

Een goed supplement als aanvulling op droogvoer is Missing Link, wat veel goede sporenelementen en vitaminen bevat in een natuurlijke organische verbindingen.

Groenten en fruit Sommige katten eten groenten en fruit. Als het graag hebben is daar niets op tegen, omdat het een aanvulling kan zijn op iets wat ze tekort komen. Katten met een sterk werkende schildklier hyperthyreoidie kunnen spontaan broccoli gaan eten. In broccoli zitten schildklierremmende stoffen thiouracil Kruiden Het kan ook gebeuren dat ze als een 'gek' allerlei planten gaan aanvreten.

Vaak duidt dit op verveling of een gebrek aan iets. Alle kruiden die routinematig voor de mens gebruikt worden zijn geschikt. Maar ook eonkruidenf zoals paardebloem, varkensgras, hondsdraf, brandnetel etc. Deze met mate geven en goed voorweken. Supplementen Voor de Calcium en Fosfor voorziening zijn rauwe bootten het meest geschikt. Het beste zijn platte botten als ribben, schouderblad, staarten etc.

Kippenbouten met bot zijn goed geschikt. Dan pas worden ze gevaarlijk en splinterig. Als je de botten te eng vindt kan je ook supplementen in de vorm van calcium citraat en fosfor citraat krijgen. Missing Link is een goed supplement bij droogvoer.

Verder kan Aromax, met kruiden, prebiotica, micro-organismen, essenti ë le vetzuren en welkome aanvulling zijn. Verder kan men biergist, spirulina, algen, wieren, gerstsap etc allemaal afwisselend toedienen.

Bereiding Vlees, vis en eieren rauw geven. Gebruik ingevroren vlees, omdat dit invriezen een aantal mogelijk schadelijke parasieten lintworm, toxoplasma, sarcocystes afdoodt. Voor Salmonella infecties zijn dieren niet zo gevoelig, maar mensen wel. Hygiëne goed betrachten zodat er geen kruisbesmetting mogelijk is rauwe kip met de hand aanraken en vervolgens de salade voor jezelf met besmette handen gaan voorbereiden.

Vaak zien we bij de overgang op eversfeen periode van diarree optreden die 1 tot wel 10 dagen kan aanhouden. Vaak hebben dieren die eerst op Eukanuba of Pedigree brokken gestaan hebben de meest last van de overgang. Is wenperiode te extreem: Hoeveelheid Voer uw dier naar conditie: Een mooi ingedeukte lendenpartij die van de zijkant gezien schuin richting bekken naar boven loopt.

Een richtlijn is 20 gram per kg lichaamsgewicht. Voor jonge dieren twee tot driemaal zoveel; een en ander afhankelijk van conditie, beweging en stofwisselingsniveau. Ze moeten het eten binnen een half uur op hebben. Daarna wegpakken en de volgende dag minder geven. Geschreven door Leen van ChiChien. Dan is HotDoll misschien de perfecte oplossing. HotDoll is een opblaaspop voor honden waarop ze hun lusten kunnen botvieren. Baasjes laten reutjes vaak castreren om van dit vervelende gedrag af te zijn, maar een castratie is niet in alle gevallen doeltreffend.

Vooral als de castratie te laat plaatsvindt en de hond het gedrag al geleerd heeft, stopt hij er niet mee als het hormonen peil daalt. Het lijkt een gek idee, maar het is echt ernstig bedoeld. De maker Clement Eloy meent dat dit de meest diervriendelijke manier is om de hond aan zijn trekken te helpen. HotDoll is verkrijgbaar in twee maten, voor kleine of grote honden. De maker vermeldt er ook bij dat de pop makkelijk schoon te houden is. We starten tussen 9h - 11 h. De afstand van de wandeling bedraagt ongeveer 8,5 km.

Een twee-tal uurtjes stappen via echte bospaadjes. Het ZapDog Team voorziet een duidelijke wandelmap én een leuke verrassing voor hond en baasje. De wandeling is gratis voor al wie zich inschrijft vóór woensdag 25 juni. Wij kijken er alvast naar uit om de vele ZapDoggers te ontmoeten! De kittentijd is weer begonnen. Ben je op zoek naar een katje? Ga dan eerst eens kijken op het blog van Bieke: Maar die schat loopt gevaar tengevolge van overexploitatie, gekoppeld aan zeer weinig bescherming.

Die is een veelvoud goedkoper dan de gevolgen van de teloorgang. Beschemde wateren Op een VN-conferentie over natuurbehoud in Bonn heeft het WWF de deelnemende landen aan de VN-conventie voor de biodiversiteit opgeroepen om de schat die de oceanen vormen te beschermen, terwijl ze zich in ertoe verbonden hebben tegen een wereldwijd netwerk van beschermde wateren te zullen instellen.

Dat is nog maar voor 0,5 procent van de zeeën het geval. Wetenschappers hebben nochtans berekend dat oceanen een jaarlijkse waarde van 21 miljard dollar aan diensten hebben. CO2-uitstoot Het rapport beklemtoont het belang van oceanen voor de geneeskunde, visserij met alle gevolgen vandien voor de werkgelegenheid en de voeding bij teloorgang , kustbescherming en het klimaat.

Als er geen biologische activiteit zou zijn in de zeeën, zou de koolstofconcentratie in de atmosfeer 50 procent hoger zijn. Deze "dienst" alleen al is becijferd op 0,66 tot 13,5 miljard dollar per jaar. Er is derhalve meer geld te winnen door de zeeën te beschermen dan ze te vernietigen, aldus het rapport. Het dier was pas 8 jaar oud. Zijn dood is dus vrij uitzonderlijk want normaal worden dolfijnen tot 40 jaar oud. De dolfijn is gestorven toen hij onder narcose werd gebracht voor een operatie aan zijn kaakbeen.

Het dier leed veel pijn en de dierenartsen konden naar eigen zeggen niet anders dan opereren, ook al zijn daar risico's aan verbonden. De verdoving van de dolfijn was een primeur in Europa.

In de Verenigde Staten is het wel al enkele keren gebeurd. Volgens Delaander treuren de andere dieren om het verlies van hun vriend. Het zal maanden duren voor de groep dolfijnen zich herstelt. Er zijn verschillende mogelijkheden om met je hond op vakantie te gaan in de Ardennen of in Oostenrijk.

Meer info kun je vinden op:. Op dit moment zijn er al 4 reuen en het eerste teefje is nu om Hier komen de eerste foto's We zijn nu 4 dagen oud en we groeien als kool Nu pas je nog in mijn hand maar dat verandert snel Morgen zijn we al een week oud En natuurlijk weer op de weegschaal , ik weeg nu na 4 dagen al gram, dat is al 90 gram meer dan toen ik ben geboren we zijn nu al weer bijna 2 weken oud onze neuzen worden al zwart,en de oogjes gaan ook al open.

We zijn weer allmaal gewogen en het gewicht is tussen de en gram in. We smullen weer van de lekkere melk die mama Kelly heeft. Ik kan al een beetje zien, mijn oogjes zijn open. We zijn vandaag 16 dagen oud en we worden ontwormt dus gaan we allemaal op de weegschaal dan weet het vrouwtje hoeveel ze ons moet geven, we wegen allemaal tussen de gram en gram.

Op een dag na zijn we 3 weken oud, we worden al echte hondjes en blaffen kunnen we ook al. Vrouwtje maakt even ons nest schoon, en we krijgen weer een schoon deken , dat is wel nodig want we plassen wat af. Hallo hier zijn weer wat foto's deze zijn tussen de derde en de vierde week gemaakt. Het zijn nu echte hondjes geworden.

Vandaag hebben we voor het eerst pap gehad Best lekker We zijn vandaag voor het eerst in de nieuwe speelren Ik ben een reutje. Ik ben het teefje ik heet Dana. Deze week zijn we voor het eerst buiten gaan spelen. Jammer dat het steeds regent en dat het zo koud is, als het wat warmer was konden we vaken buiten spelen Hier staat een reutje te poseren In de wasmand worden we naar buiten gedragen. We zijn buiten aan het spelen en natuurlijk krijgen we dan honger.

De reuen samen in een kist. Ik ben een andere reu en ik wil ook even poseren maar ik vind de tafel een beetje eng. Hallo we gaan ons even voorstellen want onze namen zijn bekend Ik ben Dana het enige en het mooiste teefje van het nest en die mag bij ons blijven wonen.

Ik blijf hier in brabant ik ga naar Vorstenbosch. Nu is het de beurt aan Kaya. Maar zien jullie hoe mooi ik kan staan. Morgen gaan we naar de dierenarts voor onze enting. Nu nog een paar foto's van de trotse ouders.

NIJMEGEN - De boerenzwaluw, acrobaat van het boerenerf, stalbewoner en vliegeneter, bezielde straaljager, sympathieke, blauwzwarte trapezewerker op telefoondraden, verdienstelijk kwetteraar ook, die boerenzwaluw heeft het moeilijk. Volgens Vogelbescherming Nederland, die vandaag een bescheiden actie inluidt om de boerenzwaluw ,,een steun in de rug te geven'', is het aantal broedparen sinds gehalveerd. Hoeveel boerenzwaluwen er in ons land zijn, weet niemand precies.

Tellingen geven niet meer dan een indicatie. Het vogel-onderzoeksinstituut SOVON uit Beek-Ubbergen dat een database bijhoudt, schat op grond van waarnemingen dat hier elk jaar ongeveer honderd- tot tweehonderdduizend boerenzwaluwen broeden.

Ooit waren het er veel meer. De boerenzwaluw, niet te verwarren met de huiszwaluw en de oeverzwaluw, is een trekvogel die van maart tot oktober in bijna heel Europa voorkomt. Binnen Nederland bezoekt hij vooral open agrarische landschappen. Veenweidegebieden en kleinschalig boerenland in Oost-Nederland zijn favoriete plekken.

De achteruitgang in de zwaluwstand wijt de Vogelbescherming aan het verdwijnen van dat boerenlandschap met sloten, houtwallen en struwelen waar de vogels op insecten jagen. Ook het opdoeken van actieve boerenbedrijven, waar de vogel in veestallen nestelt, speelt de zwaluw parten.

In steden nestelen, zoals neefje de huiszwaluw, doet de boerenzwaluw niet. Vogelbescherming Nederland presenteert vandaag een boekje met de titel Acrobaat op het erf , dat Nederlanders ,,bewust moet maken'' van de precaire situatie waarin de boerenzwaluw zich bevindt. Ook biedt het de nodige tips aan boeren, buitenlui en stedelingen die zich de luxe kunnen permitteren om de zwaluw aan een gerieflijke broedplaats te helpen.

Heel in het kort: Aan het aantal stippen kun je de leeftijd van een lieveheersbeestje aflezen. Dit is het hardnekkigste misverstand over onze populairste kever. Een lieveheersbeestje wordt zelden ouder dan één jaar en een paar maanden. Sommige dieren slagen er in twee keer te overwinteren, maar die zijn dan nog maar tweeënhalf jaar.

Zeven jaar halen ze nooit; leeftijden van tien, veertien of tweeëntwintig zijn ondenkbaar. Het aantal stippen verschilt gewoon per soort. Een kever met zeven zwarte stippen op zijn rode dekschilden is ongetwijfeld het zevenstippelig lieveheersbeestje.

Een iets kleinere soort telt altijd slechts twee stippen. U raadt het al: De familie van de kogelkevers telt eveneens een vijf-, tien-, elf-, veertien-, achttien- en tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje.

Voor de variatie hebben we ook een zestienpunts en een negentienpunts lieveheersbeestje, een langstip- en een oogvleklieveheersbeestje. Lieveheersbeestjes kunnen luizenplagen bedwingen De meeste kinderen kunnen lieveheersbeestjes zonder enig probleem herkennen. Het aantal stippen mag variëren en het kleurenpatroon mag afwijkend zijn. Zelfs al zijn de kevers geel met zwarte stippen of zwart met rode stippen, kinderen herkennen ze toch gewoon als lieveheersbeestjes.

Dat komt natuurlijk door de karakteristieke vorm. Alle lieveheersbeestjes hebben een platte buik en zeer bolle dekschilden. De meeste kevers zijn duidelijk meer dan twee keer zo lang dan breed, maar lieveheersbeestjes ogen eigenlijk altijd als een half bolletje.

Veel lieveheersbeestjes leiden een luizenleventje. Zowel de larven als de volwassen kevers eten voornamelijk bladluizen, die zich in een plant hebben vastgeboord om sappen op te zuigen.

Enkele geel-zwarte lieveheersbeestjes voeden zich met plantenschimmels en andere soorten zuigen bladeren leeg, maar het merendeel heeft het voorzien op bladluizen, mijten en andere kleine beestjes. Het zevenstippelig lieveheersbeestje staat bekend als bladluiseter en de larve van deze kever is eveneens een geduchte rover.

Als hij zich gaat verpoppen, heeft hij naar schatting tweehonderd tot zeshonderd luizen achter de kiezen. Een volwassen kever kan wel honderd bladluizen per dag op, dat zijn er pakweg drieduizend per maand.

Het is geen wonder dat lieveheersbeestjes worden ingezet bij de bestrijding van luizenplagen in kassen. Ieder lieveheersbeestje zit eerst even zonder vlekken De volwassen lieveheersbeestjes overwinteren diep weggekropen in de grond, achter boomschors of in huizen.

Ze komen meteen tevoorschijn als het lentezonnetje goed doorbreekt. De dieren paren in het voorjaar en vervolgens leggen de vrouwtjes hun eitjes op bladeren in de buurt van florerende luizenkolonies, zodat de larven hun maaltje bij de hand hebben.

De eitjes zijn geel of oranje. Al na een paar dagen komen ze uit. De larven zijn zwart of grijs. De wat oudere larven hebben op hun rug zes opvallende vlekken, die meestal geel of oranje zijn. De larven vervellen drie keer. Dan barsten ze uit hun vel en wordt de oude huid vervangen door een nieuwe die ietsje ruimer is. Als de larve gaat verpoppen, zet hij zich met zijn achterlijf vast op een plant.

De larve vervelt nog één keer en verandert in een pop die niet meer van zijn plaats komt. De overwegend oranjegekleurde pop kan nog wel zijn hele lichaam optillen als hij gestoord wordt.

De ontwikkeling van een pop gaat de ene keer sneller dan de andere keer. Het popstadium duurt bij warm weer wat korter dan bij koud weer. Op een gegeven moment komt er weer beweging in de pop en dan kruipt er een volwassen kever uit. Het lieveheersbeestje ziet er aanvankelijk anders uit dan we van hem gewend zijn. De dekschilden zijn helemaal geel en de stippen ontbreken. De schildjes zijn zacht en moeten nog uitharden. Terwijl de kever urenlang stil zit om zijn dekschilden en zijn vleugels te laten drogen, worden langzaam maar zeker een paar zwarte vlekken zichtbaar en het geel verandert langzaam in lichtoranje.

Na een paar uur kan de kever vliegen, maar het zal nog weken en zelfs maanden duren voordat hij zijn dieprode kleur heeft. Vrolijke kleuren vormen duidelijke waarschuwing Wij vinden dat lieveheersbeestjes vrolijke kleuren hebben. Maar de combinaties zwart met rood en zwart met geel vormen voor veel dieren een waarschuwing.

Jonge vogels leren al heel snel dat beestjes met deze kleuren echt niet lekker zijn en dat ze die voortaan beter kunnen mijden. Sommige vlinders, zweefvliegen en andere eetbare insecten maken misbruik van de ervaring die jonge vogels door schade en schande opdoen: Maar lieveheersbeestjes zijn echt oneetbaar. Ze schijnen bitter te smaken. Ze worden door de meeste vogels gemeden, alleen mezen en koekoeken trekken zich weinig aan van de vieze smaak.

Maar jonge koolmezen gaan wel dood als ze te veel zevenstippeligen gevoerd krijgen. De rood-zwarte kevers hebben nog een tweede manier om vijanden af te schrikken. Als ze worden aangeraakt, trekken ze onmiddellijk hun poten en antennes in en blijven roerloos liggen, alsof ze dood zijn. Uit de gewrichten van de poten loopt dan een oranjegele vloeistof, die bitter is en sterk ruikt. Dit reflexbloeden schrikt veel belagers af. Ook veel jonge kinderen weten al dat dat oranjegele spul een beetje op je hand bijt en een hele tijd blijft ruiken.

Over de hele wereld zijn er maar liefst vijfduizend soorten geteld. De determinatie van deze kevers is soms een lastige klus, omdat het kleurpatroon nogal variabel is. Het aantal stippen en andere details in de tekening kunnen eveneens behoorlijk variëren. Aan het aantal stippen kun je niet de leeftijd van het dier aflezen, maar je kunt het vaak wel gebruiken om de naam van de soort te achterhalen.

Het is geen betrouwbaar determinatiekenmerk, maar bij relatief veel soorten is de Nederlandse naam keurig ontleend aan het aantal stippen. Een overzicht van al de in ons land inheemse soorten is te vinden op de site www.

Diep in de nacht hoor ik boven mijn huis in Tel Aviv soms een langgerekt kreee-kreee geluid. IJl en klaaglijk klinkt het, alsof daarboven vreselijk wordt geleden. Het is de roep van overvliegende kraanvogels. Een echte vogelaar had het direct geweten, maar voor mij was er een bezoek voor nodig aan de Hulavallei.

Daar, in het uiterste noorden van Israël, zie je kraanvogels die in plaats van over te vliegen, massaal bezit nemen van het moerassige landschap. Het kreeee-kreeee uit duizenden vogelkelen zwelt er aan tot een opgewonden kakofonie. Zover het oog reikt, springen, hippen, dansen en fladderen de ranke zwart-wit-grijze vogels over de vlakte. Sommige maken dreigende gestes tegen de buren, andere proberen in scheervlucht een betere plaats te bemachtigen.

Hier en daar doen jonge, mannelijke vogels hun best een paringsdans uit te voeren en indruk te maken op de vrouwtjes. De veldkijkers die we bij de ingang van het vogelreservaat hebben meegekregen, doen nauwelijks dienst.

Op de tribune, hoog op de boerenwagen, zitten we op de eerste rang. De tractor met overdekte aanhangwagen waarin we worden rondgereden, beschouwen ze gewoon als deel van het landschap. Praten mag, en zo horen we van vogelgids Zev Labinger dat kraanvogels hun familieleven bijna net zo organiseren als mensen.

Migratie Kraanvogels broeden in moerassige gebieden in het noorden van Europa en Azië. In het najaar trekken ze met hun jongen naar het zuiden. Eindbestemming is Ethiopië of Sudan, maar sinds een jaar of vijftien overwinteren steeds meer kraanvogels hier in de Hulavallei. Om in de chaos bij elkaar te blijven, moeten ze voortdurend communiceren.

Kijk, daarginds beginnen jonge mannelijke vogels hun hofmakerij. Die hofmakerij is zo uitgebreid omdat kraanvogels voor het leven bij elkaar blijven en dus een goede partner willen. Aan alle kanten kiezen de kraanvogels het luchtruim, om neer te strijken in het ondiepe water van het Agmonmeer. Daar brengen ze staande de nacht door, veilig voor wolven, jakhalzen en andere roofdieren. Het meer is ook een aantrekkingspunt voor duizenden andere vogels, zoals pelikanen en vele soorten eenden.

Hier in de Hulavallei alleen al vind je meer soorten vogels dan in heel wat Europese landen. Maar daar is gelukkig een eind aan gemaakt. Het reservaat verhuurt een-, twee- en zelfs vierpersoonsfietsen, en er zijn elektrische golfkarretjes.

Lopen mag natuurlijk ook. Alleen de boerenwagens mogen buiten de gebaande wegen rijden, dat wil zeggen midden tussen het gevederde volkje. Boeren in de omgeving hebben gemerkt dat ze goedkoper uit zijn als ze voer verspreiden in het ­reservaat. Geen wonder dat het aantal overwinterende kraanvogels in dit gebied ieder jaar toeneemt. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Israëlische vogelaars en voor het groeiende aantal buitenlanders dat Israël als vogelland ontdekt.

Wanneer moet u afreizen? Er is altijd wel wat te zien, zeker in de Hulavallei, maar de beste tijd is het trekseizoen. Tussen maart en mei en tussen september en november passeren niet minder dan een half miljard vogels per trek het Israëlische luchtruim.

Vooral de grote vluchten in de thermiek zwevende ooievaars zijn dan niet te missen. Georganiseerd vogel kijken kan op veel plaatsen in Israël, maar vooral de Hulavallei in het noorden en in het zuiden kibboets Lotan in de Aravavallei en Eilat zijn geliefd. Natuurlijk prima te combineren met een vakantie in de zon.

Dit kunt u voorkomen door ze een eigen voederhuis voor eekhoorns te geven. De eekhoorn heft zelf het dekseltje op en haalt het voer uit het huisje waarna het deksel automatisch terug dicht gaat. De bekende pluimstaart, pluimoren en hun mooie vacht is leuk om naar te kijken. In tegenstelling tot veel andere dieren zijn ze overdag actief. Door ze voedsel aan te bieden via het voederhuis voor eekhoorntjes kun je hun gedrag en bewegingen dus goed opvolgen.

In de zomer zijn eekhoorns vooral vroeg in de ochtend en tegen de avond druk in de weer. Daartussenin houden ze een middagslaapje. Abella Porno Sites Svensk Sex Film Gratis Voyeur Porno Top Porno Sites Geile Gratis Porno Eerste Keer Anal Sex Thuis met Vrouw Gratis Seks Videos Sharky Porn Videos Amateur Porn Tube Ah Deutsche Sex Filme Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma Doe seks met mijn vrouw 11m: Grote tieten op een Roemeens strand 2m: Geweldige kont seks met een grote lul 1m: Een goede orale seks op het strand 0m: Amateur seks in drie met lesbische vriendin en meisje 16m: Jonge blanke vriendin wordt geneukt door zwarte minnaar 14m: Orale seks en sperma in haar mond en handen in de badkamer 3m: Videocompilatie met verborgen seks en openbare seks 9m: Kont seks met mijn meisje 1m: Sex buiten in het bos 2m: Mijn vriendin wordt geneukt door een zwarte man 2m: Kont seks in drie met twee meisjes 7m: Orale seks in drie met twee geile meiden 0m: Sex in het bos met de vriendin 12m: Amateur naakt voor de camera 16m:

korte pjes groente in kut

Lekker even neuken sex in de vrije natuur


De dekschilden zijn helemaal geel en de stippen ontbreken. De schildjes zijn zacht en moeten nog uitharden. Terwijl de kever urenlang stil zit om zijn dekschilden en zijn vleugels te laten drogen, worden langzaam maar zeker een paar zwarte vlekken zichtbaar en het geel verandert langzaam in lichtoranje.

Na een paar uur kan de kever vliegen, maar het zal nog weken en zelfs maanden duren voordat hij zijn dieprode kleur heeft. Vrolijke kleuren vormen duidelijke waarschuwing Wij vinden dat lieveheersbeestjes vrolijke kleuren hebben.

Maar de combinaties zwart met rood en zwart met geel vormen voor veel dieren een waarschuwing. Jonge vogels leren al heel snel dat beestjes met deze kleuren echt niet lekker zijn en dat ze die voortaan beter kunnen mijden. Sommige vlinders, zweefvliegen en andere eetbare insecten maken misbruik van de ervaring die jonge vogels door schade en schande opdoen: Maar lieveheersbeestjes zijn echt oneetbaar. Ze schijnen bitter te smaken. Ze worden door de meeste vogels gemeden, alleen mezen en koekoeken trekken zich weinig aan van de vieze smaak.

Maar jonge koolmezen gaan wel dood als ze te veel zevenstippeligen gevoerd krijgen. De rood-zwarte kevers hebben nog een tweede manier om vijanden af te schrikken. Als ze worden aangeraakt, trekken ze onmiddellijk hun poten en antennes in en blijven roerloos liggen, alsof ze dood zijn. Uit de gewrichten van de poten loopt dan een oranjegele vloeistof, die bitter is en sterk ruikt.

Dit reflexbloeden schrikt veel belagers af. Ook veel jonge kinderen weten al dat dat oranjegele spul een beetje op je hand bijt en een hele tijd blijft ruiken. Over de hele wereld zijn er maar liefst vijfduizend soorten geteld. De determinatie van deze kevers is soms een lastige klus, omdat het kleurpatroon nogal variabel is.

Het aantal stippen en andere details in de tekening kunnen eveneens behoorlijk variëren. Aan het aantal stippen kun je niet de leeftijd van het dier aflezen, maar je kunt het vaak wel gebruiken om de naam van de soort te achterhalen. Het is geen betrouwbaar determinatiekenmerk, maar bij relatief veel soorten is de Nederlandse naam keurig ontleend aan het aantal stippen.

Een overzicht van al de in ons land inheemse soorten is te vinden op de site www. Diep in de nacht hoor ik boven mijn huis in Tel Aviv soms een langgerekt kreee-kreee geluid. IJl en klaaglijk klinkt het, alsof daarboven vreselijk wordt geleden. Het is de roep van overvliegende kraanvogels. Een echte vogelaar had het direct geweten, maar voor mij was er een bezoek voor nodig aan de Hulavallei.

Daar, in het uiterste noorden van Israël, zie je kraanvogels die in plaats van over te vliegen, massaal bezit nemen van het moerassige landschap. Het kreeee-kreeee uit duizenden vogelkelen zwelt er aan tot een opgewonden kakofonie.

Zover het oog reikt, springen, hippen, dansen en fladderen de ranke zwart-wit-grijze vogels over de vlakte. Sommige maken dreigende gestes tegen de buren, andere proberen in scheervlucht een betere plaats te bemachtigen. Hier en daar doen jonge, mannelijke vogels hun best een paringsdans uit te voeren en indruk te maken op de vrouwtjes.

De veldkijkers die we bij de ingang van het vogelreservaat hebben meegekregen, doen nauwelijks dienst. Op de tribune, hoog op de boerenwagen, zitten we op de eerste rang.

De tractor met overdekte aanhangwagen waarin we worden rondgereden, beschouwen ze gewoon als deel van het landschap. Praten mag, en zo horen we van vogelgids Zev Labinger dat kraanvogels hun familieleven bijna net zo organiseren als mensen.

Migratie Kraanvogels broeden in moerassige gebieden in het noorden van Europa en Azië. In het najaar trekken ze met hun jongen naar het zuiden. Eindbestemming is Ethiopië of Sudan, maar sinds een jaar of vijftien overwinteren steeds meer kraanvogels hier in de Hulavallei. Om in de chaos bij elkaar te blijven, moeten ze voortdurend communiceren. Kijk, daarginds beginnen jonge mannelijke vogels hun hofmakerij. Die hofmakerij is zo uitgebreid omdat kraanvogels voor het leven bij elkaar blijven en dus een goede partner willen.

Aan alle kanten kiezen de kraanvogels het luchtruim, om neer te strijken in het ondiepe water van het Agmonmeer. Daar brengen ze staande de nacht door, veilig voor wolven, jakhalzen en andere roofdieren. Het meer is ook een aantrekkingspunt voor duizenden andere vogels, zoals pelikanen en vele soorten eenden. Hier in de Hulavallei alleen al vind je meer soorten vogels dan in heel wat Europese landen. Maar daar is gelukkig een eind aan gemaakt. Het reservaat verhuurt een-, twee- en zelfs vierpersoonsfietsen, en er zijn elektrische golfkarretjes.

Lopen mag natuurlijk ook. Alleen de boerenwagens mogen buiten de gebaande wegen rijden, dat wil zeggen midden tussen het gevederde volkje.

Boeren in de omgeving hebben gemerkt dat ze goedkoper uit zijn als ze voer verspreiden in het ­reservaat. Geen wonder dat het aantal overwinterende kraanvogels in dit gebied ieder jaar toeneemt. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Israëlische vogelaars en voor het groeiende aantal buitenlanders dat Israël als vogelland ontdekt.

Wanneer moet u afreizen? Er is altijd wel wat te zien, zeker in de Hulavallei, maar de beste tijd is het trekseizoen. Tussen maart en mei en tussen september en november passeren niet minder dan een half miljard vogels per trek het Israëlische luchtruim.

Vooral de grote vluchten in de thermiek zwevende ooievaars zijn dan niet te missen. Georganiseerd vogel kijken kan op veel plaatsen in Israël, maar vooral de Hulavallei in het noorden en in het zuiden kibboets Lotan in de Aravavallei en Eilat zijn geliefd. Natuurlijk prima te combineren met een vakantie in de zon. Dit kunt u voorkomen door ze een eigen voederhuis voor eekhoorns te geven.

De eekhoorn heft zelf het dekseltje op en haalt het voer uit het huisje waarna het deksel automatisch terug dicht gaat. De bekende pluimstaart, pluimoren en hun mooie vacht is leuk om naar te kijken.

In tegenstelling tot veel andere dieren zijn ze overdag actief. Door ze voedsel aan te bieden via het voederhuis voor eekhoorntjes kun je hun gedrag en bewegingen dus goed opvolgen. In de zomer zijn eekhoorns vooral vroeg in de ochtend en tegen de avond druk in de weer. Daartussenin houden ze een middagslaapje. In de winter zijn eekhoorns maar enkele uren per dag actief.

De rest van de tijd rusten of slapen ze in een lekker warm nest. Afmetingen van de voederkast: De ijsbeer staat sinds woensdag op de lijst van beschermde dier - en plantensoorten. Als we deze diersoort niet willen laten uitsterven moest deze beslissing genomen worden.

We gaan geen heksenjacht beginnen. Zolang de bedrijven blijven werken binnen een wettelijk kader, is er geen probleem. Het zijn twee aparte kwesties," besluit Kempthorne. Wereldwijd worden maar liefst vogelsoorten met uitsterven bedreigd, dus ongeveer één op acht exemplaren.

Het verlies aan leefgebied door intensivering van de landbouw en ontginning is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Bovendien wordt het proces versterkt door klimaatveranderingen.

BirdLife International, de koepelorganisatie van Natuurpunt, inventariseerde de toekomst van alle vogelsoorten. De meesten van de met uitsterven bedreigde soorten komen voor in Brazilië , Indonesië en Peru Veelal is het verlies aan soorten te wijten aan de aantasting van geschikt leefgebied. Overal ter wereld wordt de landbouw intensiever. Ontbossing van natuurlijke wouden is niet alleen verantwoordelijk voor twintig procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen, maar ook voor een dramatisch verlies aan biodiversiteit.

Nieuw is de toename van het aantal bedreigde vogelsoorten die ooit een groot verspreidingsgebied hadden. De wulp is een Europese soort die ook in Vlaanderen broedt. De vogel is sterk in aantal verminderd door het kleiner worden van de natuurlijke biotopen, ontwatering, versnippering en intensieve landbouw. Lange periodes van droogte en plotselinge extreme weersomstandigheden zijn vaak rampzalig voor het broedsucces.

SYDNEY - De Tasmaanse duivel, een klein, maar zeer vraatzuchtig vleesetend buideldier dat enkel voorkomt op het Australische eiland Tasmanië, wordt deze week toegevoegd aan de lijst van met uitsterven bedreigde dieren. Dat heeft de minister van industrie van de deelstaat Tasmanië, David Llewellyn, meegedeeld.

De Ashera is de duurste en zeldzaamste kat ter wereld. Kattenliefhebbers die veel geld overhebben voor een exclusieve kat kunnen de Ashera in huis halen.

De exotische kat is een kruising tussen een doodgewone huiskat, een Afrikaanse serval en een Aziatische Bengaalse tijgerkat. Voor een 'gewone' designerkat betaal je snel zo'n Een 'Royal' exemplaar koop je voor de royale prijs van De aanvliegroute naar de kast moet vrij zijn, er mogen geen takken of bladeren voor de vliegopening hangen.

Hang het nestkastje op een hoogte van minimum twee meter en maximum vijf meter hoogte. Op een open plaats richt je de invliegopening weg van het zuidwesten. Als je meerdere kastjes hangt, plaats ze dan niet te dicht bij elkaar. Kasten voor verschillende soorten moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen, kasten voor dezelfde soort moeten minstens tien meter uit elkaar hangen.

De huismus houdt wel van gezelligheid, hang een aantal kasten standaard nestkasten met invliegopening van 35 mm met een tussenafstand van 20 tot 30 cm op, of experimenteer met een mussenappartement. Let wel, huismussen broeden enkel heel dicht bij mensen dus zoek zo mogelijk een plaatsje tegen de muur of stalling. Hang het kastje zo op dat er geen katten bij kunnen.

Halfopen nestkasten moet je in beschutting hangen zoals bijvoorbeeld klimop of ze op een of andere manier met draad beschermen tegen eksters en katten. Woon je in een bosrijke omgeving dan bestaat de kans dat grote bonte spechten het kastje openhakken.

Een metalen plaatje rond de invliegopening is een manier om spechten te ontmoedigen om het nest te vernielen, ofwel kies je voor een duurdere houtbeton nestkast.

Wanneer hangen en hoe onderhouden? Je kan de nestkasten het ganse jaar laten hangen. Wil je ze toch weghalen voor de winter dan wacht je tot september om ze weg te nemen en hang je ze terug vanaf begin of half februari. Na elk broedsel mag je het oude nestmateriaal verwijderen. Het oude materiaal in een nestkast herbruiken ze niet dus je doet de toekomstige ouders een plezier door het nestmateriaal te verwijderen en het kastje te kuisen door er bijvoorbeeld heet water door te gieten.

In het oude materiaal leggen ongewenste zoals vogelvlooien en —luizen hun eitjes dus dat doe je beter weg. Heb je minder tijd kuis dan zeker eens half september en nog een keer half februari om de uitwerpselen en ander vuil dat in de winter erin kwam te verwijderen.

Er komt niets in! Je kan de nestkast het ganse jaar laten hangen. De vogels hebben dan alle tijd om de nestkast te ontdekken, ook buiten het broedseizoen. Bovendien kunnen koolmees, pimpelmees en zelfs de grote bonte specht er in de koude winternachten in slapen.

Heb je het eerste jaar nog geen bezoekers, laat het kastje dan rustig hangen, wie weet heb je volgend jaar meer geluk. Koop je een nestkast in de handel zorg er dan voor dat de hoogte groot genoeg is voor een klassieke kast voor mezen of mussen zeker een 12 tot tal cm van invliegopening tot bodem.

Dit geldt niet voor halfopen kasten maar die moet je op een beschut plekje hangen waar ekster en kat er niet goed bijkunnen. Jonge vogels… Vind je een jonge vogel die er verweesd uit ziet, laat die dan rustig zitten. Meestal zijn de oudervogels in de buurt en op zoek naar voedsel.

Zij komen wel weer aangevlogen als je ver genoeg uit de buurt bent. Heb je meerdere nestkasten dan kan je er eentje pas later in het voorjaar ophangen.

Gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger broeden ook in nestkasten maar komen pas vanaf april uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Kool- en pimpelmezen nemen snel de kasten in dus als je er één pas in april hangt maken de verre reizigers meer kans om ook in jouw tuin een plaatsje te vinden.

In de hele wereld, behalve op de zuidpool leven uilen. Wel verschillende soorten. De Latijnse naam voor uilen is Strigiformes. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord Strix.

Hieraan kan je zien dat sommige mensen vroeger uilen eng vonden en er zelfs bang voor waren. Deze mensen dachten dat uilen de brengers van ongeluk en de dood waren. Bij de Grieken was de uil juist het symbool van wijsheid.

De uil komt nu nog voor op de Griekse euro. Vreemd genoeg staat de uil ook soms voor domheid. Door de jaren heen wisten de mensen dus niet goed wat ze moesten denken van de uilen. Het waren maar geheimzinnige nachtjagers, die ook nog geluidloos konden vliegen en enge geluiden maakten.

We weten nu dat het bijzondere vogels zijn die op een speciale manier jagen. De meeste uilen hebben zich gespecialiseerd in de nachtjacht, maar er zijn ook uilen die overdag jagen. De bijzondere kenmerken van een uil worden nu besproken:.

De ogen van een uil kunnen niet draaien, ze zitten vast in de oogkas. Als een uil wil rondkijken moet hij dus zijn hele kop draaien. Dit kan hij als geen ander. Hij kan zijn kop graden draaien. Dit is driekwart rond! En dat zowel naar rechts als naar links. Ze kunnen dus van dichtbij niet goed zien. Iets dichtbij zoals een prooi in de poot of een te voeren jong tasten de uilen even af met de veerborstels die om de snavel heen zitten.

Uilen kunnen wel heel goed in de verte kijken. Afhankelijk van de soort  kunnen de ogen van uilen drie  kleuren hebben, namelijk zwartbruin, oranje of geel. Aan de kleur van de ogen kan je bijna altijd zien op welk deel van het etmaal de uil jaagt.

De uilen met zwartbruine ogen jagen 's nacht. De uilen met oranje ogen jagen ook in de schemer en de uilen met gele ogen jagen ook overdag. Een uil kan zeer goed horen. Er zijn uilen die alleen op hun gehoor jagen. Het ene oor zit hoger dan het andere oor. Hierdoor kan de uil goed diepte en afstand schatten.

De oren van een uil kan je niet zien, ze zitten verborgen onder de veren van de kop. De pluimen op het hoofd  van bijvoorbeeld een ransuil zijn geen oren, maar veren bij elkaar. Aan de stand van deze veren kan je stemming van de uil aflezen.

Ook gebruikt de uil ze om zich nog beter te kunnen camoufleren. Oppervlakkig bekeken lijkt het of uilen een klein krom snaveltje hebben, in werkelijkheid hebben ze onder het verenmasker een gat tussen de mondhoeken waardoor een muis naar binnen kan. Uilen gebruiken hun klauwen om de prooi te grijpen en soms om te doden.

Ook verdedigen ze zich met hun klauwen tegen aanvallers zoals bijvoorbeeld roofvogels. Uilen hebben aan iedere poot vier tenen. De vierde teen wordt de keerteen genoemd. Deze teen kan de uil naar voren of naar achteren richten. Zit de uil op een tak, dan wijzen twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren.

Tijdens het jagen wijzen drie tenen naar voren en één naar achteren. Uilen hebben veel veren en lijken daardoor veel groter dan ze eigenlijk zijn. Er is geen verschil in uiterlijk tussen de mannetjes en de vrouwtjes alleen bij de sneeuwuil. Uilen hebben heel speciale veren waardoor ze in staat zijn geluidloos te vliegen.

Deze speciale veren heten de kamveren en  zitten aan het uiteinde van de vleugel. Aan deze kamveren zitten kleine tandjes waardoor de wind gebroken wordt. Uilen die ook overdag jagen de velduil en steenuil kun je trouwens wel horen vliegen. De uil eet meestal zijn prooi bijvoorbeeld een muis met huid en haar op. Alle onverteerbare delen, zoals botjes en de haren, worden door de maag samengeperst tot een bal en door de uil weer uitgespuugd. Dit doen de uilen één of twee keer per dag.

Uilen hebben geen krop en juist wel een blindedarm, in tegenstelling tot de meeste andere vogels. Een uil die alleen schoon vlees te eten zou krijgen dus zonder veren, haren, botjes e. Alle uilen leggen witte, tamelijk ronde eieren, doorgaans met tussenpozen van twee dagen.

Er wordt vanaf het eerste ei gebroed, zodat de eieren dagen na elkaar uit komen. Zo ontstaat er een. Tijdens voedselschaarste wordt het jongste uiltje door de ouders opgevoerd aan de overige kuikens. Voordat uilskuikens uitvliegen maken ze al uitstapjes rond het nest. Ze klauteren en fladderen langs de boomschors en takken. In deze periode worden ze takkelingen genoemd. Kom je zo'n stuntelaar tegen, niet meenemen! Ze redden zich prima en hun ouders zijn in de buurt.

Trouw aan een vriend. Een hondje werd gezien in het midden van een straat waar hij met zijn pootjes het hondje probeerde wakker te maken Om zijn maatje te beschermen blafte hij tegen iedereen die hen naderbij durfde te komen Ondanks het drukke verkeer week hij niet van de zijde van zijn dode kameraadje. In dit soort situaties wordt het duidelijk wie je echte vrienden zijn Spreeuwen kwetteren dat het lente is de tuinmeubelen tevoorschijn gehaald en in de zon gaan zitten kijken naar de mieren die een autostrada aanleggen op ons terras Later, binnen, het strijklicht over de anemonen rose en paars gloeiend in de lenteavond ik dacht: God is een natuurkundige formule die het licht over de bloemen breken laat Nog later gedachten over liefde hoe men ook met een ander had kunnen zijn met geregelde bewassing en een kopje koffie Maar deze gedachten als defaitistisch verworpen en samen met Judy gekeken naar Venus die in conjunctie stond met de maan Kees Winkler.

Zonnebrandcrème met hoogst mogelijke beschermingsfactor. Anna Deblaere vraagt hoe het komt dat de vacht van haar kat gaat klitten: Ze is nog redelijk gezond maar er is een probleem: Wat is de oorzaak en wat moeten we ermee doen?

Vaak werken de nieren van oude katten niet meer optimaal, met als gevolg een doffe, samenklittende vacht. Daarbij worden de oudjes strammer en minder beweeglijk, zodat ze nog moeilijk hun hele lichaam kunnen wassen. De oude haren blijven dan in de vacht zitten en vormen klitten. Een bloedonderzoek is in dit geval geen overbodige luxe. Nierdeficiënties kunnen zo ondersteund worden. Regelmatige borstelsessies en voedingssupplementen maken hun oude dag beter.

Balou, is een logé van Shirley en dus van Kiara. Balou denkt wat Kiara kan, kan ik ook. Dit is niet de traditionele Beagle slaaphouding Diesel, is hier 4 maanden. Diesel is een dochter van Denia. Jenny van Dijk fokt Beagles die standaard deze slaaphouding aannemen. Op deze pagina staan ook al Pjes, Ollie, Carlein en Tommie. Kiara, op de ligzak die voor de nieuwe pup bestemd is. Job - 6 maanden. Ziggy staat elders op deze pagina toen ze nog maar 3 maanden oud was. Bram - 16 maanden Afkomstig uit een proefdierenfokbedrijf.

Hij voelt zich thuis zo te zien. Spike, pas 10 weken oud en weet nu al precies hoe een beagle slaapt. Kaya in de typische "beagle slaaphouding", Kira kijkt de kunst af. Links op de foto is tijger, rechts is Indy. Indy is het huismaatje en beste vriend van Zo ë.

Of gewoon jeuk op z'n rug Hij krijgt het voordeel van de twijfel. Dit - en de foto hier rechts - is Rinus,   8 weken oud met z'n favoriete knuffel. Broer en zus Ollie en Carlein op hun favoriete Doggybag Meer van dit stel op: Carlein is hier pas 5 weken oud.

Carlein is dus de zus van Tommie en Ollie. Simone stuurde deze foto van Whiskey. Whiskey doet een poging om met vier pootjes van de grond op deze pagina te komen.

Whiskey  is hier 12 weken oud. Whiskey is inmiddels een specialist in het "Beagle slapen". Ze staat dan ook al drie keer op deze pagina! Sylvia stuurde deze foto van Nikki. Nikki is 5 maanden oud en ligt hier in de meest favoriete   slaaphouding.

De poes doet hier een beagle imitatie want hij wil ook op deze pagina. De rechtbank in Hasselt veroordeelde de man voor verwaarlozing van 17 schapen. Hij moet ook 1. Philip Zurinckx van het dierenasiel in Sint-Truiden reageert tevreden. De veroordeelde landbouwer moet aan het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder een vergoeding van De voorbije lentes was de natuur compleet de kluts kwijt. Zo speelde Natuurpunt in met de idee om meikevers om te dopen tot aprilkevers, vermits ze een maand te vroeg begonnen rond te fladderen.

En tegen dat de Maria-kapelletjes versierd werden in mei, waren alle meiklokjes al uitgebloeid. Maar goed nieuws nu: Plant en dier zitten netjes op schema. Vorig jaar na de tropische maand april waren de meikevers al hoogbejaard en op sterven na dood toen de maand mei uiteindelijk aanbrak.

De kevers die in mei rondfladderden, waren de junikevers. Meidoorn en meiklokjes boden eind april al een verslenste aanblik. De haagplantacties en het afgebouwd gebruik van pesticides doen de meikevers trouwens deugd. Terwijl Vlaamse kinderen 20 jaar geleden meikevers nog als rariteit mee naar school brachten in een confituurbokaaltje, zijn ze nu opnieuw gezonde, veel voorkomende insecten geworden.

Ook de vogels hebben hun gps weer afgeregeld gekregen. Het lijkt alsof de natuur zich herpakt heeft. Nellaake een 8jarig gesteriliseerd teefje, kruising tussen een keesje en fox ,zwart wit getekend, Nella gaat ook zeer graag wandelen,en gaat ook graag mee met de wagen.

Hieronder een foto van Nella. Dus mensen als jullie een plaatske zouden vrij hebben en een hart om haar op te vangen help ons uit deze situatie ,mijn grootste wens is dat ik mijn moeder de boodschap zou kunnen brengen dat haar lieveling een goede nieuwe thuis heeft gevonden. Paedocypris progenetica Deze vis  is de kleinste vis ooit. De Paedocypris progenetica leeft in moerassen en is met uitsterven bedreigd. Dwerggovie [Trimmatom nanus] De gemiddelde lengte M is 8,6 mm en V 8,9 mm. Dwerggovie [Pandaka pygmaea] De gemiddelde lengte M is 8,7 mm en weegt ong.

Dwerghoornhaai [Etmopterus perryi] Met een lengte van mm is de Dwerghoornhaai de kleinste haai ter wereld. De walvishaai [Rhinodon typicus] Grootste geregistreerde is 12,65 m lang, had een omvang van 7 m rond het dikste deel en woog ong. De Witte Haai [Carcharodon charcharias] De langst gemeten is 11,27 m.

Russische Steur [Acipenser huso] De maximale lengte M is 8 m. Slijmprik [Myxine glutinosa] Dit is de enige vissoort die kan niezen. Zeilvis [Istiophorus platypterus] Snelst gemeten is ong. Pygmee-Grondel [Eviota sigillata] Wordt niet ouder dan 8 weken. Oceaanmaanvis [Mola mola] Zwaarste was, tot nu toe, kilo.

Dwerggrondel [Schindleria praematurus] Weegt 2 milligram en is mm lang. Vis die  de meeste eieren legt: Oceaanmaanvis [Mola mola] Legt in een keer ong. Vis die de minste eieren legt: Cichlide [Tropheus moorii] Produceert maximaal 7 eieren gedurende een normale dracht. Russische steur [Huso huso] De eitjes van deze vis leveren veel kaviaar en zijn daarom erg veel waard. De eierleggende karper [Cyprinodon diabolis] Er bestaan nog maar van deze soort.

Vis met de hoogste elektrische spanning: Sidderaal [Electrophorus electricus] Middelgroot dier kan stoten geven van volt, er zijn ook die stoten van volt kunnen geven. Kogelvis [Tetraodon] Bevat het gif tetrodoxine. Een aal uit de familie Ophidiidae [Abyssobrotula galatheae] Deze vis werd aangetroffen in de Puerto Rico Trench op een diepte van m. Tibetaanse modderkruiper [familie Cobitidae] Deze leeft m hoog in de Himalaya. Klimbaars [Anabas testudineus] Deze vis kan op het land lopen en in bomen klimmen.

Vis die het langst buiten het water overleeft: Protopterus annectens De zes soorten longvissen [Lepidosirenidae, Protopteridae en Ceratodiae] Vier van de zes soorten kunnen zelf tot 4 jaar buiten het water overleven. Vis met de meeste ogen: De zes-ogige spookvis [Bathylychnops exilis] Leeft op een diepte van 90 tot m in het noordoosten van de Stille Oceaan. Deze vis heeft niet alleen een paar zichtbare, grote ogen, maar ook nog een stel kleinere ogen. Een goudvis [Carassius auratus] Een goudvis van Joris Gijsbers Nederland mat op 24 maart 47,4 cm van de bek tot het einde van de staartvin.

Langste trektocht van een vis: Een gewone Tonijn [Thunnus thynnus] Deze maakte ooit een tocht van km achter elkaar! De galloway is net als onze huiskoe een herkauwer, gespecialiseerd in gras.

De galloway komt oorspronkelijk uit Schotland. Hij is uitstekend in staat op eigen houtje te overleven in de natuur. In de zomer legt hij een vetvoorraad aan voor de winter en hij ontwikkelt een dikke vacht tegen de kou.

Een galloway kan ook verdord gras verteren en brengt jongen ter wereld zonder de hulp van een dokter. Waarlijk een zelfredzaam type.

Na 1,5 jaar is een galloway geslachtsrijp. Een galloway-koe krijgt vaak pas kalfjes als ze 2,5 jaar is. Na een dracht van  9 maanden werpt ze 1 kalf. De moederkoe heeft lang niet zo veel melk als onze huiskoe maar haar melk is erg voedzaam.

Het kalf drinkt ongeveer een half jaar bij de moeder. Na 1 jaar eet het alleen nog maar gras en is het niet meer geinteresseerd in de speen.

In de uitgestrekte natuur leefden grote grazers vroeger in natuurlijk kuddeverband. De omgeving, de seizoenen en de sociale omgang tussen de dieren bepaalden de samenstelling van de kuddes die door het land zwierven.

Runderen leven in gezinsgroepen met een volwassen koe en haar dochters, hun kalveren en een of meerdere jonge stieren. Stieren verlaten de groep als ze volwassen worden, waarna ze zich aansluiten bij andere stieren en een stierengroep vormen. Iedere groep heeft zijn eigen territorium en tijdens het rondtrekken komen koeiengroepen de stierengroepen tegen.

Hele oude stieren trekken zich terug in de randen van het terrein waar ze een klein territorium verdedigen. Als je natuurlijke processen de kans geeft het landschap te vormen,heb je ook natuurlijke beheerders van die gebieden nodig. Anders ontstaat er in de kortste tijd een ondoordringbaar bos. Heel vroeger klaarden o. Als vervanger van die uitgestorven soorten wordt nu o.

Runderen eten grassen, maar ook bramen, takken en twijgen. Hun selectieve vraat bevoordeelt de groei van kruiden die tussen het gras groeien, waardoor een bloemrijke weide ontstaat.

Veel insecten en vlinders, en daardoor weer vogels en kleine zoogdieren, profiteren daarvan. De runderen zorgen voor een fijne structuur van weitjes en paden, die door bezoekers gevolgd kunnen worden.

In de natuurontwikkelingsgebieden van het Wereld Natuur Fonds vinden ze voedsel genoeg. Bijvoeren is niet nodig. Een groot deel van het gras wordt pas in de winter opgegeten. De galloway is een sociaal dier dat in kuddeverband leeft. Vandaar dat ze altijd in groepjes worden losgelaten in de natuurgebieden. Veterinaire zorg is gericht op het welzijn van de dieren en op het voorkomen van risico voor de omgeving.

Zeker in kleine gebieden wordt hier veel aandacht aan besteed. Vanwege de wettelijke verplichtingen worden de dieren elk jaar op besmettelijke runderziekten getest.

Cupido heeft het bad ontdekt! Hij sprong erin leeg bad uiteraard , ging zich wassen en vervolgens hard hollen achter zijn eigen schaduw aan.

Na een poosje rennen en dollen ging hij ook nog liggen rollen. Toen hij uitgebadderd was zat hij me heel diepzinnig aan te kijken. Of misschien lees ik er teveel in, dat kan ook. Kweken als konijnen, luidt de uitdrukking. Het is algemeen bekend, konijnen zijn zeer vruchtbaar. Wie konijnen in huis haalt zit al snel met een nestje. Maar hoe pak je dat best aan?

Zwaluwen     Zwaluwen zijn direct te herkennen aan hun zeer gestroomlijnde gestalte. Ook de kop gaat vloeiend in het lichaam over. De vleugels zijn lang en puntig, terwijl de staart eveneens lang is en al dan niet gevorkt. De vlucht is uitermate sierlijk en flitsend. Dat is nodig om op een warme zomerdag insecten te vangen. Insecten passen hun gedrag en de snelheid van hun vlucht aan hun lichaamstemperatuur aan. Hun lichaamstemperatuur is gelijk aan deze van hun omgeving.

Zo worden deze prooidieren van de zwaluwen op zonovergoten dagen actiever. Die verhoogde activiteit stelt hoge eisen aan het vliegvermogen van de zwaluwen. Het schijnt zo te zijn dat de stabiliteit van de lucht samenhangt met de hoogte van de vlucht van de insecten.

Bij mooi weer vliegen insecten hoger dan bij naderend onweer. Men zegt daarom wel dat hoe lager de zwaluwen vliegen, hoe dichter de insecten bij de grond blijven, hoe groter de kans op slecht weer is. Hoewel zwaluwen geen schuwe vogels zijn, en ze dankbaar broeden in boerderijen en schuren en rusten op telefoondraden, loopt hun aantal toch achteruit. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de chemische bestrijding van insecten op weilanden en akkers.

In ons land komt de boerenzwaluw algemeen voor. Deze zwaluw heeft een lange, diep gevorkte staart. De huiszwaluw is ook zeer algemeen. Deze zwaluw heeft een gevorkte staart en een witte stuit.

Huiszwaluwen nestelen in kolonies onder overhangende daken. Soms zijn de nesten zo dicht bij elkaar dat ze elkaar raken. Websites over dit onderwerp     http: De eerste reden hiervoor is dat dieren die afkomstig zijn uit het buitenland vaak infecties bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor mens én huisdier.

Voorbeelden van dergelijke ziekten bij honden zijn babesiose en ehrlichiose. Deze ziekten worden overgebracht door teken die tegenwoordig ook in Nederland en België voorkomen, waardoor verspreiding van de ziekte ook hier kan plaatsvinden.

Om import van dergelijke ziekten, en verdere verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat de dieren vrij zijn van deze ziekten voordat ze mee komen.

In de meeste gevallen wordt dit niet gecontroleerd. Wordt bij thuiskomst duidelijk dat het dier drager is van de infectie, dan kan het heel lastig zijn om het weer beter te maken. Een tweede reden is dat sommige ziekten van dieren op mensen worden overgedragen. Deze ziekten worden ook wel zoönosen genoemd. Een bekend voorbeeld is hondsdolheid, ook voor mensen een potentieel dodelijke ziekte. In werd in België hondsdolheid vastgesteld bij een jonge hond die ingevoerd zou zijn vanuit Marokko en niet gevaccineerd en gechipt was.

In werd in Frankrijk hondsdolheid vastgesteld bij een hond die eveneens afkomstig was uit Marokko. Dat hondsdolheid een actuele bedreigende ziekte is blijkt wel uit het feit dat op 25 april in het Verenigd Koninkrijk een pup is overleden aan deze ziekte.

De pup maakte onderdeel uit van een nest pups dat door een stichting uit Sri-Lanka was geïmporteerd. Men heeft de overige pups inmiddels laten inslapen en de verzorgers staan onder medische behandeling. Een ander voorbeeld is echinococcose. Zoönosen zijn niet altijd direct herkenbaar. En dat kan een onaangename verrassing voor zijn nieuwe houder betekenen. De derde reden waarom het meebrengen van zwerf- en asiel- dieren uit vakantielanden met klem wordt afgeraden is dat veel van deze dieren slecht gesocialiseerd zijn.

Eenmaal bij ons blijken ze dan bijvoorbeeld onzindelijk te zijn, slecht te luisteren of angstig gedrag te vertonen. Deze dieren worden daarom dikwijls al korte tijd na terugkomst in Nederland of België naar een asiel gebracht. Het zwerf- of asieldier dat met goede bedoelingen werd meegenomen vanaf de vakantiebestemming naar huis, werd thuisgekomen dus niet die gezellige huisgenoot die men voor ogen had.

De vierde reden is dat het weghalen van honden uit een slechte situatie, de situatie zelf niet oplost. Zolang de honden ter plekke zich blijven voortplanten, en de plaatselijke bevolking de honden niet verzorgt, zullen er altijd verwaarloosde zwerfhonden worden aangetroffen op deze locaties.

Het advies is dus: Neem geen zwerf- en asieldieren uit het buitenland mee naar huis! Als men toch iets wil doen voor zwerf- of asieldieren uit het buitenland, dan kan men bijvoorbeeld geld of voeding schenken aan een dierenbeschermingsorganisatie ter plaatse. Wetenschappers hebben nabij Chili voor het eerst slapende walvissen aangetroffen.

De potvissen sliepen verticaal, met de muil naar boven. Tot nu werd aangenomen dat walvissen maar met één hersenhelft tegelijk slapen. Eén oog zou open blijven, mogelijk om attent te blijven voor gevaar. De Schot Patrick Miller ontdekte voor de kust van Chili echter een groep van diep slapende potvissen die met de bek omhoog verticaal in zee dreef.

Af en toe dreven ze naar boven om wat lucht te happen. Het team kon de potvissen minutenlang van zeer nabij filmen, wat erop wijst dat hun beide ogen gesloten waren. Volgens de universiteit van Sint- Andrews waren de dieren in hun REM-slaap, wat het perspectief schept dat potvissen kunnen dromen.

Ze kunnen niet het onderscheid maken tussen legale en illegale cd's of dvd's, maar ze kunnen wel cd's en dvd's opsporen die verborgen zitten in grote containers en zo de grens overgesmokkeld worden.

De honden zijn zo goed dat een Maleisische piraat een prijs op hun kop gezet heeft. Hij looft tienduizenden euro's uit voor wie hen ombrengt. In Maleisië werden dankzij de honden al tientallen piraten opgepakt. Bij 35 acties kwamen daar 2 miljoen illegale schijfjes aan het licht. De Maleisische autoriteiten hebben nu zelf ook een eenheid opgericht die werkt met honden die polycarbonaat kunnen opsporen. Velt , Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze. Blaasontstekingen veroorzaken bij katten pijn en ongemakken die zich vaak uiten in een veranderd gedrag.

Sommige katten zijn dan abnormaal onrustig, andere gaan zich verstoppen, hebben geen fut en weigeren te eten. Een kat die gewoonlijk zindelijk is, gaat vaak ook plassen in of buiten haar bak als ze een blaasontsteking heeft. Het kan ook gebeuren dat ze haar genitale streek abnormaal veel likt en vaker kleine hoeveelheden urine loost die, als er bloed in zit, een abnormale rozige kleur hebben.

Als uw kat ten slotte om de haverklap op haar bak gaat zitten en toch niet normaal kan plassen , moet u onmiddellijk naar de dierenarts, want dan kan er sprake zijn van een urinaire obstructie. De oorzaak van de blaasontsteking is vaak niet bekend. In dat geval hebben we het over een "idiopathische" cystitis. De blaas is dan gevoeliger voor bacteriële infecties.

Een andere vaak voorkomende oorzaak van een blaasontsteking is de vorming van kristallen of gruis in de urine. Deze ontstaan als de zuurtegraad van de blaas er gunstig voor is. De twee meest voorkomende soorten zijn struvietkristallen urine is licht zuur en calciumoxalaatkristallen urine is vrij zuur.

Deze kristallen veroorzaken een blaasontsteking , maar daarnaast kunnen ze ook leiden tot de vorming van stenen die de doorgang van de urine beletten. Ook tumoren en bacteriële infecties ten slotte kunnen blaasproblemen veroorzaken bij uw kat. Als uw kat zwaarlijvig is en weinig beweging heeft bijvoorbeeld omdat ze binnenshuis leeft , loopt ze meer kans om blaasproblemen te ontwikkelen. Ook gesteriliseerde katten hebben er vaker mee te kampen.

Ook stress kan omstandigheden creëren die de ontsteking van de blaas in de hand werken. Er bestaat geen seksuele predispositie of aanleg voor het ontwikkelen van blaasproblemen, maar katers hebben wel vaker last van urinaire obstructie door de anatomie van hun urinewegen die zijn langer en rechter dan die van kattinnen.

Zorg ervoor dat uw kat permanent schoon en vers water ter beschikking heeft en maak ook haar bakje geregeld schoon, zodat ze op tijd en stond komt drinken en comfortabel kan plassen! Na het verrichten van de nodige onderzoeken analyse van de urine, echografie… , zal uw dierenarts de oorzaak van de blaasproblemen kunnen vaststellen en een behandeling en speciale voeding voor uw kat voorschrijven. Factoren zoals obesitas, stress en te weinig beweging zullen zeker moeten worden aangepakt.

Als er steentjes gevonden zijn, worden die opgelost met behulp van een speciaal toe te dienen product struviet of chirurgisch verwijderd calciumoxalaat. Nog een laatste tip: Streel wat niet kan helen, Martine en nico, een lieve snoet doet iedereen goed,. Dolfijn gestorven in dolfinarium Brugge. Dolfijn gestorven in dolfinarium Brugge Belga.

Een tijd geleden maakte ik met een paard een wandeling door een prachtig gebied. Het was echt genieten. Toen ik net  over de top van een duin reed, kwam er een Duitse herdershond aangerend.

Ik kon het niet laten om de vrouw te antwoorden: Verder was er niks aan de hand, we wuifden naar elkaar en gingen weer verder met genieten. Wat was ik blij dat ik op dat moment op een ervaren  paard reed en niet op een jong paard in opleiding. Je mag niet vergeten dat honden en paarden heel verschillende dieren zijn. Als jouw hond op een of andere manier moest leren overleven zonder jou, ergens in een wildernis, ja zelfs je Chihuahua.

Wat voor een dier zou het dan worden? Zijn instinct zou hem vertellen om op jacht te gaan, dit het liefst met een paar soortgenoten om de kans op het vangen van een prooi te vergroten. Komt er een prooi in zicht dan gaat hij zich niet afvragen welk weer het gisteren ook alweer was, nee het knopje in het hoofd draait om en het enige dat telt is een gevulde maag.

Elk vezeltje in zijn lichaam richt zich op het vangen van de prooi, adrenaline stroomt door de aderen zodat hij alles uit zijn lichaam kan halen… Nu naar het paard Een paard leeft ook graag in groep, een kudde. Dit doet hij niet om samen op jacht te kunnen gaan. Het paard wil ook graag zijn maag vullen, maar met in zijn achterhoofd altijd de angst voor de dieren die hem als prooi zien.

Hij zoekt de kudde op  om de geborgenheid van  deze groep op te zoeken, omdat ze samen effectiever op hun hoede zijn voor gevaar. Je zal daarom ook zien dat er bij wilde paarden een soort beurtrol is.

Een groepje dat eet en een groepje dat waakt. Als er in deze groep ook maar een klein teken gegeven wordt van gevaar zal de hele kudde reageren door eerst te vluchten om er pas daarna achter te komen wat er aan de hand is.

Dus dit allemaal even simpel als uitleg om je te laten zien dat een paard een prooidier is en daardoor ook een vluchtdier en dat de hond instinctief een jager is. Ik denk dat nu het verhaal van net al wat anders overkomt. Hoe lief de hond ook was, er hadden verschillende dingen verkeerd kunnen gaan. Het paard had kunnen schrikken.

Het paard ziet iets aankomen rennen, zijn reactie zegt: De hond, hoe lief hij ook was, kon zonder nadenken het knopje van het jachtinstinct opgezet hebben en achter het paard aangegaan zijn. In het beste geval komen beide dieren op tijd tot bezinning en zetten ze hun instinct opzij om zich gehoorzaam op te stellen  aan hun baas die in hun ogen toch weet hoe het moet. Hoe anders het allemaal kon lopen hoef ik je verder niet uit te leggen.

Je weet misschien wel dat we naast honden ook helemaal gek zijn op paarden. Wij zijn niet de enigen. In zowel Belgie als Nederland neemt het aantal paardeneigenaren jaarlijks flink toe.

De kans dat we tijdens de wandeling met onze hond een paard tegenkomen in het bos wordt dus telkens groter. Dus met dit stukje wil ik er even op wijzen dat, hoe lief je hond ook is, het toch aangeraden is hem aan de lijn te nemen als je eens ergens een paard tegenkomt.

Ook al is er niks aan de hand, een ruiter kan zenuwachtig worden bij het zien van een loslopende hond en zonder te beseffen doorgeven aan zijn paard dat er iets aan de hand is. Vergeet niet dat het paard van nature gespitst is op het kleinste signaal uit zijn omgeving.

Het paard kan niet gewend zijn aan honden en schrikken of denken dat de hond hem aanvalt. Dus met een beetje begrip en inzicht in de situatie kan je zonder enig probleem samen genieten van een geweldige wandeling door het bos of je nu met je hond bent of te paard. De Vogelbescherming trekt vandaag weer aan de bel. Nu is het eens niet de kuifleeuwerik of de grauwe kiekendief die onze aandacht verdient, maar de boerenzwaluw.

Ook daar zijn er steeds minder van. De Hulavallei, in het noorden van Israël, is een uitgelezen plek om vogels te spotten. Kraanvogels wel te verstaan. En niet zo weinig ook: Vele haaien en roggen met uitsterven bedreigd Vele oceanische haaien en roggen zijn met uitsterven bedreigd, zo blijkt uit een studie die door de natuurbeschermingsorganisatie IUCN vandaag op een conferentie van de Verenigde Naties over natuurbescherming in Bonn is voorgesteld.

In het internationaal onderzoek is voor de eerste keer een stand van zaken van deze 21 soorten opgemaakt. Visserij Van de 21 oceanische haaien- en roggensoorten zijn er elf met uitsterven bedreigd als gevolg van de visserij.

Dikwijls belanden ze per ongeluk in vangnetten, maar anderzijds zijn haaien ook het slachtoffer van een doelgerichte jacht wegens hun vinnen. Eenmaal de dieren gevangen zijn, worden de vinnen afgesneden en worden de vissen het water weer ingegooid waar ze sterven.

In Azië is haaienvinnensoep een delicatesse. Lange dracht Zelfs snelle en machtige haaien kunnen anderzijds niet ontkomen aan vangnetten. Oceanische haaien en roggen zijn des te kwetsbaarder omdat ze pas laat volwassen zijn, zich niet snel voortplanten en een lange dracht hebben. Quota Ondanks toenemende internationale alarmkreten zijn er nog geen internationale vangstquota voor oceanische haaien.

Er dient dringend handelend opgetreden te worden, klonk het op de conferentie. Streel wat niet kan helen. De rassen van de poesen. Tasmaanse duivel met uitsterven bedreigd. Waar en hoe hangen? Ondanks de bescherming van hun vacht, kunnen honden en katten het slachtoffer worden van aanvallen van ultraviolette stralen, hoewel de frequentie van het probleem duidelijk lager ligt dan bij de mens. De plaatsen waar de huid weinig of niet bedekt is met haar, alsook de plaatsen waar de huid dunner is, zijn het meest gevoelig voor blootstelling aan de zon.

Sommige rassen hebben bovendien een verhoogde gevoeligheid voor de gevolgen van ultraviolette stralen, zoals bijvoorbeeld naakte honden in Mexico, sfinxkatten die een volledig gladde huid hebben en ook honden met een niet zo dichte beharing bulterriër, dalmatiër, boxer, whippet.

Dieren met een witte vacht, en in het bijzonder de witte katten, moeten bovendien beschermd worden tegen een te lange blootstelling aan de zon. Bij deze dieren komen letsels veroorzaakt door UV-stralen inderdaad vaker voor. UVA en UVB , ultraviolette stralen afkomstig van de zon, zijn beide gevaarlijk voor de huid van de dieren en kunnen eventueel een ernstige ontsteking veroorzaken. UVA -stralen zorgen vooral voor de pigmentatie van de huid zodat deze donkerder wordt, terwijl UVB - stralen verantwoordelijk zijn voor roodheid van de huid en een abnormale verspreiding over de opperhuid.

In dit stadium kan ook een kankerachtige tumor verschijnen. Bij honden en katten die vaak blootgesteld zijn aan zonnestralen kan op deze manier 'actinische keratose' ontstaan.

Deze ziekte wordt gekenmerkt door een diepe ontsteking en een onregelmatige verdikking van de huid. Bij katten met een witte vacht of met een vacht met witte plekken, kan blootstelling aan de zon leiden tot roodheid aan de oorranden. Elke zomer worden de letsels duidelijker en worden huidverdikkingen en korsten zichtbaar. Het is niet uitzonderlijk dat deze letsels veranderen in een kwaadaardige tumor of huidcarcinoom. Om de diagnose van actinische keratose of huidcarcinoom te kunnen stellen, moet de dierenarts eerst overgaan tot een biopsie die voor microscopisch onderzoek naar een labo wordt gestuurd.

Tijdens de zomer, in het bijzonder tijdens zonnige dagen, houd je je huisdier best zoveel mogelijk binnen tussen 10 en 18 uur indien hij behoort tot de risicogroepen of indien hij een zonnesteek heeft opgelopen.

Het kan ook nuttig zijn om het lijf van je hond te beschermen met een manteltje of een T-shirt. Het aanbrengen van zonnebrandcrème minimaal factor 15 en zelfs de hoogst mogelijke beschermingsfactor indien je met vakantie gaat naar een 'warm' land blijkt zeer doeltreffend te zijn. De zonnebrandcrème moet aangebracht worden op de neus, de oren en de plaatsen met weinig of geen beharing.

Indien actinische keratose of huidkanker bij je huisdier wordt vastgesteld, is een snelle chirurgische ingreep noodzakelijk om de levenskansen van het dier te verhogen. Hij ligt gewoon op een verjaardag feestje te slapen op de bank.

Het hele huis zat vol mensen en Dribbel gaat op de bank slapen en hoe!! Door de vele tussendoortjes die zij voorgehouden krijgen, heeft de helft van deze populaire huisdieren last van overgewicht. Opvallend genoeg krijgen zij de snacks niet van de eigenaar zelf, zo blijkt donderdag uit het onderzoek van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit PVH.

Slechts de helft van de eigenaren erkent het overgewichtprobleem van hun hond of kat. Dan wordt de weegschaal uit de kast gehaald. Boer krijgt levenslang dierenverbod Belga. Hij mag van de rechter levenslang geen dieren meer houden. De boer was niet aan zijn proefstuk toe, hij kreeg eerder al een veroordeling voor gelijkaardige feiten. Kutje European Home Porn Seks op het Strand Dose of Free Porn Abella Porno Sites Svensk Sex Film Gratis Voyeur Porno Top Porno Sites Geile Gratis Porno Eerste Keer Anal Sex Thuis met Vrouw Gratis Seks Videos Sharky Porn Videos Amateur Porn Tube Ah Deutsche Sex Filme Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma Doe seks met mijn vrouw 11m: Grote tieten op een Roemeens strand 2m: Geweldige kont seks met een grote lul 1m: Een goede orale seks op het strand 0m: Amateur seks in drie met lesbische vriendin en meisje 16m: Jonge blanke vriendin wordt geneukt door zwarte minnaar 14m: Orale seks en sperma in haar mond en handen in de badkamer 3m: Videocompilatie met verborgen seks en openbare seks 9m: Kont seks met mijn meisje 1m: Sex buiten in het bos 2m: Mijn vriendin wordt geneukt door een zwarte man 2m: Kont seks in drie met twee meisjes 7m:

korte pjes groente in kut